امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال2: فروتنی چگونه بر بهبودی من تأثیر گذاشته ؟
#1
سوال2: فروتنی چگونه بر بهبودی من تأثیر گذاشته ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9
#2
فروتنی برای من یعنی شناخت وپذیرش نقاط ضعف و قوت وجودم، دیگرنه احساس خود بزرگ نمایی دارم ونه خودکوچک بینی،وپذیرش اینکه قدرت وتوانایی محدودی دارم ومن هم یک انسانم فروتنی مارا از توهم واحساس دانایی وتوانایی رهامیسازد.فروتنی راباتن به هرکاری دادن وپذیرفتن خواری وذلت ومظلوم نمایی اشتباه نمیگیرم وهمین باعث شده دروغ کمتربگویم وترسهایم کمترشود،دارای آرامشی خاص شوم،صبورترشده ودیگربخاطراشتباهاتم خودآزاری وخودتخریبی نکنم وباخودم جنگ نداشته باشم، تقریبا واقع بین شده ام وسعی میکنم احساسی عمل نکنم کمک پذیرشده ام وبافروتنی وامید،تسلیم اصول شده ام وباکمک نیروی برترم خدمت کرده و فقط برای امروز دارم زندگی میکنم حال میدانم که بابقیه فرقی ندارم ومنحصربفرد نیستم واین درک وآگاهی برایم بزرگترین نشانه فروتنی در راستای بهبودی است ، فروتنی یعنی درک کردن خودمان دربازیابی خودمان بدون داشتن توقعات بیجا،شناسایی نیروهای مثبت ونیرومندوجودمان وآگاهی ازنیروهای منفی ومحدودیت هایمان،پذیرش واقعیت موجودو اعتمادوایمان بیشتر به نیروی برترمان.
امروزپذیرفته ام که بدون فروتنی حتما ماشین بهبودیم لنگ خواهد زد.
بواسطه داشتن فروتنی،دارم با امیدواری زندگی میکنم واقرارمیکنم که دربرابرموادمخدروبیماری اعتیادونواقصم عاجزوناتوانم.دیگردست ازغرورکاذب و خودمحوری وتاییدطلبی برداشته ام.

داشتن فروتنی و الگوبرداری ازافرادموفق وجایگزین کردن آن بارفتارهای گذشته باعث میشوددر مسیربهبودی ودریک روند روبه رشد قراربگیریم.
برای داشتن حرکت روبه جلودربهبودیمان دوچیزرانبایدفراموش کنیم:
1_جسارت وشهامت دربیان عقیده و احساساتمان
2_جرات وشهامت درقبول اشتباهاتمان
واین یعنی اصل روحانی فروتنی
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، sepher1877 ، ناظر11 ، ssaeedg ، ناظر9
#3
اینکه خودم را فارغ از بزرگ بینی و کوچک بینی خودم به خود واقعیم برسم اینکه انرژی محدودی دارم و باید در مورد نقص یا نقص هایی کارکنم که توان انرژی و اگاهی لازم برای برطرف کردن آنها را دارم و این یعنی غلبه من بر نقص و ایجاد روحیه و توان لازم برای ادامه راه . و در غیر اینصورت اگه من با یک نقص بزرگ که امروز توان و انرژی و آگاهی لازم را برای برطرف کردن ان ندارم روبرو شوم نتیجه اش شکست و سرخوری و یاس است .
اینکه پذیرفتم که مشکل من مواد مخدر و الکل نیست و بیماری اعتیاد است و اینکه الکل همک یک ماده مخدر است .
اینکه باید جلسه بروم و گذشته من مانع حرکت من نشود و من خودم را ببخشم .
پاسخ
#4
فروتنی در بهبودی برای من حالتی روحانی است که باعث شده من در جای خود هستم جنگ ندارم خودم را به عنوان یک انسان که هم نقاط ضعف و هم نقاط قوت دارد پذیرفته ام خودم را به کسی مقایسه نمی کنم همیشه نقش خود را در مسائل می بینم از جایگاه خود در اجتماع اگاه هستم نسبت به خود مهربانم مثل گذشته از خود فرار نمی کنم - - به تنهای به مقابله با بیماری خود نمی پردازم - 

فروتنی در این قدم به این چهار حالت نزدیک است :
1- اول نقش خود را بهبودی درک می کنم -2-نکات مثبت و نیرومند خود را می شناسم -3: از محدودیتها و کم و کاست و انسان بودن خود اگاه هستم -4: به نیروی برتر از خود ایمان دارم و از او کمک می گیرم  
پاسخ
#5
با انجام این چند قدم به این درک رسیدم که برای حرکت در مسیر روحانی باید متواضع و فروتن باشم و بدانم که فروتنی و تواضع با حقیر شمردن و ناچیز دانستن خود بسیار متفاوت است.

همین که متوجه شدم که یک انسان هستم و ممکن است اشتباه کنم و با اقرار به ندانسته‌هایم و گرفتن مشورت به کامل نبودنم پی بردم اما این دلیلی بر توسری‌خور بودنم نشد.

امروز محدودیت‌های خود را می‌بینم و به واسطه‌ی فروتنی می‌توانم خدمت کنم و پروردگار مهربان اعتماد کنم و آنچه را که آموختم با دیگران در میان گذارم از قدم یک تا به اینجا اصول روحانی تواضع را تمرین کردم که همه‌ی این‌ها در بهبودی من تاثیر مستقیم داشته است.
پاسخ
#6
فروتنی در کلیه مراحل بهبودی کمک بزرگی به من نموده است . در قدم هفتم می پذیریم که کمبودهای اخلاقی بسیار زیادی در من وجود دارد و بعد از کارکرد قدم ششم که با نواقصم

آشنا شدم ، در قدم هفتم به شناسایی کمبودهای اخلاقی ام می پردازم و با اصل فروتنی سعی دستیابی به اهدافم می نمایم .
پاسخ
#7
سلام
قبول کردن کمبود و این که من باید برای این کمبود درخواست کمک کنم و این روشی برای بهبودی ام هستم.من فروتنانه و از روی نیاز از نیرو برتر درخواست کنم و هرچه پیام نیرو برتر است بپذیرم.
پاسخ
#8
_فروتنی برای من یعنی شناخت وپذیرش نقاط ضعف و قوت وجودم، دیگرنه احساس خود بزرگ نمایی دارم ونه خودکوچک بینی،وپذیرش اینکه قدرت وتوانایی محدودی دارم فروتنی مارا از توهم واحساس دانایی وتوانایی رهامیسازد.فروتنی راباتن به هرکاری دادن وپذیرفتن خواری وذلت ومظلوم نمایی اشتباه نمیگیرم وهمین باعث شده ترسهایم کمترشود،دارای آرامشی خاص شوم،صبورترشده ودیگربخاطراشتباهاتم خودآزاری وخوتخریبی نکنم وباخودم جنگ نداشته باشم، تقریبا واقع بین شده ام وسعی میکنم احساسی عمل نکنم کمک پذیرشده ام وبافروتنی وامید،تسلیم اصول شده ام وباکمک نیروی برترم خدمت کرده و فقط برای امروز دارم زندگی میکنم حال میدانم که بابقیه فرقی ندارم ومنحصربفرد نیستم واین درک وآگاهی برایم بزرگترین نشانه فروتنی در راستای بهبودی است ، فروتنی یعنی درک کردن خودمان دربازیابی خودمان بدون داشتن توقعات بیجا،شناسایی نیروهای مثبت ونیرومندوجودمان وآگاهی ازمحدودیت هایمان،پذیرش واقعیت موجودو اعتمادوایمان بیشتر به نیروی برترمان.
امروزپذیرفته ام که بدون فروتنی حتما ماشین بهبودیم لنگ خواهد زد.
بواسطه داشتن فروتنی،دارم با امیدواری زندگی میکنم واقرارمیکنم که دربرابرموادمخدروبیماری اعتیادونواقصم عاجزوناتوانم.دیگردست ازغرورکاذب و خودمحوری وتاییدطلبی برداشته ام.
داشتن فروتنی و الگوبرداری ازافرادموفق وجایگزین کردن آن بارفتارهای گذشته باعث میشوددر مسیربهبودی ودریک روند روبه رشد قراربگیریم.
برای داشتن حرکت روبه جلودربهبودیمان دوچیزرانبایدفراموش کنیم:
1_جسارت وشهامت دربیان عقیده و احساساتمان
2_جرات وشهامت درقبول اشتباهاتمان
واین یعنی اصل روحانی فروتنی ?

با انجام این چند قدم به این درک رسیدم که برای حرکت در مسیر روحانی باید متواضع و فروتن باشم و بدانم که فروتنی و تواضع با حقیر شمردن و ناچیز دانستن خود بسیار متفاوت است.

همین که متوجه شدم که یک انسان هستم و ممکن است اشتباه کنم و با اقرار به ندانسته‌هایم و گرفتن مشورت به کامل نبودنم پی بردم اما این دلیلی بر توسری‌خور بودنم نشد.

امروز محدودیت‌های خود را می‌بینم و به واسطه‌ی فروتنی می‌توانم خدمت کنم و پروردگار مهربان اعتماد کنم و آنچه را که آموختم با دیگران در میان گذارم از قدم یک تا به اینجا اصول روحانی تواضع را تمرین کردم که همه‌ی این‌ها در بهبودی من تاثیر مستقیم داشته است.
پاسخ
#9
سلام
فروتنی یعنی واقعیت خودم.من این هستم با این مشکلات و نواقص دارای یک سری ویژگی های مثبت و منفی.با این تیپ شخصیتی و ظاهری که مشخصا در بهبودی نمایان شده است.پذیرفتن خودم آنگونه که هستم.دیگر نیاز به پنهان کاری ندارم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#10
سلام

- من توانایی انجام ان را ندارم.باید برای دور شدن از نواقص از خداوند درخواست کمک کنم وبرای بهبودی هم حتما این نواقص را با یک نفر در میان بگذارم و کمبود هایم را بپذیرم...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، Mehran270
#11
فروتنی برای من دراین قدم یعنی خودبودن خودواقعی
هم خوب ومهربان هم دارای نواقص 
وقتی خودمواینطورمیبینم یعنی نه فرشته ام وبی عیب
نه هیولاپس نیازبدرخواست کمک وراهنمایی دارم
مفهوم تسلیم وعجزواضح ترمیشه برام
وبرایدمن غروروخودازاری کمتری خواهم داشت
میتوانم بپرسم وکمک بگیرم
وبجوابهاگوش بدهم کاری که هرگزنکرده ام
پاسخ
 سپاس شده توسط یاسی
#12
سلام عباس معتاد
فروتنی برای من یعنی شناخت و پذیرش نقاط ضعف و قوت وجودم، دیگر نه احساس خود بزرگ نمایی دارم و نه خودکوچک بینی ، و پذیرش اینکه قدرت و توانایی محدودی دارم و من هم یک انسانم. فروتنی ما را از توهم و احساس دانایی و توانایی رها میسازد. فروتنی را با تن به هرکاری دادن و پذیرفتن خواری و ذلت و مظلوم نمایی اشتباه نمیگیرم و همین باعث شده دروغ کمتر بگویم و ترسهایم کمترشود، دارای آرامشی خاص شوم، صبورتر شده و دیگر بخاطر اشتباهاتم خودآزاری و خودتخریبی نکنم و با خودم جنگ نداشته باشم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9
#13
اینکه من یک انسان هستم و مهمتر از همه که من دارای یک بیماری اعتیاد هستم که در طول روز همه جور احساسات را تجربه می کنم و همچنین دارای نقاط ضعف و قوت هستم که می توانم از آنها استفاده کنم نیازهای من دیگر نواقص من نیست بلکه کمبود هایی هستند که ما به آن نیاز داریم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر10


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان