امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 24 : کار کرد قدم پنجم چگونه فروتنی و خویشتن پذیری مرا افزایش داده است
#1
     حرکت به جلو سوال 24 :
کار کرد قدم پنجم چگونه فروتنی و خویشتن پذیری مرا افزایش داده است 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#2
قدم 5 به من فرصت دیدن خودم بدون هیچ پوششی را داد پس بی هیچ بهانه ای خودم را میپذیرم کمبودهایم نقاط منفی و مثبت همه و همه را پذیرفته و در ادامه دادن راه میمانم برای پیشرفت و برای خودم وقت میگذارم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11
#3
فروتنی : وقتی ما در قدم چهارم خود را مورد بررسی و ارزیابی همه جانبه قرار دادیم و می دهیم و در قدم پنجم این ارزیابی را گسترش داده و شروع به کنکاش در مورد چگونگی دقیق خطا هایمان ( نواقص اعتقادات و باورها انگیزه ها الگو های رفتاری )کردیم و این مسئله باعث شد امروز نقاط قوت و ضعف خود را تشخیص دهیم و ببینیم که شخصیت ما جنبه های متفاوتی (هم خوب باشیم . هم بد باشیم هم می توانیم خدمت کنیم و گذشت داشته باشیم عشق بدهیم و هم خسارت بزنیم نفرت بگیریم و دیگران را فراری بدهیم )دارد و ما در این قدم شروع به ارتقاء جنبه های مثبت خود کردیم -
خویشتن پذیری : به معنای واقعی این است که ما همینگونه که هستیم خوبیم ( هواسمان باشد خویشتن پذیری را با انکار اشتباه نگیرم و دست اویزی برای رشد نکردنمان نباشد )و ما متوجه می شویم زمانی به فروتنی می رسیم که خویشتن خویش را پذیرفته باشیم و فروتنی و خویشتن پذیری در دل هم هستند و این مسئله ما را متعهد می کند اگر خطایی کردیم در صدد جبران ان باشیم و خودمان را پست تر از دیگران ندانیم و اگر کار خوبی کردیم خود را برتر از دیگران نبینیم یعنی در تماس دائم با واقعیت خود باشیم در قدم پنجم وقتی اقرار کردم و انکار کردم و برای رفع انها دست به دامن نیروی برتر و راهنما شدم نمونه ای از فروتنی بود
قدم پنجم به من نشان داد چی هستم نه انچه که تصور می کردم یا دوست داشتم باشم
ما عادت داشتیم به همه چیز تک بعدی نگاه کنیم که این قدم با عینک فروتنی و خویشتن پذیری نگاه ما را عوض کرد
غرور لایه بیرونی ----
> فروتنی لایه درونی که از جنس خداوند است 
پاسخ
#4
بیان کردن و پذیرفتن خطا به خودم موجب رشد و فروتنی در من می‌گردد. 

پذیرفتم که مثل همه انسان‌ها خطا می‌کنم و مثل همه آنها می‌توانم خود را ببخشم، نقايص و کمبودهای اخلاقی در من زیاد هست كه با داشتن برنامه‌اي می‌توانم آنها را به تعادل برسانم و با خودفریبی کار رفع نقص‌ها را به تعویق نیندازم که با خود بگویم که حالا فرصت هست. نسبت به اینکه من انسان هستم و قابل اشتباه، انعطاف‌پذیر باشم و هر کجا که متوجه خطای خود شدم راه را بر تکرار آن ببندم. 

همین كار موجب فروتنی در من خواهد شد.
پاسخ
#5
اقدام قدم پنج رابطه با خداوند بدون سانسور

خویشتن پذیری یعنی پذیرفتن خودت و اطرافیانت ،به همان شکلی که هستند
بعداز عمل خویشتن پذیری،اگر طبق اصولت رفتار کنی میشود? فروتنی
چگونگی دقیق خطاها را وقتی میپذیری میشود? خویشتن پذیری
و بعد مسئولیت های خطاهایمان را میپذیریم میشود ?خویشتن پذیری
بعد تاثیرات خطاهایم را که انجام میدهم،نه کم میکند نه زیاد میکند میشود فروتنی
پاسخ
#6
بیان کردنو پذیرفتن خطا به خودم موجب رشد و فروتنی در من می گردد
پذیرفتم که مثل همه انسان ها خطا می کنم و مثل همه انها می توانم خود ار ببخشم نقایص و کمبود های اخلاقی در منزیاد هست که با داشتن برنامه ای می توانم انها را به تعادل برسانم و با خود فریبی کار رفع نقص ها را به تعویق نیندازم که با خود بگویم که حالا فرصت هست نسبت به اینکه من انسان هستم و قابل اشتباه انعطاف پذیر باشم و هر کجا که متوجه خطای خود شدم راه را بر تکرار ان ببندم
همین کار موجب فروتنی در من خواهد شد
پاسخ
#7
باکارکردن قدمهاخصوصاقدم پنج
خودم را با تمام کمی ها و کاستی
هایم پذیرفتم دیگرقضاوت وکنترل
وجنگ نمیکنم که چرا فلانی ازمن
بهتر است ..

زمانیکه در قدم 5 چگونگی دقیق
خطاهایم را با راهنمایم در میان
میگذارم وباکمک خداوندکمبودهایم
را برطرف میکنم فروتنی و
خویشتن پذیریم بیشتر میشود
پاسخ
#8
سلام
قدم پنجم ، کلید آزادی است و به ما اجازه می دهد که در زمان حال و پاک زندگی کنیم . در میان گذاشتن چگونگی دقیق خطاهایمان به ما آزادی زندگی می دهد . بعد از برداشتن قدم چهارم دقیق ، با محتوای ترازنامه خود روبرو می شویم.
(کتاب پایه)
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#9
سلام
من نمی توانستم قبول کنم که اشتباه می کنم.همیشه به دنبال این بودم که گردن کسی دیگر بیاندازم.من تقصیر نداشتم.اما در زمانی که وارد انجمن شدم قدمها را آغاز کردم متوجه شدم من محور تمام اتفاقات و احساسات بودم.باید می پذیرفتم و نسبت به انجام اشتباهاتم معترف می شدم و سهم خودم را قبول می کردم.باید به خودم این را گوشزد می کردم بعد به راهنما و خداوند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#10
بیان کردن و پذیرفتن خطا به خودم موجب رشد و فروتنی در من می‌گردد. 
پذیرفتم که مثل همه انسان‌ها خطا می‌کنم و مثل همه آنها می‌توانم خود را ببخشم، نقايص و کمبودهای اخلاقی در من زیاد هست كه با داشتن برنامه‌اي می‌توانم آنها را به تعادل برسانم و با خودفریبی کار رفع نقص‌ها را به تعویق نیندازم که با خود بگویم که حالا فرصت هست. نسبت به اینکه من انسان هستم و قابل اشتباه، انعطاف‌پذیر باشم و هر کجا که متوجه خطای خود شدم راه را بر تکرار آن ببندم. 
همین كار موجب فروتنی در من خواهد شد.

باکارکردن قدمهاخصوصاقدم پنج خودم را باتمام کمی هاوکاستی هایم پذیرفتم دیگرقضاوت وکنترل وجنگ نمیکنم که چرا فلانی ازمن بهتر است زمانیکه درقدم
پنج چگونگی دقیق خطاهایم راباراهنمایم درمیان میگذارم وباکمک خداوندکمبودهایم رابرطرف میکنم فروتنی و خویشتن پذیریم بیشترمیشود. وقتی الگوهای رفتاری غلط وزشتم رامیبینم ومیپذیرم تقاضای کمک میکنم.کارکردقدم پنج باعث میشودتازیربنای اعمالم راصادقانه بررسی کنم واین باعث میشودتمایل برای تغییر وفروتنی درمن ایجادشود همین تمایل به تغییر وفروتنی خویشتن پذیری را درمن زیادترمیکند.
زمانیکه من درخویشتن پذیری وفروتنی هستم با اصول برنامه وفقط برای امروز زندگی میکنم ودرلحظه تصمیم درست میگیرم دست ازخودمحوری برمیدارم ودیگرتراز این وآن رانمیگیرم.
وقتی باکارکردن قدم پنج صادقانه به گذشته وخطاهایم نگاه کردم دیگرجنگ نکردم وآنهاراپذیرفتم واین کمک کردتاکمتر خطاکنم وبیشترفروتن شوم.
قدم  پنج به من فرصت دیدن خودم رابدون هرگونه پوشش ونقابی داد ومنو ازپشت دیوار انکارخارج کرد تاکمبودها ونقاط مثبت ومنفی خودم راصادقانه ببینم و بپذیرم وخویشتن پذیری وفروتنی ام را بیشتر کنم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر12 ، حـمـیـد
#11
سلام

من انسانی هستم که امکان اشتباه دارم.ممکن است رفتارهایم با اشتباه همراه باشد- امکان این است که برای کارهای اشتباهم توجیه بیاورم یا عکس العملی از روی هراس داشته باشم.اما قابل تغییر هستم وتوان تغییر رفتارها را دارم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، Mehran270
#12
درقدم ۴موشکافانه وجستجوگرانه ترازنامه ای 
ازخودم درموردزندگیم نوشتم
ودرقدم ۵باپیداکردن واقرارچگونگی دقیق
خطاهاتوانستم باکمک راهنمایم خودموببینم
تمام احساسات اشکالات خطاهاذات خطاها
خوبی هاوداشته هایم را
قدم ۵ راهی بودبرای دیدن خودم بهمان صورتی
که هستم واین معنی فروتنیست
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان