امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 11 :چرا مهم نیست که عکس العمل طرف مقابل به جبران خسارت من چه باشد ؟ این مسئله چه
#1
سوال 11 :چرا مهم نیست که عکس العمل طرف مقابل به جبران خسارت من چه باشد ؟ این مسئله چه رابطه ای با هدف روحانی قدم نهم دارد ؟ 
پاسخ
#2
به این دلیل که این من هستم که دارم قدم کارمیکنم ودر پروسه جبران خسارت قراردارم، وقراره من تغییر کرده و رشدکنم نه دیگران،این من هستم که میخواهم به رضایت درون ورهایی برسم واین من هستم که دارم سعی میکنم به بیداری روحانی برسم پس عکس العمل دیگران نبایدباعث ضعف ایمان من ومانع جبران خسارتم شوند،برای اینکارمن باید عزم قوی وثبات قدم داشته باشم ونیتم این باشدکه خساراتی راکه زده ام بایدتلافی جبران کنم ورابطه ای راکه خراب کرده ام بایدترمیم و اصلاح کنم و کاری هم به عکس العمل طرف مقابلم نداشته باشم من بایدجبران خسارت کنم تابه اهداف روحانیم برسم وعکس العمل های طرف مقابلم ویاتوجیه وبهانه های خودم نبایدمانعی برسرراه جبران خسارتهای من باشند.
ورابطه اش باهدف روحانی قدم نهم، برای اینکه بخواهم ازاشتغال فکری وتوجیه وبهانه وانکاروتمامی چیزهایی که باعث میشونداذیت شوم وروحم بیمارشود،،رهاشوم ویااگربخواهم رابطه ام را بادیگران بهبودببخشم وآنرابهترکنم راهی جز،،،عزم وثبات قدم _ترمیم واصلاح _ وجبران ویاهمان تلافی چیزی راکه خودم قبلأ خراب کرده ام ندارم.

مهم اقدام وعمل من است واینکه من باید کاردرست راانجام دهم وجبران خسارتهایم همخوانی باخسارتهایی که زده ام را داشته باشد.
پاسخ
#3
اگر عکس العمل طرف مقابل برایمان مهم باشد ترسها و توقاتمان زیاد می شود در دام حدس زدن نتیجه جبران خسارت گیر می کنیم تمایلمان کم می شود و این امر را بعه تاخیر می اندازیم ما باید بدانیم که این کار را برای طرف مقابل انجام نمی دهیم بلکه برای رسیدن به هدفی والا که همان رسیدن به هدف روحانی قدم نم است انجام می دهیم ما برای تائید طلبی این کار را نمی کنیم
پیام سوال : هدف روحانی قدم نهم این است که من رودرو و چشم در چشم دنیا نگاه کنم و از احخساس گناه و خجالت رها شوم و اصول روحانی را برای تمام عمر تمرین کنیم تا رفتار و روشمان در زندگی تغییر کند
بر روی زخم های قدیمی مرحم بگذاریم احساس رافت و بخشش و ازادی و بخشش را تجربه کنیم رابطه امان با خود و خداوند و دیگران خوب شود از خودمان و بیماری رها شویم و به فرایند مداوم تغییر متعهد شویم فارغ از هرگونه نتیجه ای 
پاسخ
#4
در قدم نهم عکس‌العمل طرف مقابل مهم نیست ما باید از هر گونه انتظار و توقع در مورد عکس‌العمل دیگران دوری کنیم و نتیجه را فقط به خداوند بسپاریم.

ما باید تمام سعی خود را در جبران خسارت کنیم، اگر جبران خسارت درست انجام شود احساس امید و شور و شعف و سپاسگزاری و بخشندگی سراغ ما می‌آید.

اما اگر عکس‌العمل طرف مقابل منفی باشد ،دچار ترس، یاس، ناامیدی و انزوا و بی‌تفاوتی می‌شویم که با هدف روحانی قدم نهم کاملاً مغایر است و شاید هیچ‌گاه اقدام به جبران خسارت ننماییم.

هدف روحانی قدم نهم آزادی و بازسازی روابط تخریب شده و نیز هر آنچه که ما خراب کرده‌ایم می‌باشد.
پاسخ
#5
اقدام و عملی که طرف مقابل دارد برایم بی اهمیت است چون برای آرامش خودم جبران خسارت می کنم و شهامت پذیرش و فروتنی تواضع زیاد می خواهد . یک قسمت از قدم 9جبران خسارت است و یک قسمت رسیدن به رشد و تعالی روحانی است .در ارتباط با دیگران بدون ترس روبرو شویم در مقابل واکنش طرف مقابل هیچگونه عکس العملی انجام ندهم این اقدام به عمل من است که اهمیت دارد .

پذیرش فروتنی و تواضع من در مقابل طرف خسارت دیده است که معنای واقعی رشد روحانی هویدا می گردد .روحانیت و تسلبم فقط در اقدام به عمل است که خود نشان می دهد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#6
رابطه اش با هدف روحانی قدم نهم،
برای اینکه بخواهم از اشتغال فکری و
توجیه و بهانه و انکار وتمامی چیزهایی
که باعث میشوند اذیت شوم و روحم
بیمارشود، رهاشوم ..

و یا اگر بخواهم رابطه ام را بادیگران
بهبود ببخشم و آنرا بهترکنم ، راهی
جز عزم وثبات قدم ،ترمیم و اصلاح ،
و جبران و یا همان تلافی چیزی را که
خودم قبلأ خراب کرده ام ندارم..

مهم اقدام وعمل من است واینکه من
باید کار درست را انجام دهم و جبران
خسارتهایم همخوانی باخسارتهایی که
زده ام را داشته باشد
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#7
سلام

-چرا مهم نیست که عکس العمل طرف مقابل به جبران خسارت من چه باشد؟
=برای این که من باید به هر حال جبران نمایم ومسئولیت کاری که انجام داده ام را بپذیرم.

--این مسئله چه رابطه ای با هدف روحانی قدم نهم دارد؟
=هدف روحانی قدم نه داشتن آرامش من با بخشش درونی خودم است.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#8
مهم نیست واکنش طرف مقابل چیه چون ازطرف من
اسیب دیده وحق داره احساسشوبروزبده
من بدکردم وقسمتی ازتاوان من اجازه دادن بطرف برای
ارام شدنشه وهدف روحانی من تواضع وفروتنیه
بایدغرورمن که کاذب وغیرواقعیست 
بحدواقعیش برسه هدف روحانی قدم نهم
اینه من بتونم توچشم خودمودنیانگاه کنم
وازاحساس تنفرنسبت بخودم رهابشم
واینکه درسی بگیرم که دیگه تکراراشتباه نکنم
وراهیست برای به تعادل رسیدن نواقص
شخصیتی من
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان