امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 15 : چرا نیاز است که من حتما به چگونگی دقیق خطا هایم به جای خود خطا اقرار کنم ؟
#1
 سوال 15 : چرا نیاز است که من حتما به چگونگی دقیق خطا هایم به جای خود خطا اقرار کنم ؟
پاسخ
#2
به دلیل اصلاح کردن رفتارهایم وشناسایی نواقصی که زیربنای خطاهایم میباشدوجلوگیری کردن ازتکرارمجدد آن خطا ونزدن خسارت دوباره،واین باعث میشودتاازدرون خودم رادرست کرده وبسازم تا الگوهای غلط رفتاری ام را شناسایی کنم تادوباره وچندباره برای خودمان ودیگران مشکل درست نکنم وخسارت نزنم.گاها بیان واقرارخودخطاراباهزاردلیل برای خودمان ودیگران موجه جلوه میدهیم ونمیتوانیم کمک پذیرشویم امابیان واقراربه چگونگی ها ماراکمک پذیرمیکند وبیادمان میاورد که هنوز عاجزیم.وحتمابایدتمایل برای تغییردرمن وجود داشته باشدتابرای پیشگیری از انجام خطامصمم شوم. پیشگیری قبل از درمان ، دیدن چگونگی دقیق خطاهای من است .دراقرارصادقانه هم ،چگونگی دقیق خطاهایمان رامیبینیم. زمانی که درمسیربهبودی هستیم وبااصول 12قدم زندگی میکنیم بجای خودخطا به چگونگی دقیق خطاهایمان اقرارمیکنیم.بررسی چگونگی دقیق خطا یعنی بپذیرم که چگونه وچه عوامل وعلت هایی باعث میشودتامن خطاکنم.ریشه هرمشکل،ذات واصل وتشکیل دهنده آن مشکل است اگرخطاهایمان راریشه یابی نکنیم مجددا دچار انجام وتکرار آن خطاخواهیم شد.
پاسخ
 سپاس شده توسط hooria731 ، حـمـیـد ، ناظر10
#3
چون من مهارت خاصی در وارونه نشان دادن واقعیت دارم و ماجرا و عملکرد را به نفع خودبیمارم تمام میکنم چون اصلا گیر من اقرار و اعتراف نیست که من مثلا بگویم که ادم حراف یا چشم چرانی هستم یا هزار بار بگویم من ادم عصبانی هستم بلکه باید پیدا کنم و این را اقرار کنم که چه چیز از من ادم عصبانی ساخته و یک بار اقرار به ان کافی است ما در گذشته هم چند بار اقرار کردیم اما نپرداختن به چگونگی دقیق خطا هایمان باعث شد مجددا ان خطا را تکرار کنیم ما باید بدانیم که نواقص شخصیتی از چگونگی دقیق خطا هایمان شکل میگیرد الگو های رفتاری و افکاری که در زندگیمان استفاده می کردیم از ترس خود محوری خود خواهی عدم صداقت و تعداد زیادی از نواقص اخلاقی ما ریشه گرفته اند
                  نواقص ------> چگونگی دقیق خطا -------
< عمل و خطا
اول خطا را می شناسیم
بعد اقرار به چگونگی دقیق ان و بعد نواقص اخلاقی در قدم ششم

خود خطا مهم نیست بلکه چگونگی دقیق ان مهم است و با بررسی و اقرار به ان میتوانم دیگر ان را نداشته باشیم
پاسخ
 سپاس شده توسط ssaeedg ، حـمـیـد ، ناظر10
#4
من نیاز دارم خطاها را که بارها و بارها تکرار کرده‌ام را شناسایی کنم و سعی در شناسایی الگوهای رفتاری غلط نمایم تا آنچه را موجب خسارت به خود و دیگران شده را انجام ندهم و به جای تمرکز روی خطا، به دلیل چگونگی انجام خطاها بیندیشم. بیان خود خطا به مثابه تسکین درد می‌باشد ولی بیان چگونگی دقیق خطا و علل به وقوع پیوستن خطا درمان درد است؛ چرا که اگر متوجه شوم چطور و چگونه خطا را انجام داده‌ام درصد تکرار آن بسیار ضعیف است. ولی اگر منظور خود خطا باشد نمی‌توانم ریشه‌ي آن را پیدا کنم و به‌طورمجدد دچار همان خطا خواهم شد.

ما نیاز داریم تا مواردی را که بارها تکرار کرده‌ایم را بشناسیم و سعی در تغییر خود داشته باشیم و از آن‌چه که به خود و دیگران خسارت زده‌ایم جلوگیری کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، حـمـیـد ، ناظر10
#5
وقتی صحبت ازنیازبه میان میاید ان چیزبرای بهبودی من لازم است همانطور که دوستان دربالا اشاره کردند اقراربه خطا فقط من راارام میکند.مثل مشارکت درموردرفتارهای خارج ازاصول.ولی لازم است که من ماهییت رفتارهیم راشناسایی کنم ونقصهایی که عامل ان رفتارشده راشناسایی کنم تاازالگوها که ریشه درباورهای غلط من دارد استفاده نکنم
پاسخ
 سپاس شده توسط Darush sistan ، حـمـیـد ، ناظر10
#6
سلام
من معمولا کارهایم را بر اساس افکار خودم که فکر می کردم اشتباه ندارد انجام میدادم.بیشتر مواقع به خسارت ختم می شد.حال متوجه شدم که پیش رفتن با افکار و اعمال خودم به خسارت زدن منجر شده و من باید روش رفتار خودم را تغییر دهم.این تغییر در این قسمت برایم اتفاق افتاد و من راهی که باعث اشتباه کردن بود را پیدا کردم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#7
سلام

-من کار خطایی انجام داده ام که نیاز است آن را اصلاح نمایم-خود خطا در اینجا زیاد مهم نیست بدلیل اینکه دیگر انجام شده. راه خطا مهم است واین راه را اگر اقرار نمایم ودر باره ان کاری انجام می دهم واما اگر نخواهم ان اشتباه را دوباره تکرار نمایم باید چگونه خطا کرده ام را در زندگی به کار بندم...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10
#8
برای جلوگیری ازنشتی اب جای نشتی بایدترمیم
شودوالادورواطرفشم هرچقدرتعمیرکنیم بازنشتی
وشکستگی سرجای خودشه وبازاطراف خودشوخراب 
میکنه خطارفتاریست ازروی باورهاواعتقاداتم
که چرخه بی پایان خودمحوری منودربرداره
وتازمانی که ریشه ذات وچگونگی خطاکه ازدرون من
ناشی میشه شناسایی وترمیم نشه 
رفتارهمچنان سرجاشه ومثل فنرجمع
شده بازخرابی ببارمیاره وقتی ایرادواقعی ودرونی من 
مشخصدنشه مثل غده ازدرون بازسربازخواهدکرد
پس نیازاست چگونگی دقیق خطانوشته وپیداشود
تابتوان باکمک خداونداصول روحانی راهنماوجلسه
درموردش کاری کرد
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، یثنا
#9
خطارفتاری بیرونی قابل دیدوعموماافراطیست اماریشه وذات خطاازدل باورهااعتقادات واحساسات من سرچشمه میگیردومصبب اصلی تکرارخطاهاست من ازدرون نیازبه ارامش وصلح دارم وبایدچگونگی دقیق خطارادردرون خودم پیداوبه ان اقرارکنم تابتوان بااصول روحانی وتکراروتمرین وکمک خداوندان راترمیم کردوالادوباره ودوباره همان نوع خطاهاازمن سرخواهدزد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، یثنا


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان