امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 7 :ایا می توانم چگونگی دقیق خطا هایم را تشخیص دهم و انها را بپذیرم ؟
#1
 به خودمانسوال 7 :ایا می توانم چگونگی دقیق خطا هایم را تشخیص دهم و انها را بپذیرم ؟
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، عبدالرحیم_بوشهر ، حـمـیـد ، ناظر14
#2
ما به واسطه حضور در انجمن و داشتن راهنما و جلسه تا حدودی می توانیم خطا هایمان را بپذیریم ولی نباید به این باور اشتباه برسم که من می توانم همه ابعاد بیماریم و خطاهایم را تشخیص دهم .

و این راهنما است که می تواند به شرط اقرار صادقانه و تمایل داشتن من این کار را انجام دهد .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر9 ، عبدالرحیم_بوشهر ، حـمـیـد ، ناظر14
#3
در این سوال متوجه میشوم که با چند دسته جواب روبرو هستیم  - گاهی با دانشی که از برنامه کسب کرده ایم تشخیص میدهیم و اقرار میکنیم و و ان را اصلاح میکنیم گاهی تشخیص میدهیم و اقرار هم میکنیم اما تمایلی برای اصلاح ان نداریم و البته گاهی هم قدرت تشخیص نداریم و یا در انکار به سر میبریم و در این حالت هشدار راهنما دوستان بهبودی درد ها و خسته شدن و فرار دیگران ما را به خود میاورد * مثال * نیوتون و افتادن سیب داد نزد سیب افتاد و ان را بخورد ...چون جالب نبود بلکه داد زد سیب افتاد و بعد به ارامی گفت سیب افتاد ؟ چرا افتاد ؟ ( چگونگی دقیق خطا را دنبال کرد )
قدم پنجم به ما یاد میدهد که نباید دیگر مثل گذشته خطا های خود را به صورت سطحی مورد بررسی قرار دهیم و فقط بخواهم به خود خطا اقرار کنم
چون این امر باعث می شود من در خود خطا گیر کنم و و چرا ان را انجام داده ام گیر کنم و فرصت بهبودی و تغییر را از دست بدهم ما باید با کمک راهنما چگونگی شکل گیری ان خطا را تشخیص دهیم . یعنی چه نواقصی و انگیزه و اعتقادات نا سالمی باعث به وجو امدن ان خطا شدند مثلا ----<<>> چرا من از برقراری روابط جدید می ترسم ؟ چرا من سکس را با عشق اشتباه میگیرم ؟ چرا نمی توانم اعتماد کنم ؟ چرا من معتاد همیشه بدخواهان خود را دوستان عزیز می بینم ؟ چرا همیشه سپر دفاعی دارم ؟ چرا بلد نیستم احساساتم را درست بیان کنم ؟ .........وما باید ریشه اینها را پیدا کنیم و از همه مهمتر انها را بپذیریم و البته مهم است یادمان باشد که این مسئله ای سخت و خطیر است و ما نیز برای رسیدن به ان به منابعی نیاز داریم
 منابع : راهنما
نشریات حضور در جلسات و گوش دادن ارتباط با اعضای با تجربه و کمک گرفتن از انها دعا کردن - ...
پاسخ
 سپاس شده توسط ssaeedg ، ناظر9 ، عبدالرحیم_بوشهر ، حـمـیـد ، ناظر14
#4
چیزی که کمک می کند که من چگونگی دقیق خطاهایم رابپذیرم ،خارج شدن از انکار است .

اقرار به خود ورعایت اصل روحانی
صداقت ، احساسات منفی را در من از
 بین می برد .

اگربرای روند بهبودی خود نیاز دارم
که خودم ودیگران را ببخشم وسد ومانع
را از سرراه خود بردارم می بایست چگونگی دقیق خطاهایم راتشخیص
دهم ودر این راه نیازبه کمک یک مشاور
روحانی وخداوند دارم وبرای اینکه دوباره بیماریم را انکار نکنم نیاز است که
ازدیگران کمک  گرفته وترازنامه بنویسم
ودراین راه راهنمایی راهنما ونیروی برتر
می تواند به من کمک کند.
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، ناظر9 ، عبدالرحیم_بوشهر ، حـمـیـد ، ناظر14
#5
بله با نوشتن ترازنامه و اینکه قدم چهار الگوهای رفتاری مرا به من نشان داد و مرا با ارزشهای خودم آشنا نمود با احساس گناه و خجالت با لیست رنجشها و کینه هایم با تراز احساساتم و در مجموع با غنی ترین ابزار جهت خودشناسی و اصول اخلاقی اجتماعی و شخصی خودم پیوند و آشنا نمود معذالک من امروز ارزشها و معیارهای اخلاقی خود را دارم و عدول از آن یعنی خطا در واقع به کمک این قدم و به لطف خدا وجدان خاموش من بیدار شده و خلایی را که همواره داشتم یعنی ملاک و معیاری برای ارزشهای اخلاقی نداشتم
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، ناظر9 ، عبدالرحیم_بوشهر ، حـمـیـد ، ناظر14
#6
چیزی که کمک می کند که من چگونگی دقیق خطاهایم رابپذیرم ،خارج شدن از انکار است .
اقرار به خود ورعایت اصل روحانی
صداقت ، احساسات منفی را در من از
 بین می برد .
اگربرای روند بهبودی خود نیاز دارم
که خودم ودیگران را ببخشم وسد ومانع
را از سرراه خود بردارم می بایست چگونگی دقیق خطاهایم راتشخیص
دهم ودر این راه نیازبه کمک یک مشاور
روحانی وخداوند دارم وبرای اینکه دوباره بیماریم را انکار نکنم نیاز است که
ازدیگران کمک  گرفته وترازنامه بنویسم
ودراین راه راهنمایی راهنما ونیروی برتر
می تواند به من کمک کند.
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، ناظر9 ، عبدالرحیم_بوشهر ، حـمـیـد ، ناظر14
#7
سلام
من عادت دارم خطا را نبینم.من خودم را خطا کار نمیدانستم.همیشه به دنبال انکار بودم.حال به جلسات انجمن امده ام.برای تکرار نکردن خطا باید از راهنما کمک بگیرم و از او کمک بگیرم و راه های رسیدن به خطا را شناسایی کنم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، عبدالرحیم_بوشهر ، حـمـیـد ، ناظر14
#8
سلام خطاهای من از روعادتهای بد من شکل گرفته وجز رفتارهای من شده وبرای پذیرفتن نیاز به آگاهی در مور رفتارهای درست را دارم وآموزش پذیر باشم وفروتنی قدم یک رو به اجرا بگذارم تا بتوانم بپذیرم من خطارو مبینم ولی چگونگی خطارو نمیتوانم تشخیص دهم چون از روی نواقصهایم عمل میکنم زمانی میتوانم تشخیص بدم بروز احساسات داشته باشم دست از غرور ومنیت بردارم وبه باور رسیدن قدم دور به اجرا بگذارو وتراز نامه خودم موشکافانه بنویسم واقرار به آنها باعث میشود از عادتهای بد که تبدیل به رفتار شده دست میکشم ودر آخر مپذیرم که نیاز حرکت به جلورو داشته باشم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14
#9
سلام
بستگی دارد به این که چقدر در مسیر بهبودی قرار دارم.هر زمان که از مسیر بهبودی دور باشم انکار وجودم را فرا می گیرد و نمی توانم بپذیرم که اشتباه کرده ام.نمی توانم احساسم را بپذیرم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، Mehran270 ، ناظر20 ، ناظر14
#10
سلام

ممکن است یک سری آگاهی ها نسبت به رفتارهایم پیدا کرده باشم اما دقیق نمی توانم بدلیل اینکه بیماری من گاها این نوع احساس نیاز ها را در نظر نگیرد وبخواهد خو محوری نماید و.یا حق به جانب عمل نماید به همین دلیل من باید با راهنما مشورت نمایم...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14
#11
با سلام ..
 خیر من خودم به تنهایی قدرت تشخیص دقیق خطاهایم را ندارم و نمیتوانم خودم چگونگی دقیق خطاهایم را تشخیص بدم . البته در بعضی موارد با کارکرد قدمهای قبلی و دانش و آگاهی ایکه در برنامه پیدا کردم و یاد گرفتم خیلی ضعیف تشخیص میدم اما باز هم که با داهنما صحبت میکنم و بیشتر دقیق میشوم واشتباهاتم را پیدا میکنم اما همه انها را نمیپذیرم و بعضی ها را به سختی وبعضی را راحت میپذیرم ...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20 ، ناظر14
#12
عموماخیرخطاهاوذات خطاهاانگاردروجودمنهادینه
شده اندازبس بااین وضعیت
زندگی کرده ام بنظرم عادی وطبیعی
جلوه میکنه بنابراین حتمابایدبنویسم
درموردچگونگی دقیق خطاکاوش کنم 
تابمروربااقرارکردنشون
براراهنماوتغییرباورهاوشناسایی احساسات ونحوه درست
بروزدادنشون بتونم ب سلامت عقل دراین
موردبرسم من همیشه نیازبه اقرارصادقانه
وکمک راهنمابرای شناسایی چگونگی دقیق
خطاهایم دارم انکارحق بجانبی وتحریف
حقیقت مانع میشه که بتونم بتنهایی 
دراین موردعمل کنم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، یاسی ، یثنا ، ناظر20 ، ناظر14
#13
گاهی بله گاهی هم خیرمن هنوزبه ان توانایی خاص نرسیدم ک بتوانم چگونگی دقیق خطاراتشخیص دهم اگربرام اینجوری بودکه اصلاخطانمیکردم وبراهنماوبرنامه نیازنداشتم خودفریبی حق بجانبی وانکارمانع بزرگی برسراین راه است اماگاهی بعضی خطاهاراکه زیادتکرارکرده ام وتکراراشتباه مکرراست وبارهاباراهنمادرموردشان حرف زده ام بطورنسبی میشه تشخیص داد
پاسخ
 سپاس شده توسط یاسی ، یثنا ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۴
#14
  سلام
معمولا من در لایه ای از انکار هستم.
یعنی اکثر مواقع متوجه می شوم که چه کاری دارم انجام می دهم.
اما در انکار یا توقع رفتار های من تغییر می کند وقبول نمی کنم که دارم خطا را انجام می دهم.
برای پذیرفتن باید تراز بگیرم وبا راهنما مشارکت نمایم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۴ ، ناظر۱۶ ، ناظر9


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان