امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 79 : رابطه من با راهنمایم بر چه اساسی است ؟ چگونه این رابطه مثبت به دیگر روابطم
#1
سوال 79 :  رابطه من با راهنمایم بر چه اساسی است ؟ چگونه این رابطه مثبت به دیگر روابطم تعمیم پیدا کرده است ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#2
_رابطه من وراهنمایم براساس مشیت الهی بوده وخداونداین راهنمارا سرراهم قرارداده ومن هم سعی میکنم درمسیر خواست واراده خداوندقدم بردارم. رابطه من با راهنمایم رابطه ایست مثبت که براساس نیاز وتمایل وبرپایه صداقت، احترام، اعتمادودرک متقابل،عشق،دوست داشتن،روشن بینی وکمک یک معتاد به معتاد دیگر بناشده است.انتخابی آگاهانه ورابطه ای دوطرفه است یک رابطه سالم بدون هیچگونه توقع وسوءاستفاده ای ودرسایه اصول روحانی نهفته درقدمها، رابطه من ازیک نیازشروع شد ولی به عشق وخدمت بدون زیربناختم شد. راهنمایم برایم یک پیشکسوت ومعلم وچراغ راه ورازنگهدارومحرم اسرار است. به کمک راهنماواین رابطه الهی خوش قول وخوش حساب شده و به تعهداتم پایبندشده ام صداقت دارم تسلیم شده ام ودروغ خیلی کمترمیگویم بدون غرورتماس میگیرم وعاشقانه پاسخ میدهم خودم را ازهیچکس برترنمیدانم وترازکسی رانمیگیرم به دیگران احترام میگذارم ودیگر در روابطم نه بدنبال اختلافات، بلکه بدنبال مشترکاتم میگردم. کسی راسرزنش وکنترل وقضاوت نمیکنم، دلم راازکینه ونفرت وحسادت ورنجش خالی کرده ام ، دریچه قلب وافکارم رابازنگه میدارم مشورت میکنم وبه قانون احترام میگذارم حقوق دیگران رارعایت میکنم وبه حق وحقوق خودم هم قانعم درضمن جلوی راهنمایم بااحترام مینشینم وپایم رادراز نمیکنم.

رابطه راهنماورهجویعنی انسانیت رادرهرشرایطی به مرحله عمل درآوردن واین ضامن درک متقابل است.:
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11
#3
رابطه‌ی من با راهنمایم بر اساس دوستی و محبت و عشق متقابل احترام و باور است که بر پایه الگوسازی و اعتماد بنیان دارد - راهنمای من در بسیاری از موارد بهتر فکر می‌کند مبنای این رابطه یک درد مشترک است و اینکه او بین افراد تبعیض قایل نمی‌شود- در قدم 4 رابطه ام با راهنمایم بهتر شد و اعتمادم به او بیشتر شد و برای اولین بار در تمام زندگیم کسی را دیدم که خالصانه و بدون زیر بنا من را دوست دارد و مرا سرزنش نکرد -رابطه‌ی ما بر اساس شعار برنامه کمک یک معتاد به معتاد دیگر است و تجربه‌ی آن‌چه را که دارد با من در میان می‌گذارد. این رابطه یک رابطه‌ی آگاهانه است
قسمت دوم سوال . زمانی راهنما سنگ‌صبورم شد و گوش شنوا برای درد و دل‌های من و من هم به‌طور متقابل این را نسبت به دیگران به اجرا گذاشته‌ام.احترام به راهنما برای اولین بار احترام به خود و دیگران را برایم شکل داد
سوءاستفاده نکردن او از من باعث شد که ترس از اعتماد به دیگران در من بریزد و به اجتماع برگشتم -  راهنما به قلب من وسعت بخشید،
پیام سوال : برای ما معتادان در حال بهبودی رابطه با راهنما مهمترین رابطه است و در واقع پایه گذاری روابط از رابطه با راهنما شروع می شود
اگر این رابطه سالم و عاشقانه و بر اساس اصول روحانی باشد تمام روابط من می تواندبهبود یابد 
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، حـمـیـد ، ssaeedg
#4
رابطه‌ي من با راهنمايم بر اساس دوستی و محبت و عشق متقابل و باور است. راهنمای من در بسیاری از موارد بهتر فکر می‌کند مبنای این رابطه یک درد مشترک است و اینکه او بین افراد تبعیض قايل نمی‌شود، گاهی اختلاف سلیقه پیش می‌آید ولی این رابطه دوطرفه است که می‌تواند به دیگر روابط من تاثیر گذارد، رابطه‌ي ما بر اساس شعار برنامه کمک یک معتاد به معتاد دیگر است و تجربه‌ي آن‌چه را که دارد با من در میان می‌گذارد.

این رابطه یک رابطه‌ي آگاهانه است. زمانی راهنما سنگ‌صبورم شد و گوش شنوا برای درد و دل‌های من و من هم به‌طور متقابل این را نسبت به دیگران به اجرا گذاشته‌ام. راهنما به قلب من وسعت بخشید، برای دیدن و شنیدن آنچه را كه بايد، با من در میان گذاشت. احترام، ایمان و صداقت موجب می‌شود از اصول روحانی بیشتر استفاده کنم از طریق الگوسازی می‌توانم یک الگوی رفتاری مناسب پیدا کنم سعی کردم به ایده‌آل‌های زندگی‌ام نزدیک‌تر شوم و اگر رابطه منفی باشد زندگی طبق روال برنامه نخواهد بود و بیماری من عود خواهد کرد.
پاسخ
#5
یکی از بهترین رابطها با رهنماست 

رابطه من با راهنمام بر اساس.

صداقت .اعتماد.همدلی.همدردی.حفظ گمنامی میباشد .
رابطه من با راهنمام اولین رابطه مثبتم بوده و زمینه ساز اعتماد با روابط دیگران خاهد شد.
مثلا 
تغییر نگرش.
احترام گذاشتن
توقع نداشتن
عشق بلاعوض.
در من معتاد شکل گرفت و هر روز بیشتر از دیروز محکمتر شد 
بشرطی ک رابطه راهنما و رهجو.
از روی صداقت و تسلیم و احترام باشه و اونهارو در زندگیم جاری کنم
پاسخ
#6
تعمیم دادن این رابطه به رابطه
های دیگه به اینصورته که هر زمان
که کیفیت این رابطه بالا بوده من
تو بقیه روابطم هم خوب عمل کردم
ولی اگه با راهنمام جنگ داشته
باشم تو بقیه روابطم هم تاثیر بد
میزاره.
در واقع رابطه راهنما و رهجو
فرصت بسیار خوبیه برای به دست
آوردن مهارتهای پایه ای در ایجاد و
حفظ روابط که بعد ها میتونم این
مهارتها رو تو زندگی شخصی ،
زندگی مشترک ، محیط کار ، به کار
بگیرم.
در کل بهترین رابطه راهنما و رهجو
رابطه ی  بله و چشم میتونه باشه
واسه اینکه یکی از اصولش اعتماده
یعنی بدون اینکه فکر کنم عمل
کنم.
"برای داشتن اطلاعات بیشتر به
کتاب راهنما و رهجو قسمت 
توسعه و حفظ مراجعه کنید.
رابطه من با راهنما بر اساس
صداقت و آگاهانه است ..

رابطه من امروز یک رابطه واقعی
است نه یک رابطه روحانی و
کورکورانه ...( مثلا بعضی ها در
انجمن از راهنما یک شخص کامل و
روحانی درست می کنند و این
فرصت را می دهند که راهنما از آنها
در مسائل مالی و احساسی سوء
استفاده کند ولی رابطه درست با
راهنما اینه که اون هم یک معتاده و
نواقصی داره و یک بیماره و من با
اعتماد بیش از حد نباید بیماری اون
را فعال کنم.
مثل مسائل و مشکلات مالی که بین
راهنما و رهجو در برنامه اتفاق 
می افتد.
وقتی روابطم با راهنما درست و
واقع بینانه باشد از این رابطه
درست برای سنجش بقیه روابطم
استفاده می کنم و سعی می کنم
بقیه روابطم هم بر همین اصول
استوار باشد.
مثلا چشم بسته نباشد و با آگاهی
باشد . گمنامی روابطم را حفظ
می کنم . اعتماد داشته باشم ولی
به مرور و نه یک باره همه اسرار
زندگیم را فاش کنم .با ایجاد رابطه
درست و منطقی فرصت سوء
استفاده را به دیگران ندهم.
پاسخ
#7
رابطه ای من با راهنمایم براسای دوستی محبت وعشق متفابل وباور است راهنمای من در بسیاری از موارد بهتر فکر میکند مبنا این رابطه یک درد مشترک است واینکه او بین افراد تبعیظ قایل نمیشود واختلاف صلیقه پیش میاید ولی این رابطعه دو طرفه است
که میتواند به دیگران وروابط من تاثیر میگذارم زمانی راهنماسنگ صبورم شد وگوش شنوا برای درد ودلهای من هم به طور متقابل این را نصبت به دیگران به اجرا گذاشته ام
راهنما به قلب من وسعط بخشید
برای دیدن وشنیدن ان چرا که باید با من در میان گذاشت اهترام ایمان وصداقت موجب میشود اصول روحانی را بیشتر استفاده کنم
پاسخ
#8
با سلام....
ارتباط من با راهنمایم یک رابطه ای بر اساس اعتماد دو طرفه است بر اساس صداقت است بر اساس کمک درمانی است یک نوع رابطه قلبی ست.مثلا من مشکلاتم را سالم مطرح میکنم و جواب سالم میگیرم اگر تشخیص بدهد با اعتیادم درگیرم من را به یکی از قدمها یا سنتها یا اصول روحانی وصل میکند.
رابطه ما اجباری و خودخواهانه نیست و یک رابطه برابری ست رابطه ام با راهنما در امنیت است ، رابطه ما پولی نیست از بالا به پایین یا از پایین به بالا نیست به قول معروف رابطه مان یک جاده دو طرفه است.

همین شکل رابطه را به قسمتهای دیگر روابطم با خانواده و جامعه و محیط کارم هم میبرم با این تفاوت که آنها را فیلتر میکنم یعنی با دیگران صادقم اما گمنامی ام را برایشان نمیشکنم درستکار و راستگو هستم اما تا جایکه امنیتم حفظ شده و خودم را مورد سوءاستفاده قرار ندهم.
رابطه من با انسانهای بیرون از NA در خیلی موارد یک رابطه برابر نیست و من نباید شکل و فرم رابطه ام با راهنما را با دیگر انسانها کپی کنم باید.
درست استکه صداقت ، فروتنی ، برابری ، کمک به دیگری و خیلی از اصول روحانی در همه روابط کار میکند اما یک اصل مهم هم وجود دارد و آن این است

(خط قرمزها و حد و حدودها و بایدها و باید و نبایدهای رابطه با دیگران را بشناسم و بی گُدار به آب نزنم)
یک مثل معروف میگوید چون من گرگ نمیخورم دلیل نمیشود گرگ هم مرا نخورد.
پاسخ
#9
سوال 79 :  رابطه من با راهنمایم بر چه اساسی است ؟ چگونه این رابطه مثبت به دیگر روابطم تعمیم پیدا کرده است ؟ (قدم۴)
راهنما یکی از داشته های مهم من است .
احترام ،اعتماد و اعتقاد سه اصل ضروری در این رابطه است.
در حین کارکردقدم چهارم ،رابطه من باراهنمایم عمیق تر شد، من بخاطراین قدم بطورمستمرتری با او در ارتباط بودم، در حین این قدم و بادرمیان گذاشتن بخش عظیمی از احساساتم به او بیشتر نزدیک شدم.
این رابطه اولین رابطه سالم من با شخصی دیگر بود.
این رابطه میتواندپایه واساس دیگرروابط من درزندگی باشد.
پاسخ
#10
رابطه من باراهنمایم براساس احترام
درک متقابل رازداری 
ویک رابطه قلبی وهمراه باشکرگزاری
وسپاس است که تمام اصول
روحانی دراین رابطه سالهاست
که وجوددارند وباعث سلامت
رابطه من باراهنمایم هستند
راهنمای من کلام واگاهیش همیشه
جزوداشته هایم بوده وهست
باعث قوت قلب واحساس تنهانبودنه
برام
پاسخ
#11
امروزرابطه ام باراهنمایم عشق بلاعوض وروحانیست
رابطه ای که کسی مراهمانگونهدک هستم ن انطورک طرف توقع دارد
پذیرفته هم بخاطرخوبیهاوبدیهاوداشتن 
بیماری اعتیادواین رابطه سرمنشاروابط تازه وتمرین
درروابط قبلیست رابطه ای همراه بادرک متقابل عشق بخشش
واحترام
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان