امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 2 :نیروی برتر من چه خصوصیاتی دارد ؟ ایا من هم می توانم از آن خصوصیات برای خود اس
#1
سوال 2 :نیروی برتر من چه خصوصیاتی دارد ؟ ایا من هم می توانم از آن خصوصیات برای خود استفاده کنم ؟ آیا می توانم قدرت تبدیل شونده انها را تجربه کنم ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط ssaeedg ، محمدمهدی ۱۲ ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#2
مهربان وباگذشت است وبه راه راست هدایت میکندبه فکر من است وبرای خدمت به خانواده وهمنوعانم تشویقم میکند همه جابامن است وهیچ کجا تنهایم نمیگذارد اسرارمراحفظ میکند قوی وقدرتمندوتوبه پذیراست گمنامی منو حفظ میکنه اوخالق من است صبوراست وخالق تمام هستی صدای درونم رابه وضوح میشنود وازمن حمایت ومراقبت میکند تمامی کارهایش روی نظم وخودش حقیقت مطلق است همیشه دردسترس من است،نیروی برتر من عشق مطلق است.
بله،من هم میتوانم رابط عشق وقدرت تبدیل شونده خداوندباشم کلیه صفات برتر رانیروی برترمن دارد،ومن هم میتوانم به اندازه درک ومعرفت وشناخت وتمایلم ازاین خصوصیات استفاده کنم البته در حد ومقیاس انسانی،من بایدتمرین کنم تابتوانم این خصوصیات واین اصول روحانی رادرزندگیم به اجرابگذارم.
زیباترین حالت شکرگزاری درمن این است که چیزی راکه خداوندباعشق دراختیارمن گذاشته است بامیل ورغبت ورضایت در اختیاردیگران قراردهم،این میل واشتیاق واقدام وعمل دراین راه یعنی قدرت تبدیل شوندگی.
باکارکردن قدمهاوانتقال آنهاواجرایشان درزندگی قدرت تبدیل شوندگی نیروی برترنصیبمان میشودبسیاری ازخصوصیات نیروی برتر رامیتوان درمقیاس انسانی برای خودودیگران استفاده کرد،استفاده ازخصوصیات خداوندحال واحساس وزندگی مارا زیباتر میکند.
خداوندا،کمکمان کن تابتوانیم رابط تقسیم عشق تودرمیان بندگانت باشیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#3
درک من از رابطه برتر رابطه مستقیم با چگونگی ایجاد ارتباط با خداوند دارد .

این رابطه و درک از چگونگی حضور خداوند درزندگیم مدام درحال تغییراست ومن نیازدارم که بطورمدام مشخصات نیروی برترم را برای خودم تعریف کنم .

او به من اختیارداده تا ازیک سری خصوصیات حیوانی رهاشوم وخودم را باخصوصیات خودش هم سوکند و درجایگاه والای یکی بودن و وحدانیت خداوند قرارگیرم واین نیازداردکه من بستر را برایش فراهم کنم . 

مثلا برای اینکه بخشش به عنوان یکی از ویژگیهای نیروی برتر درمن بروزکند ، نیازاست تا ازکینه ورنجش رهاشوم ومن می توانم این بستر را باکارکرد قدمها ، کمک گرفتن ازقدرت خداوند ، عملکرد صحیح باانگیزه صحیح و بکارگرفتن دیگر رهنمودهای برنامه ایجاد کنم . 

قدرت تبدیل شونده چیزی است که ما باکنارگذاشتن ترسهایمان و همراه کردن و کمک گرفتن ازخداوند می توانیم آنچه رادر درونمان نهادینه شده است رابه مرحله عمل درآوریم وازآنهااستفاده نمائیم .

( بیماری ماخودش را در نواقص نشان می دهد و بهبودی درخدمت )
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#4
نیروی برتر من عاشق و قدرتمند و مهربان است.او بزرگ و بی همتاست.او خالق این دنیا و دارای تمام صفات خوب است.من میتوانم صفات خوبی داشته باشم مثلا مهربان باشم اما قطعا او مهربانترین مهربانان است.من قرار است در برنامه رشد معنوی کنم و قرار نیست کامل شوم چون کامل بودن صفت اوست
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#5
(۱۳۹۸/۱۰/۲۹، ۰۹:۲۷ عصر)admin.a نوشته است: سوال 2 :نیروی برتر من چه خصوصیاتی دارد ؟ ایا من هم می توانم از آن خصوصیات برای خود استفاده کنم ؟ آیا می توانم قدرت تبدیل شونده انها را تجربه کنم ؟ 
خداوند الگوی من است
پس وقتی قراره همسو با اراده او باشم

میتوانم ایینه ای از خصوصیات او.باشم
ودر خودم.رشد دهم.
واین است که کم کم میتوانم.کارهام را در راستای خواست او انجام.دهم.
وبا او.همسو.وهمرا باشم.

خصوصیات اورا.وقتی در خود رشد دهم.به روحانیت خواهم رسید
درک.نسبتا درستی از روحانیت
واراده خداوند پیدا میکنم
ومنم میتوانم خدایی شوم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#6
سلام
نیرویی قویتر از من و افکار من که  اشتباهاتم را به من نشان می دهد.راه را ار بی راه بیراه مشخص می کند و به من نشان میدهد که چگونه با اجرای قدم ها می توانم مسیر بهبودی در زندگی را پیدا کنم.بلهمن هم می توانم مثل راهنما عمل کنم و به یک دوست کمک کنم و مسیر درست را به او نشان بدهم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#7
سلام

-از مهربانی نیروی برتر برای حضور در جلسات وکمک کردن به یک معتاد مدد می گیرم ودر کارهای خدماتی رساندن پیام من از مهربانی استفاده می نمایم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#8
بله دقیقانیروی برتری که برایم کارمیکندنیرویست
که تمام کمبودهانواقص ودیوانگی های مرابااصول
روحانی برطرفدمیکندومن هم ازانهامیتونم استفاده کنم
مثل بخشش عشق مهربانی وفاداری گمنامی....
پاسخ
 سپاس شده توسط یاسی ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#9
بخشنده هست..(رزق و روزی...علم و دانش...میگذره از خطاهای من...)
گمنامه(کاری که میکنه همه جا جار نمیزنه...منت نمیذاره...عیب های منو جایی بازگو نمیکنه..مچ گیر نیست دست میگیره)

عاشقه(کارش زیر بنا نداره ..از روی عشق انجام میده بدون توقع و انتظار و تشکر)

بله میتونم ازشون استفاده کنم ...با تمرین و تکرار و شناخت هر چه بیشتر خودم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر9 ، A.Nasihat ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#10
خداوند ما خداوندی است مهربان و بخشنده ، خداوندی است عاشق و دلسوز که همیشه مواظب ما بوده و در اوج مشکلات و نا امیدی به یاری ما شتافته ، ما این را از همان شروع قدم یک که وسوسه و اجبار از ما دور می شود احساس می کنیم ، چون خداوند عاشق است و عشق را دوست دارد. صادق است و صداقت را دوست دارد ، بنابراین این توانایی را نیز در ما گذاشته که از این صفات او برای خدمت به دیگران استفاده کنیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر2 ، ناظر۳ ، A.Nasihat ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#11
نیروی برتر ما سراسر خصوصیات و صفات نیک ، زیبا ، حیات بخش ، مثبت و با طراوت است و محدودیت و نقصی را در او متصور نمی شود ، او به همه چیز قادر ، توانا و داناست. آری چرا که این قابلیت را به ما که بعنوان یک انسان و از مخلوقات خداوند می باشیم ، داده است آری چرا که بعضی از آنها را با دریافت کمک و راهنمایی اش تجربه نموده ایم. هدف از این سوال این است که آگاه شویم که می توانیم اراده خود را با او منطبق نماییم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر9 ، ناظر۳ ، A.Nasihat ، حوریا ___Bu ، Reza.z1362
#12
چراغ هدایتگرمن درمسیرزندگی وبهبودی میباشد برای خدمت به خانواده وهمنوعانم تشویقم میکند همه جابامن است وهیچ کجا تنهایم نمیگذارد اسرارمراحفظ میکند گمنامی منو حفظ میکنه مهربان و صبوراست  صدای درونم را میشنود وازمن حمایت ومراقبت میکند تمامی کارهایش روی نظم  است همیشه دردسترس من است،
بله،من هم میتوانم  باتمرین وتکراراصول روحانی نهفته درقدمها مثل اوباشم 

چراغ هدایتگرمن درمسیرزندگی وبهبودی میباشد برای خدمت به خانواده وهمنوعانم تشویقم میکند همه جابامن است وهیچ کجا تنهایم نمیگذارد اسرارمراحفظ میکند گمنامی منو حفظ میکنه مهربان و صبوراست  صدای درونم را میشنود وازمن حمایت ومراقبت میکند تمامی کارهایش روی نظم  است همیشه دردسترس من است،
بله،من هم میتوانم  باتمرین وتکراراصول روحانی نهفته درقدمها مثل اوباشم 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر۴ ، ناظر۳ ، A.Nasihat ، ناظر9 ، Reza.z1362


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان