امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 77: چه اصل روحانی را در زندگی تمرین می کنم ؟ این کار چگونه زندگی مرا تغییر داه ا
#1
سوال 77: چه اصل روحانی را در زندگی تمرین می کنم ؟ این کار چگونه زندگی مرا تغییر داه است ؟ 
پاسخ
#2
من سعی می کنم همه اصول روحانی را در زندگی تمرین کنم چون معتقدم برنامه معتادان گمنام یک مجموعه کلی است و نباید تنها با تعدادی از این اصول که به من بیشتر حال می دهد زندگی کنم .
ولی از همه مهمتر و چیزی که بیشتر زندگی من را تحت تاثیر قرار داده تمرین اصل روحانی صداقته .
این صداقت را ابتدا با مشارکت بعد با راهنما و بعد با کارکرد قدمها تمرین کردم و باعث شد که از ابتدای پاکی نه چیزی را مخفی کنم و نه احساسم را کم و زیاد مشارکت کنم و نه در قدمها با بازگو نکردن و عدم صداقت داشتن نصف و نیمه کار کنم .
با این اصل روحانی مجبورم کارهایم را درست انجام دهم و زیر و رو نکشم تا بتوانم هم با خودم و هم با دیگران خصوصا خانواده صداقت داشته باشم .
تمایل ، روشن بینی ، ایمان ، تسلیم ، رعایت گمنامی ، مشورت و... هم برای من خیلی کار کرده و زندگی من را تغییر داده است .
پاسخ
#3
صداقت، تمایل، روشن‌بینی، تواضع، فروتنی، تعهد، تسلیم، پذیرش، گذشت، بخشش،شهامت. اعتماد و صبر.
صبر موجب می‌شود زمان کافی جهت دیدن لطف خداوند را داشته باشم. تواضع موجب آرامش بیشتر می‌شود فروتنی موجب می‌شود. از نیروی خداوند استفاده کنم و خدمت کنم پذیرفتن خود و دیگران با تمام خوب و بد وجودم صداقت موجب رشد و بزرگ‌شدن من می‌شود قدم 4 کار کردم و تو خالی بودن خود را به یک نفر اعلام کرده ام تا کم کم پر شوم روشن‌بینی نیاز به جلسات .راهنما و کارکرد قدم ها و خدمت کردن را در خود جا انداخته ام تا خود نیز پاک بمانم اینه نگر شده ام و و کمکم می کند تا اینده ام را بسازم -موجب می‌شود که اشتباهات خود را ببینم و آنها را انکار نکنم. تمایل موجب می‌شود همچنان پر قدرت به مسیر بهبودی ام ادامه دهم تا به بهبودی‌ام نزدیک‌تر شوم و هر کاری در جهت بهبودی‌ام لازم است را انجام دهم. ایمان موجب می‌شود تاثیرات مثبتی را که خداوند در زندگی من قرار داده را بیشتر ببینم. با ملاحظه‌کاری، عشق و محبت مورد احترام و دوست داشتن دیگران واقع می‌شوم.
تعهّد و مسئولیت پذیری باعث می شود که من ادم قابل اعتماد و امینی برای خود و دیگران باشم و زندگیم رو به جلو رفتن است و مسئولانه برخورد می کنم شهامت موجب می‌شوددست از رنجش ها و اعتقادات پوچ خود بردارم و دیگر مهم نیست که دیگران من را چگونه ادمی بپندارند برای خودم زندگی می کنم با گذشت و پذیرش:قضاوت بددلی و و بد رفتاری دیگران را تحمل می کنم با تسلیم دست از جنگیدن با


خود ودیگران برداشته ام و همه چیز را تسلیم نیروی برتر کرده ام که حاصل ان لذت بردن از زندگی ام است
در نهایت صبورانه منتظرپرواز واقعی به دامن نیروی برتر مهربان خود هستم 
پاسخ
#4
صداقت، تمایل، روشن‌بینی، تواضع، فروتنی، تعهد، تسلیم، پذیرش، گذشت، بخشش، اعتماد و صبر.

صبر موجب می‌شود زمان کافی جهت دیدن لطف خداوند را داشته باشم. تواضع موجب آرامش بیشتر می‌شود فروتنی موجب می‌شود.

از نیروی خداوند استفاده کنم و خدمت کنم صداقت موجب رشد و بزرگ‌شدن من می‌شود روشن‌بینی موجب می‌شود که اشتباهات خود را ببینم و آنها را انکار نکنم.

تمایل موجب می‌شود که به بهبودی‌ام نزدیک‌تر شوم و هر کاری در جهت بهبودی‌ام لازم است را انجام دهم،ایمان موجب می‌شود تاثیرات مثبتی را که خداوند در زندگی من قرار داده را بیشتر ببینم. با ملاحظه‌کاری، عشق و محبت مورد احترام و دوست داشتن دیگران واقع می‌شوم.

تعهّد موجب می‌شود مسوولیت کارهای خود را به گردن بگیرم و آنها را به دیگران واگذار نکنم، تسلیم موجب می‌شود درک کنم که همیشه این اصول مرا از بیماری‌ام جدا ساخته.
پاسخ
#5
اصول روحانی همانند یک پازل مکمل
 یکدیگر  هستند  و زمانی  در کنار
 یکدیگرقرار میگیرند  صحنه  زندگی  
ما  را  می سازند.

بنابراین ما نمیتوانیم در برابر اصول
 انتخابی عمل کنیم  چرا که با کنار 
رفتن هر اصل روحانی یکی از شاخه
 های بیماری در زندگیمون فعال خواهد
گردید و جنبه ای از زندگی ما را تحت
کنترل و مدیریت می گیرد و در نهایت
برایمان آشفتگی به بار خواهد آورد.

بنابراین برای تبدیل شخصیت بیمارگونه
ما به شخصیت بهبودیافته بایستی اصول
را در زندگی تمرین کنیم چرا که تمرین
منجر به تغییر خواهد گردید.

اصولی چون؛
تمایل
صداقت
روشن بینی
فروتنی
ایمان
سپردن
مهربانی
صبر

بخشندگی
شهامت
اعتماد
نظم
تعهد
و....

چنین اصول روحانی مسیر زندگی ما
را تغییر می دهندو ازمقصد تیمارستان،
زندان و مرگ به مقصد آرامش، امنیت
و آسایش رهنمون می نمایند.

بنابراین تمرین هر یک از این اصول 
در زندگی ما تاثیرات مثبت و مفیدی
 برجا می گذارد.

تاثیراتی چون؛
اصلاح و پایداری روابط سالم
برقراری ارتباط با نیروی برتر
شهامت اقرار اشتباهات
توانایی فرصت اشتباه دادن
صبوری درناملایمت های زندگی
مسئولیت پذیری در قبال تعهدات
پاسخ
#6
صداقت تمایل روشن بینی تواضع فروتنی تعهد تسليم پزیرش گذشت بخشش اعتماد وصبر موجب میشود زمان کافی جهت دیدن لطف خداوند را داشته باشم تواضع موجب ارامش بیشتر میشود صداقت مو جب میشود
روشن بینی موجب میشود که اشتباهات خود را ببینم وانها راانکار نکنم تامایل موجب میشود که به بهبودی ام نزدیک تر شوم
ايمان موجب میشود تا ثیرات مثبتی را که خداوند در زندگی من را قرار داه را بیشتر ببینم
پاسخ
#7
صداقت تمایل روشن بینی تواضع فروتنی تعهد تسليم پزیرش گذشت بخشش اعتماد وصبر موجب میشود زمان کافی جهت دیدن لطف خداوند را داشته باشم تواضع موجب ارامش بیشتر میشود صداقت مو جب میشود
روشن بینی موجب میشود که اشتباهات خود را ببینم وانها راانکار نکنم تامایل موجب میشود که به بهبودی ام نزدیک تر شوم
ايمان موجب میشود تا ثیرات مثبتی را که خداوند در زندگی من را قرار داه را بیشتر ببینم
پاسخ
#8
فقط برای امروز بهبودی انتخاب لحظات بر اساس اصول است و هرجا اصول روحانی برنامه NA نباشد قطعا گرفتار ابزارهای بیماری هستم. از درک چگونگی آن عاجزم ولی با نگاه به گذشته خودم متوجه می ­شوم که همین اصول ساده و روحانی سبب رشد معنوی بسیاری شده است تا جایی که خیلی ساده با مرتب جلسه رفتن توانایی آرام نشستن در جمع و سکوت کردن و مودبانه و با احترام به دیگران سخن گفتن نصیبم گشته است که در ارتباطم با دیگران بسیار موثر است.
پاسخ
#9
من سعی وتلاش واقدام وعمل میکنم تاهمه اصول روحانی را در زندگیم تمرین واجراکنم چون معتقدم اصول وبرنامه معتادان گمنام یک مجموعه کامل وکلی است ودرهم بوده وسواکردنی نیست وباید درلحظه این اصول را درزندگی جاری کنیم ونباید فقط باتعدادی از این اصول که بمابیشترحال میدهدزندگی کنیم واز مابقی آنها غافل شویم ولی درکنارباقی اصول، اصول روحانی تمایل،صداقت،روشن بینی،شهامت ومشورت بودکه منوبیشترتحت تاثیرقرار دادوباعث تغییرات بسیار خوب ومشهودی درروند زندگی وبهبودی من شد.این اصول الالخصوص صداقت را،اول بامشارکت واعلام اینکه معتادم وبعدباراهنماوکارکردن قدمهاوپاسخ صادقانه به سوالات تمرین کردم که باعث شدازابتدای پاکی نه چیزی رامخفی کنم ونه کم وزیاد،باتمرین این اصول روحانی بایدکارهایم رادرست انجام دهم وزیرورونکشم تابتوانم هم باخودم وهم با دیگران صداقت داشته باشم وزندگیم تغییرکندوحرکت روبه جلوداشته باشم نگذارم حق وحقوقم پایمال شود وحق وحقوق دیگران راهم پایمال نکنم.استفاده از اصول روحانی نهفته در12قدم درزندگیمان مارابخداوند نزدیکتر میکند.
فقط برای امروز یکی ازاصول روحانی را ملکه ذهنمان نماییم ودرطول روز ازآن استفاده کنیم.?
پاسخ
#10
(۱۳۹۸/۱۰/۲۶، ۰۳:۰۸ عصر)admin.a نوشته است: سوال 77: چه اصل روحانی را در زندگی تمرین می کنم ؟ این کار چگونه زندگی مرا تغییر داه است ؟ 
صداقت مهربانی بخشش احترام گذشت مشورت سازش
این اصول باعث شده کمتر باخودم بجنگم و آرامش داشته باشم
پاسخ
#11
با سلام....
پذیرفتنِ خویشتنِ خویش که باعث شده تا با پذیرفتن گذشته و امروز خویش با نیروی برتر و آدنها سر جنگ نداشته باشم.
تسلیم که باعث شده در زندگی آرامش داشته و تمرکز بیشتری روی بهبودیم داشته باشم.
انصاف که باعث شده نگاه منصفانه تری نسبت به خانواده ، پدر و مادر و اطرافیانم داشته باشم.
درک متقابل یا فروتنی که باعث شده نسبت به فرزندم سختگیر و پُر توقع نباشم مثلا مگر چه چیزی به فرزندم آموخته ام که امروز از او توقع داشته باشم که فهمیده عمل کند. هر زمان میخواهم کسی را قضاوت کنم اول خودم را جای او بگذارم.

مشورت و فروتنی که باعث شده هر زمان که میخواهم تصمیمی بگیرم به خودم میگویم احتمالا راهی بهتری هم وجود دارد پس بدون ترس از دیگران ایده میگیرم.
صداقت با خود و دیگران که باعث شده راه درست و درستکاری حتما مرا به مقصد میرساند دیرو زود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. و همچنین یاد بگیرم هر کسی به هر جایگاه (مادی و معنوی) که رسیده حتما تلاش و کوشش زیادی کرده.
روشن بینی که باعث شده متوجه بشوم واقعا خودم به تنهایی نمیتوانم برای بهبودیم کاری بکنم چون اگر میتوانستم سالها پیش اینکار را میکردم و به کمک دیگر اعضاء (راهنما) احتیاج دارم.

در کل اصول NA باعث شده از زاویه بهتری به خودم ، اطرافیانم ، نیروی برتر و جهان هستی نگاه کنم.
پاسخ
#12
همه اصول روحانی برامن واجبه وبایدتکرارشون
کنم بطورروزانه 
امااصولی مثل مهربانی واستقامت وصبر
خصوصاصبرروروزانه تمرین میکنم مشکل اساسی
این روزهابرام عجله ودست پاچگی بودکه با
تمرین اصل روحانی صبروتحمل خیلی
خیلی بهتروراحت ترم توزندگی روزانه
پاسخ
 سپاس شده توسط یثنا
#13
من هرروزاصل مسیولیت پذیری
مهربانی واستقامتو
تمرین میکنم واین اصول زندگیم راچ ازلحاط روحی
وروانی چه کاری وارتباطی ومالی صد
درجه تغیی داده اند
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، یثنا


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان