امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 14: چگونه ایمان من به خداوند که او را درک می کنم در نتیجه کارکرد این قدم قویتر
#1
سوال 14:  چگونه ایمان من به خداوند که او را درک می کنم در نتیجه کارکرد این قدم قویتر می شود ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط ssaeedg ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، Mehran270
#2
 باکمک نیروی برتر در این قدم برخی از نواقص کوچک خود را برطرف می کنم وهمین باعث می شود انگیزه وایمانم به نیروی برتر بیشتر شود و با انرژی وایمان بیشتر به سراغ نواقص اصلی بروم 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11 ، حوریا ___Bu ، Mehran270
#3
قدم هفتم قدمی است که رابطه من را با خدا بهتر و قوی تر و صمیمی تر و روحانی تر می کند چون از سر راه او کنار می روم و دیگر مانع او نیستم و نقش او در زندگیم پر رنگ تر خواهد شد و وقتی یک کمبود اخلاقی را به او می سپارم و می بینم که چیز بهتری به من می دهد و اتفاقات بهتری می افتد و راحت تر زندگی می کنم و این تغییرات را احساس می کنم باعث می شود باور کنم  که خدا برای کمبودهایم می تواند به من کمک کند و ایمانم به او قوی تر می شود -
چگونه ؟با این موارد: از سر راه او کنار رفتن
رد کردن نواقص اخلاقی تجربه کردن زندگی با اصول روحانی رسیدن به ارامش کنار رفتن ترسهایم نداشتن نیاز به ظاهرسازی شهامت رک بودن توانیهایم بالا می رود باروبه رو شدن با احساسات جدید ( رضایت و ارامش )- ایمانم به خدا و برنامه و قدم ها قوی تر می شود 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ssaeedg ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، Mehran270
#4
کارکرد این قدم یعنی استمراربهبودی وبهبودی یعنی ادامه فرایندی که به بهترشدن زندگی من کمک می کند ، یعنی روابط سالم تر ، فعالیتهای بهتر ، برخورد صحیح با احساسات ، انجام کارهاباانگیزه بهتر وآنچه که نتیجه اش
بهترشدن زندگی و رشد ایمان و اعتماد من است .

در اثرحضور خداوند در زندگی من درک من از خداوند براساس مشخصاتی که برای او درنظرگرفته ام شکل گرفته وبراساس این درک بااوارتباط برقرارمی
کنم . رابطه ای که براساس قدمها وازروی عشق است که به مرور ایجاد رابطه کرده 
و اعتماد و ایمان را برایم بوجود آورد . 

هر چه تاثیر حضور خداوند در زندگیم بیشتر شود ایمان من هم قوی ترمی شود . با کارکردن قدم هفتم یعنی درخواست ارتباط فروتنانه و تبدیل شدن به یک انسان بهتر اعتمادم به نیروی برتری که سالها آنرا کنار گذاشته  بودم بیشترمی شود وعمق ایمان من هم بیشتر می شود .
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، Mehran270
#5
وقتی که با کارکردن قدم ها از خودم شناخت بهتری پیدا کردم و به عاجز بودن ناتوانی خودم دربسیاری از موارد پی بردم . وبه قادر بودن توانا بودن .ستار بودن مهربان بودن بخشنده و حامی و امین و...بودن خداوند ایمان آوردم که اوست که می تواند و قادر است و با خواستن خودم ودعا کردنم رابط بهتر شد و به باور یقین .اعتماد و در نهایت به ایمان رسید که خدااست که تاکنون نگهدارم بوده با این همه .... رفتارهای پر خطری که در گذشته داشته ام .
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، Mehran270
#6
وقتی که درک کردم که نواقصم خیلی فراتر از آنیست که تصور میکردم ، وقتی که درک کردم کمبود های اخلاقی واقعا چه مشکلاتی را برای من به بار آورده است ، خداوندی را درک میکنم که بهترین شنونده است بهترین همراه و همدرد است چگونه به او ایمانم بیشتر نشود
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، Mehran270
#7
_ازنظرمن ایمان به تنهایی وبدون عملکرد کاری ازپیش نمیبردوباید درراستای آن اقدام وعمل داشته باشیم وباتقویت روزانه روندایمان آوری وتمرین وکارکرداصول روحانی قدمهابخصوص قدم هفت، تسلیم،ایمان،صبروفروتنی وباباورواعتمادی که نسبت بخداوند پیدا کرده ام،وبادیدن تغییری که کرده ام واینکه خیلی ازنواقصم راخداوندبرطرف کرده همینطورکمبودهایم را،وایمان دارم که مابقی نیز برطرف خواهندشد.
بادیدن برطرف شدن خیلی ازنواقص وعادات ناپسندم،وجایگزین شدن الگوهای خوب بارفتارهای مخربم.
یادمان باشد،قبول مسئولیت خطاهایم ودیدن آنها،بمن اختیارعمل میدهد تادر شرایط سخت،بجای اینکه به نواقصم پناه ببرم به خداوندپناهنده شوم وهمین امنیت روحی باعث میشود روزبه روز ایمان وروندایمان آوریم نسبت بخداوند قویتر شود.
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، ناظر12 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، Mehran270
#8
باهرقدم وتکراران درزندگی ودعای منطم روزانه
انجام فرامین راهنماوجلسه رفتن
ارام ارام به درک بهترغنی تروکار
امدترازنیروی برتررسیدم درای راه
ودراین سالهابکمک نیروی برترمعجزات
زیادی برایم رخ دادوباعث
باوراعتقادوایمان قوی ترمن نسبت به 
نیروی برترشد
پاسخ
#9
کلامن ادمیم که تاچیزیونبینم بدباورش میکنم سخت باورم ولی درطی کارکردقدمهامن بادیدن نتایج واثرات هرقدم درزندگیم ارام ارام به قدرت نیروی برتری که خودم درکش کرده ام وبرام کارکرده ایمان اوردم نیرویی که من شناختم ازش درخواست کمک کردم وبرایم کارکردراباورکرده ام چون برایم کارمیکند
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان