امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 15 : اخیراًچه فرصت هایی جهت رشد برای من بوجود آمده اند ؟ ار آنها چگونه بهره برد
#1

سوال 15 : اخیراًچه فرصت هایی جهت رشد برای من بوجود آمده اند ؟ ار آنها چگونه بهره بردم ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ssaeedg
#2
درمحیط کاروخانواده مورداعتماد واقع شده ام وطرف مشورت قرارمیگیرم واین باعث شده روابط خانوادگی کاری و اجتماعی بهتری پیداکنم واحساس بودن واحساس شادی داشته باشم.فرصت کاری خوبی پیداکرده ام که درحال بررسی شرایط وامکاناتم هستم ورزش رااصولی شروع کرده ام وروابطم خیلی خوب شده وبیشترکارهای نیمه تمامم راتمام کرده ام وروابط جنسی ام را هم درحدقابل قبولی اصلاح کرده ام درانجمن هم قدمهاوسنتهارادارم انتقال میدم وپیشنهادخدمت را حال چه پنل، چه گرداننده وچه خوشامدگو به هیچ عنوان رد نمیکنم وباعشق وصادقانه خدمت هایم راانجام میدهم هم حال خودم بهترمیشودوهم تجربیاتم رادرخدمت گروه قرارمیدهم.صحبت باتازه وارد که باعث میشودروز اولم رافراموش نکنم ودرمسیرم ثابت قدمترباشم فروتن شده ام وتسلیم زیباتری پیداکرده ام رابطه بهتری باخداوندپیداکرده ام وجدیدترین فرصتم جهت رشدم دربهبودی شروع به کارکردن صادقانه قدم هفتم است که روندباورهایم راقویترمیکند ومرادرمسیر بهبودی درحرکتی روبه جلو امیدوارتر نگه میدارد.

نشانه های خداوند را درجهت تغییرو رشدم هر روز میبینم وسعی میکنم باکمک ویاری اصول از موقعیت هایم بامشورت باراهنمایم بهترین وسالمترین استفاده را داشته باشم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر11
#3
پیام سوال این است که : من به طور کلی وقتی که خوب فکر و نگاه دقیق تری به مسائل می کنم متوجه می شوم اکثر اتفاقاتی که پیرامونمان می افتد فرصتی جهت رشد است و من به جای غرزدن و نق زدن باید با صبوری از انها بهره ببرم
زمانیکه نیاز است صبر کنیم ( صبر کردن در مقابل یک رهجوی بد قلق
در ترافیک گیر کردن - ) تمرین صبر و مطالعه و فکر کردن را می توانیم تمرین کنیم یا در خدمتی اشکالی از ما گرفته می شود می تواند  باعث رشد و قدرت من در مواجه شدن با مسائل زندگی شود- یا صاحب کار سخت گیری دارم که غر می زند می توانم تسلیم و صبر را تمرین کنم   گاهی اوقات مشکلات می تواند یک هدیه از طرف خداوند باشد 
پاسخ
#4
در محیط کار وخانواده مورد اعتماد واقع
شده ام وطرف مشورت قرارمیگیرم و
این باعث شده روابط خانوادگی کاری و
اجتماعی بهتری پیداکنم واحساس بودن
واحساس شادی داشته باشم..

فرصت کاری خوبی پید اکرده ام که
درحال بررسی شرایط وامکاناتم هستم
ورزش را اصولی شروع کرده ام و
روابطم خیلی خوب شده و بیشتر کارهای
نیمه تمامم را تمام کرده ام و روابط
جنسی ام را هم درحدقابل قبولی اصلاح
کرده ام ..

درانجمن هم قدمهاوسنتهارادارم انتقال
میدم وپیشنهادخدمت را حال چه پنل،
چه گرداننده وچه خوشامدگو به هیچ
عنوان رد نمیکنم و با عشق و صادقانه
خدمت هایم را انجام میدهم هم حال
خودم بهترمیشود و هم تجربیاتم را 
را در خدمت گروه قرار میدهم...

صحبت باتازه وارد که باعث میشودروز
اولم را فراموش نکنم و در مسیرم ثابت
قدمتر باشم ، فروتن شده ام و تسلیم
زیباتری پیدا کرده ام ، رابطه بهتری با
خداوندپیداکرده ام وجدیدترین فرصتم
جهت رشدم دربهبودی شروع به کارکردن
صادقانه قدم هفتم است که روند
روندباورهایم راقویترمیکند ومرادرمسیر
بهبودی در حرکتی رو به جلو امیدوارتر
نگه میدارد..

نشانه های خداوند را درجهت تغییرو
رشدم هر روز میبینم و سعی میکنم
با کمک ویاری اصول از موقعیت هایم
بامشورت باراهنمایم بهترین وسالمترین
استفاده را داشته باشم..!!
پاسخ
#5
هر فرصت را سعی می کنم به موفقیت تبدیل کنم ، البته طبق اصول انجمن ، مشارکت می کنم ، مشورت می گیریم ، دعا می کنم و سپس عمل . برای رفع کمبودهای اخلاقی ام نیز

به همبن روال می باشد . سعی می کنم نقاط ضعف و قوت خود شناسایی کنم و برای رفع این کمبودها با اصل مشورت برطرف سازم .
پاسخ
 سپاس شده توسط Mehran270
#6
دوستانی رادرکناردوستان همدردم خداوندسرراهم قرارداده که دارم سعی میکنم به کمک انهانواقص وکمبودهایم رابهتربشناسم وتلاش میکنم رشدروحانی بهتری داشته باشم و...
پاسخ
 سپاس شده توسط Mehran270
#7
اخیرادوباره درمسیرتبادل تجربه درموردقدمهاوسنتها
وتازه واردان قرارگرفته ام
پست خدماتی جدیدگرفتم
درجلسات فعالانه تررفت وامددارم

دوباره نشریات رامرورمیکنم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#8
جدیداتوجلسه خدمت گرفتم بجزخدمات ساختاری وکلاسهای قدمی که داشتم درسایت فعالانه ترشرکت میکنم وروزانه مطالعه نشریات وتماس باتازه واردین دارم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#9
جدیدافرصت پیداکردم چون همسرم مریضه بهش ازته دل خدمت کنم وخیلی فرصت براجبران خسارتهانصیبم شده وهمچنین تونستم یمقدارروابط ناکارامدوزیان باریوکه داشتم کم رنگ کنم تونستم لیست جدیدی برانواقص روزم بنویسم براجبران خسارتهام همینطورتونستم یتعدادازروابط خوب وکارامدی روکه خراب کرده بودم دوباره احیاکنم واین فرستهاجهت رشدبرام مهیاشد
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان