امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
1. تفاوت بین جاذبه با تبلیغ چیست؟ این تفاوت چه تاثیری بر خدماتی که ما ارائه میکنیم دا
#1
1. تفاوت بین جاذبه با تبلیغ چیست؟ این تفاوت چه تاثیری بر خدماتی که ما ارائه میکنیم دارد؟
پاسخ
#2
تفاوت جاذبه و تبليغ : جاذبه به مبنای واقعیت ها و عملکرد شخصی یا گروه های می باشد در حالی که تبلیغ گاه با بزرگنمایی یا غیر واقعی بودن آنچه هست انجام می گیرد در تبلیغ فقط اطلاع رسانی می باشد . و جاذبه در خدمات باعث خوشنامی و عمل بر اساس نیت خیر و بر مبنای اصول می باشد ولی تبلیغ همیشه آن تاثیر مورد نظر راندارد Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر10 ، ناظر20 ، ناظر۸
#3
فرق جاذبه و تبلیغ به اندازه حرف تا عمل هست (جاذبه عمل و تبلیغ حرف) در تبلیغ
وعده و وعید داده میشود اما در جاذبه واقعیت دیده میشود . تبلیغ مثل سراب هست ولی
جاذبه موجودیت هست ..... جاذبه باعث میشود در خدمات مراقب رفتار و عملکردمون
باشیم تا انچه مردم و جامعه و در کل چه همدردان و چه افراد عادی میبینند با انجمن
خوشنام انجمن معتادان گمنام همخوانی داشته باشد
ما معتادانی هستیم که امروز مواد مخدر مصرف نمی کنیم و توانسته ایم با پی بردن به
ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر به هم کمک کنیم و در این مسیر تغییرات
ظاهری و باطنی زیادی بدست آورده ایم و این بزرگترین جاذبه ما است . همه فعالیتهای
ما از قبیل برگزاری جلسات ، کمک های مالی داوطلبانه اعضا ، تشکیات ساختار
خدماتی ، انجام خدمات بدون هیچ چشمداشتی و با عشق باعوض جاذبه های ما هستند
...
اما تبلیغ بزرگنمایی و غلو کردن در مورد موهومات هست
اونچه موجب ایجادجاذبه میشود عملکردواقعی من هست وتعاریف من تبلیغ میشود
درجاذبه انچه واقعی هست و وجود داردبچشم میاد درتبلیغ تعاریف هستندومیتواند واقعی
نباشدوگذرا وفراموش شدنی باشد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر10 ، ناظر20 ، ناظر۸
#4
_تبلیغ چیزی است که نمایش داده میشودوظاهری زیبا داردآنطورکه دلت میخواهدومیخواهی دیگران چیزی راببینندکه تومیخواهی.اما جاذبه باعملکرد بوجودمیایدوهیچ نیازی به تبلیغ نداردودرونی میباشد.
درتبلیغ رقابت وکشمکش ودروغ وجودداردامادرجاذبه محبت وحقیقت وجودداردوظاهروباطن یکی است که باعملکردمان معنا ومفهوم پیدامیکند.
درتبلیغ اراده شخصی ومنافع شخصی درمیان است بدون درنظرگرفتن منافع دیگران، ولی درجاذبه مسئله مهم منافع مشترک وعشقی است که درآن میان وجود دارد.درتبلیغ بیشترحرف زده میشودوعملکرددرستی وجودندارد،ولی درجاذبه عملکردوجودداردوحرف اول رامیزند،درتبلیغ غلو وبزرگنمایی درجهت منافع مادی وشخصی میشود،امادرجاذبه این عشق الهی است که تقسیم میشود، تبلیغ اراده شخصی است وجاذبه اراده خداوند.جاذبه خودرادرلحظه وفقط برای امروز نشان میدهدولی تبلیغ وعده و وعید برای آینده است.جاذبه برای طرف مقابل تمایل بوجودمیاورداماتبلیغ همیشه باشک وتردید و دودلی همراه است،که آیاطرف مقابل راست میگویدیانه؟ جاذبه کشش قلبی است اماتبلیغ لق لقه زبانیست، جاذبه به هیچ عنوان نیازبه تبلیغ ندارد ولی تبلیغ درنهایت نیاز به جاذبه دارد،درجاذبه نیازبه گول زدن وگمراه کردن کسی نداریم امادرتبلیغ به هرعنوان سعی میکنیم دیدگاه های دیگران رابه نفع خودمان تغییر دهیم،درجاذبه تمایل وجود دارد ولی تبلیغ نیاز به اصراردارد.
ماپیام رامیرسانیم وآنرا آزادانه وبدون چشمداشت به مشارکت میگذاریم اما هیچوقت بازور و دوز وکلک به کسی نمیقبولانیم .
اصلی که درمورد روابط عمومی انجمن ما بکارگرفته شده است جاذبه است نه تبلیغ،جاذبه بخوبی درموردسعی ما در رساندن پیام کاربرد دارد.
یادمان باشد:مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر20 ، ناظر۸
#5
سلام
تبلیغ در جامعه عرفی کردن معمولا برای سود مالی و یا منفعت شخصی است چیزی که می تواند سود دهی خوبی داشته باشد و در آن غلو و بزرگ نمایی و یا وعده های غیر واقعی است.حال در انجمن کارهایی که در روابط عمومی و سایت انجمن  انجام  می شود چه معنی دارد بله اینها تبلیغ است اما تبلیغ انجمن رای دسترسی به معتاد در حال انجام است و هزینه آن خودمان می دهیم و نتیجه تبلیغات معتادانی هستند که پاک هستند و عضو سازنده اجتماع خود هستند.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۳ ، ناظر20 ، ناظر۸
#6
 سلام
این که بیاییم خیلی از خودمان و اتفاقات مالی و اجتماعی خودمان تعریف کنیم می شود تبلیغ این که بگوییم ما تنها راه هستیم می شود تبلیغ.
حال اگر بگوییم ما یکی از راه های رساندن پیام بهبودی هستیم و امروزه آمار جلساتمان این تعداد است و ما می توانیم پیام بهبودی از اعتیاد را بر اساس اصول انجمن بدهیم و نشانه آن اعضایی هستند که حضورتان رسیدند می شود جاذبه...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر14 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر20 ، ناظر۸
#7
نوع عملکرد اصولی من به عنوان یک معتاد جاذبه است. نحوه برخورد اصولی من با تازه وارد جاذبه است. درجامعه وبیرون از انجمن باتوجه به اینکه میدانند من یک انجمنی هستم رفتار اصولی ام یک نوع تبلیغ است
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر۳ ، ناظر20 ، ناظر۸ ، ناظر۱۸
#8
نوع عملکرد اصولی من به عنوان یک معتاد جاذبه است. نحوه برخورد اصولی من با تازه وارد جاذبه است. درجامعه وبیرون از انجمن باتوجه به اینکه میدانند من یک انجمنی هستم رفتار اصولی ام یک نوع تبلیغ است
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر14 ، ناظر20 ، ناظر۸
#9
درود بر شما...تبلغ برای نفع شخصی است و معمولا تظاهر است ولی جاذبه ..جذابیت هر روز از روز قبل شفاف تر شدن است و ما انچه میشویم رو فقط در اعمال و رفتارمان نشان میدهیم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر۳ ، ناظر14 ، ناظر20 ، ناظر9 ، ناظر۱۶ ، ناظر۸ ، حـمـیـد ، ناظر۱۸


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان