امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال11: تصمیم به کار کردن قدم چهارم به چه شکلی نشانگر شهامت اعتماد ، ایمان ، صداقت
#1
اصول روحانی 


سوال11: تصمیم به کار کردن قدم چهارم به چه شکلی نشانگر شهامت  اعتماد ، ایمان ، صداقت و تمایل من است ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11 ، محمدمهدی ۱۲ ، ssaeedg ، ناظر5 ، ناظر9
#2
اگر طالب بهبودی هستم آنچه را که لازم است باید انجام دهم، اعتماد کنم و متعهدانه انجام دهم، وسر راه خداوند کنار بروم تا اراده‌اش در زندگی‌ام جاری شود. امروز به او اعتماد و ایمان دارم و هیچ راهی برای فریفتن خویش ندارم و به این درک رسیده‌ام که بدون صداقت، پاک بودن غیرممکن است. امروز نیز در این قدم وقت آن رسیده که خود را صادقانه مورد بررسی قرار دهم، اگر تمام اصول روحانی قبلی را به اجرا درنیاورم یعنی هیچ تمایلی به انجام این قدم ندارم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر5 ، ناظر9
#3
تمایل : همین که قدم چهارم را کار می کنم تمایل در برنامه یعنی اقدام و عمل پس وقتی که حضور دارم و قدم چهارم را کار می کنم نشان دهنده تمایل من است
صداقت : وقتی که ذهن من به طور وسواسی مواظب است که همه چیز را بنویسم و اماده است که یک تراز نامه دقیق و صادقانه بنویسم
وقتی که تصمیم گرفته ام که جستجوگرانه بنویسم و سمبل نکنم وقتی ریز می شوم و دنبال نقش خودم می گردم در ضمن صداقت یعنی هر چیزی را که می نویسم فکر کنم و از خود بپرسم که ایا حقیقت را نوشته ام ؟
ایمان : کارکرد سه قدم قبلی من را به نقطه ای رسانده که ایمان دارم و می خواهم سپردن را شروع کنم
همین که امروز تصمیم به نوشتن گرفته ام نشان دهنده ایمان من به برنامه و خداوند و راهنما است و این ایمان به من کمک می کند در طی مسیر تراز نامه نویسی اگر با مشکلی روبه رو شدم و خواستم از تراز نامه فرار کنم قدرت ادامه دادن را از این ایمانم می گیرم
اعتماد : به عنوان یک معتاد بی اعتماد و حتی بعضا بی اعتقاد به همه چیز امروز در نقطه ای هستم که تصمیم گرفته ام که تمام ریز و درشت گذشته ام و حالم را روی کاغذ بیاورم و به فرایند بهبودی و راهنما و خداوند اعتماد کنم
شهامت : وقتی تصیم گرفتم که جستجو گرانه و بی باکانه بنویسم
ریز و درشت و خود واقعی ام را بنویسم اصلا خود تصمیم به نوشتن یعنی خود شهامت وقتی پا روی ترسهایم گذاشتم و وارد قدم چهارم شدم - - وقتی می خواهم با خود واقعی ام روبه رو شوم نشانگرشهامت من است نوشتن تراز نامه خود نشان گر شهامت است 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin.a ، داراب م ، ssaeedg ، ناظر5 ، ناظر9
#4
اگر طالب بهبودی هستم آنچه را که لازم است باید انجام دهم، اعتماد کنم و متعهدانه انجام دهم،  وسر راه خداوند کنار بروم تا اراده‌اش در زندگی‌ام جاری شود. امروز به او اعتماد و ایمان دارم و هیچ راهی برای فریفتن خویش ندارم و به این درک رسیده‌ام که بدون صداقت، پاک بودن غیرممکن است. امروز نیز در این قدم وقت آن رسیده که خود را صادقانه مورد بررسی قرار دهم، اگر تمام اصول روحانی قبلی را به اجرا درنیاورم یعنی هیچ تمایلی به انجام این قدم ندارم.
پاسخ
#5
من علی رغم ترسی که از نوشتن و اقرار کردن داشتم قلم برداشتم و زندگی نامه خودم رو از همان دوران کودکی تا دوران بهبودی به روی کاغذ آوردم.
در بین نوشتن ترس و انکار مانع نوشتنم می شدند ولی اعتمادی که توسط ایمان به کارآمدی برنامه پیدا کرده بودم به من قوت قلب می داد و تمایل به نوشتن حقیقت رو در مورد خودم داشتم هر چند بخاطر شدت رنجش هام در مورد اشتباهات دیگران هم  نوشتم. همین نکته هم به من کمک کرد تا در تمیز کردن نقش خودم از دیگران نتیجه بگیرم.
پاسخ
#6
ما در قدم سوم تصمیمی بنیادی گرفتیم و این تصمیم محور و اساس بهبودی ما را شکل میدهد و ما باکارکرد قدم سوم نهایتاً به نقطه تعهد رسیدیم  و لذا در نتیجه برای دستیابی به اهدافمان در قدم سوم  خود را ملزم به ادامه قدمها دیدیم ، در واقع اصل روحانی تعهد شهامت ما را برانگیخت تا علیرغم ترسهائی که نسبت بکار کرد قدم چهارم داریم ، آنرا کار کنیم .
همینطور که میدانیم وقتی یک نقصفعال میشود ، نقص های دیگر ما را نیز فعال میکند ، بنابراین ،  مکانیسم بهبودی هم به همین شکل است ، یعنی وقتی یک اصل روحانی در ما فعال میشود ، همین مسئله باعث شارژ شدن دیگر اصول روحانی در ما میشود ، بر همین اساس ، اصل روحانی تمایل ، بیشترین ظرفیت را برای فعال کردن دیگر اصول روحانی دارد ، لذا میطلبد تا ما میزان تمایل خود را افزایش دهیم  ، معیار سنجش تمایل به بهبودی ، در رفتارها و کردارها و بطور کلی در عملکرد ما متجلی می شود .
 قبل از شروع به کارکرد قدم چهارم ترسهای ناشناخته ایی وجودمان را فرا گرفت ، اما با کارکرد قدمهای قبلی شهامتی بدست آورده بودیم که حاصل از تاثیرات اصول روحانی بود و لذا همین شهامت باعث گردید تا در نقطه ایی شاخص اعتماد ما نسبت به برنامه بهبودی، روند  رو به فزاینده ای پیدا کند ، در واقع اعتماد ما زائیده اعتقاد و ایمانیست که نسبت به آرمانهایمان داریم ، و مهمترین آرمان ما بیداری روحانیست . بدیهیست در این مسیر تاثیر گذارترین رکن ها برای تصمیم گرفتن کارکرد قدم چهارم اصول روحانی صداقت و تمایل است . در واقع این اصول بستری را برای ما فراهم کرد تا ما برای ترازنامه نویسی در شرایط ایده آلتری قرار بگیریم ، به عبارتی دیگر این اصول باعث میشود که ما برای نوشتن ترازنامه شکل های متعددی را در نظر بگیریم

ما در قدم سوم تصمیمی بنیادی گرفتیم و این تصمیم محور و اساس بهبودی ما را شکل میدهد و ما باکارکرد قدم سوم نهایتاً به نقطه تعهد رسیدیم  و لذا در نتیجه برای دستیابی به اهدافمان در قدم سوم  خود را ملزم به ادامه قدمها دیدیم ، در واقع اصل روحانی تعهد شهامت ما را برانگیخت تا علیرغم ترسهائی که نسبت بکار کرد قدم چهارم داریم ، آنرا کار کنیم .
همینطور که میدانیم وقتی یک نقصفعال میشود ، نقص های دیگر ما را نیز فعال میکند ، بنابراین ،  مکانیسم بهبودی هم به همین شکل است ، یعنی وقتی یک اصل روحانی در ما فعال میشود ، همین مسئله باعث شارژ شدن دیگر اصول روحانی در ما میشود ، بر همین اساس ، اصل روحانی تمایل ، بیشترین ظرفیت را برای فعال کردن دیگر اصول روحانی دارد ، لذا میطلبد تا ما میزان تمایل خود را افزایش دهیم  ، معیار سنجش تمایل به بهبودی ، در رفتارها و کردارها و بطور کلی در عملکرد ما متجلی می شود .
 قبل از شروع به کارکرد قدم چهارم ترسهای ناشناخته ایی وجودمان را فرا گرفت ، اما با کارکرد قدمهای قبلی شهامتی بدست آورده بودیم که حاصل از تاثیرات اصول روحانی بود و لذا همین شهامت باعث گردید تا در نقطه ایی شاخص اعتماد ما نسبت به برنامه بهبودی، روند  رو به فزاینده ای پیدا کند ، در واقع اعتماد ما زائیده اعتقاد و ایمانیست که نسبت به آرمانهایمان داریم ، و مهمترین آرمان ما بیداری روحانیست . بدیهیست در این مسیر تاثیر گذارترین رکن ها برای تصمیم گرفتن کارکرد قدم چهارم اصول روحانی صداقت و تمایل است . در واقع این اصول بستری را برای ما فراهم کرد تا ما برای ترازنامه نویسی در شرایط ایده آلتری قرار بگیریم ، به عبارتی دیگر این اصول باعث میشود که ما برای نوشتن ترازنامه شکل های متعددی را در نظر بگیریم
پاسخ
#7
تصمیم دراین قدم یعنی فراخواندن تمام اصول روحانی که درسه قدم قبلی یادگرفته ام ✌️
جستجوگرانه وموشکافانه برای من معنی صداقت دارد،شهامت روبرو شدن باخودواقعیت✌️
اعتمادبرای من بازگوکردن خودم است .هروقت ازصداقت استفاده میکنم اعتمادوایمانم نسبت به نیروی برترم بیشترمیشود✌️
نشانگرشهانت ?یعنی دیدن خودو قبول کردن خودت✌️
اعتمادیعنی به این مهم برسم که کارکردن قدم چهارباعث آرام شدن درون من میشود.✌️
ایمان یعنی باتوجه به تمام دست آویزوتوجیهات،شروع به نوشتن کنی.✌️
تمام کمک هایی که ازدیگران و
خودت واصولت میگیری،تاتورا به جلو میبرد،نشانگرتمایل میباشد✌️
تصمیم اگرعملی به همراه نداشته باشدنشانگر هیچکدام ازاین اصول نیست
پاسخ
#8
خودمان باخودمان صادق باشیم وبپرسیم آیاتصمیم گرفتم این قدم راکار
کنم آیاتمایل دارم یااجباراست 
آیاشهامت کارکردن این قدم رادارم 
آیااعتماددرمن وجودداردکه تمام حرفها را
بزنم
آیاایمان پیداکرده ام که باکارکردن این قدم خودم راپیداخواهم کرد
آیاآماده ام که صادقانه نقش خودم راببینم ونگاه کنم ودررنجشهاتقصیرخودم رابپذیرم
آیامیخواهم بااعتمادبگویم یانه
اگرچنین هستم آماده ام تصمیم بگیرم
پاسخ
#9
با سلام....
اگر باور دارم سه قدم قبلی برایم کار کرده پس ایمان دارم قدم چهارم هم برایم کار خواهد کرد هدف قدم چهارم این است که سفری شجاعانه به درون خودم بکنم و واقعا ببینم من چه کَسی هستم همان شجاعت قدم یک را که قبول کردم معتادم در این قدم بکار میگیرم و بی باکانه ترازنامه ام را مینویسم مثلا من به برنامه ایمان دارم چون تغییرات کم خودم و تغییرات زیاد دیگران را دیده ام پس به آن اعتماد هم دارم اما اینها همراه با ترس است.اما باید به خودم یاد آوری کنم که شاید من تجربه و تاثیر تراز نوشتن را نداشته باشم ولی به وضوح تاثیر و تجربه ننوشتن آنرا دارم که چه بلایی بسرم میاورد
من تمایل به تغییر بیشتری دارم اما لازمه آن تمایل است یعنی ضرورت کارکرد قدم چهارم را احساس کرده باشم  پس برای تغییر راهی نیست جز اینکه با خودم صادق باشم.
پاسخ
#10
باکارکردن قدم چهاروقتی رنجش،کینه،نقاط مثبت وهرچه دردرون قلبت وجود دارد راپیش یک انسان دیگر اقرار می کنی،گفتن درونیات قلبی نشانگر شهامت واقرار کردن پیش یک نفریعنی اعتمادوانجام این کارها نشانه تمایل من به بهبودی وایمان داشتن به بهبودی ونیروی برتراست.
پاسخ
#11
  
ما در قدم سوم تصمیمی بنیادی گرفتیم و این تصمیم محور و اساس بهبودی ما را شکل میدهد و ما باکارکرد قدم سوم نهایتاً به نقطه تعهد رسیدیم  و لذا در نتیجه برای دستیابی به اهدافمان در قدم سوم  خود را ملزم به ادامه قدمها دیدیم ، در واقع اصل روحانی تعهد شهامت ما را برانگیخت تا علیرغم ترسهائی که نسبت بکار کرد قدم چهارم داریم ، آنرا کار کنیم .
همینطور که میدانیم وقتی یک نقص فعال می شود ، نقص های دیگر ما را نیز فعال میکند ، بنابراین ،  مکانیسم بهبودی هم به همین شکل است ، یعنی وقتی یک اصل روحانی در ما فعال میشود ، همین مسئله باعث شارژ شدن دیگر اصول روحانی در ما میشود ، بر همین اساس ، اصل روحانی تمایل ، بیشترین ظرفیت را برای فعال کردن دیگر اصول روحانی دارد ، لذا میطلبد تا ما میزان تمایل خود را افزایش دهیم  ، معیار سنجش تمایل به بهبودی ، در رفتارها و کردارها و بطور کلی در عملکرد ما متجلی می شود .
 قبل از شروع به کارکرد قدم چهارم ترسهای ناشناخته ایی وجودمان را فرا گرفت ، اما با کارکرد قدمهای قبلی شهامتی بدست آورده بودیم که حاصل از تاثیرات اصول روحانی بود و لذا همین شهامت باعث گردید تا در نقطه ایی شاخص اعتماد ما نسبت به برنامه بهبودی، روند  رو به فزاینده ای پیدا کند ، در واقع اعتماد ما زائیده اعتقاد و ایمانیست که نسبت به آرمانهایمان داریم ، و مهمترین آرمان ما بیداری روحانیست . بدیهیست در این مسیر تاثیر گذارترین رکن ها برای تصمیم گرفتن کارکرد قدم چهارم اصول روحانی صداقت و تمایل است . در واقع این اصول بستری را برای ما فراهم کرد تا ما برای ترازنامه نویسی در شرایط ایده آلتری قرار بگیریم ، به عبارتی دیگر این اصول باعث می شود که ما برای نوشتن ترازنامه شکل های متعددی را در نظر بگیریم ، بطور مثال ؛
بدون ترس مسائل و معضلات خود را بنویسیم .
از خود سانسوری دوری کنیم .
از تحریف کردن دوری کنیم .
بیشتر متمرکز نقش خودمان در رخدادها باشیم .
شرح ماوقعه را بدون کم یا زیاد کردن بنوسیم .
نسبت به نوشتهایمان دقیق باشیم .
نسبت به نوشتهایمان عمیق باشیم ، یعنی متوجه سرچشمه های رفتاری خود باشیم .
قبل از نوشتن دعا و مراقبه کنیم و از نیروی برتر مدد بطلبیم .
در وموقع نوشتن هیچ چیز را پاک و یا ویرایش نمیکنیم .
بعد از پایان هر نوشتن همیشه سطوری چند را خالی میگذارم تا اگر احساس کردیم لازم است چیزی اضافه شود برای اینکار جا داشته باشیم .
انگیزه ها و الگوها و باورهای خود را درنوشتن مَد نظر میگریم تا اینگونه عوامل تاثیرات منفی به روی نوشتنهایمان نگذارند .
واقعیت ها را براساس حقیقت ها نگارش میکنیم .
چیزهای که بنظرمان کم اهمیت هستند و یا فکر میکنیم آنها مهم نیستند را نیز مینویسیم .
سعی میکنیم ابتدا از منفی های خود بنویسیم .
بنابراین ، اصل های روحانی قدم چهارم شامل ؛  ( شهامت و اعتماد و ایمان و صداقت و تمایل میباشد ) ، هر چند ما در قدم های قبلی با این اصل ها آشنایی پیدا کرده بودیم و از آنها در روند بهبودی استفاده کردیم ، اما اکنون در قدم چهارم بستری فراهم شده است تا از تمام ظرفیت های این اصول برای کار کرد این قدم بهره ببریم ، ضمناً نکته مهم این است که اصول روحانی فوق ، این پتانسیل را دارا می باشند که ظرفیت بخشش و بخشندگی و گذشت را در ما ارتقا دهند ، چیزی که ما در این قدم برای رهایی بسیاری از احساس رنجش هایمان به آن نیاز داریم
پاسخ
#12
سلام
در قدم های قبل یاد گرفتم که باید برای ادامه مسیر بهبودی به درون خود مراجعه کنم و از احساسات و رنجش های خودم تراز بگیرم.قطعا زمانی که با یک نفر این قدم را کار می کنم نیازمند شهامت هستم تا بگویم.اعتماد کنم تا بتوانم صحبت کنم .ایمان داشته باشم که خوب است و صداقت داشتن در نقش خودم و پذیرفتن این که من خودم تقصیر داشتم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر5
#13
در قدم چهارم، به مرور با خود آشنا می شویم، ضعف هایى چون گناه،خجالت، پشیمانى، افسوس به حال خود، رنجش، خشم، افسردگى، احساس محرومیت، سردرگمى، تنهایى، تشویش، خیانت، ناامیدى، شکست، ترس و انکار را بر روى کاغذ می آوریم.
از چیزهایى که در حال حاضر آزارمان می دهند نیز می نویسیم. ما افکارى منفى گرایانه داریم و به کمک نوشتن، این امکان را به خود می دهیم که با دید مثبت ترى به اتفاقات نگاه کنیم.


(پایه)
پاسخ
 سپاس شده توسط حوریا ___Bu ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر5
#14
رودرروشدن باخودنوشتن ازخوداونم باصداقت
همیشه برامن ترسناک بوده وبرای انجام
این مهم بدون داشتن شهامت شجاعت و....امری
محال بنظرمیرسد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر5 ، حـمـیـد
#15
عبورازترسهانوشتن ازخوداونم واقعی بدون کم وزیادهمش شهامته صداقته منی که باخودمم روراست نبودم وهمیشه خودموقانع کردم وپیچوندم حالامیخام اعتمادکنم به برنامه ب اصولش وبدون کم وزیاددرموردخودم بدون توجیح ودروغ ومتهم کردن این واون بنویسم چیزی که بوده واین فکرمیکنم معجزه دیگه ای توزندگیمدباشه یک معجزه درونی
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر5
#16
 سلام
ترس های من همیشه سد راه اعتماد من است.
من باید از ترسهایم صحبت نمایم. باید بتوانم نگرانی هایم را بشناسم.
من باید از این تغییرات زندگی استفاده نمایم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر5 ، حـمـیـد


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان