امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 11 : چرا لازم است که ما آنقدر به نوشتن ترازنامه شخصی ادامه دهیم تا برایمان به ص
#1
" هر چند وقت یکبار باید ترازنامه شخصی بنویسم ؟ "
سوال 11 :  چرا لازم است که ما آنقدر به نوشتن ترازنامه شخصی ادامه دهیم تا برایمان به صورت یک غریزه در آید ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، Nazer 5 ، ssaeedg ، حـمـیـد ، ناظر9 ، moosavi307 ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
#2
به این دلیل که هرکارورفتاری، وهرعملی بواسطه تکراروتمرین بصورت عادت وغریزه درمیایدوناخواسته ملکه ذهن میگردد خصوصأاگربصورت صحیح ودرست به انجام آن عادت کنیم،آن زمان است که میبینیم بدون هرگونه ناراحتی ویاجنگ داشتن بطور نرمال وطبیعی آنرا انجام میدهیم ودرهرزمان،هرچیزی که با این غریزه وعادتی که پیداکرده ایم مغایرت داشته باشدسریعامتوجه آن شده ومیتوانیم بدون هرگونه توجیه وبهانه ای وآوردن دلایل بظاهرموجه آنرا اصلاح کرده وکاردرست را انجام دهیم.
یک الگو وحرکت صحیح به مرور وبا آگاهی که پیداکرده ایم میتواندتبدیل به یک حس درونی شودومامیتوانیم همواره این الگو وحس درونی را درزندگیمان بکار گرفته وبطورخودکاراجراکنیم وبه بیماری اجازه ندهیم که ازماجلوبزنددیگرکارامروز رابه فردانمیندازیم ومراقبیم که نواقصمان درتاریکی نماند.
بیماری ونواقص مادرتاریکی وبدون اقرار به آن،سریعأرشدمیکندهمانندعادات ورفتار بدمان که در درون ما ودرقسمت تاریک وجودمان سریع رشدمیکند.
ماباترازنامه نویسی ومداومت درانجام آن خودمان،رااصلاح میکنیم ومتوجه میشویم که این ترازنامه نویسی ومشورت چقدر در زندگیمان کاربرد دارد واجرای آن بصورت روزانه به کیفیت وعمق روحانیتمان کمک میکند.
مداومت درنوشتن ترازنامه وبصورت عادت وغریزه درآمدن آن،کمکمان میکند تافقط برای امروز زندگی کنیم وبه آن تعادل وآرامشی که برنامه نوید میدهد برسیم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، عباس23 ، ناظر10 ، Nazer 5 ، ssaeedg ، حـمـیـد ، ناظر9 ، moosavi307 ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
#3
ما با تکرار نوشتن ترازنامه می‌توانیم آن را به صورت رفتاری معمول شده در زندگی‌مان قرار دهیم.

آن قدر به این کار ادامه می‌دهیم که جزیی از خلق و خوی ما گردد. تداوم در نوشتن ترازنامه موجب می‌شود که قبل از عملکرد،به یاد گرفتن ترازنامه بیفتیم و شاید رفتاری را که باید بعد از اجرای آن تراز گرفته و نتایج منفی‌اش بار منفی برایمان داشته باشد را جلوگیری کنیم و آن قدر در این کار ممارست می‌کنیم که تحت نظر داشتن بهبودی و شرایط روحانی‌مان برای ما به صورت یک غریزه درآید.
پاسخ
 سپاس شده توسط Nazer 5 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، moosavi307 ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
#4
زیرا به واسطه اینکه بیماری ما غیر قابل علاج و پیشرونده و کشنده است و حتی در دوران پرهیز هم رشد آن متوقف نشده و در اثر بیتوجهی به اصول روحانی نهفته در قدمها و انجام ندادن برنامه براحتی عوارض بیماری قابل برگشت و حتی عود مجدد میباشد ما از قدم چهارم با نوشتن ترازنامه اخلاقی خود شروع به بازیابی شخصی کردیم در قدم 5با اقرارچگونگی دقیق خطاهایمانبه خود خداوند و یک انسان دیگر کوله باری از رنجش ها ترسها و روابط ناسالم و حتی داشته های خود را و مشکلات خود را در برابر خداوند قرار دادیم در قدم 6و7 آمادگی کامل پیداکردیم که خداوند کلیه نواقص اخلاقی ما را برطرف کند و از او با فروتنی خواستیم کمبودهای شخصیتی مارا برطرف کند د قدم 8و9 پس از تهیه لیست خسارات برای جبران آن دعا و تمایل و آمادگی یافته و شروع به اقدام و عمل برای جبران خسارت نمودیم مگر اینکه باعث بروز خسارت جدید شویم با طی این قدمها وضعیت روحی و معنوی خود را رشد و توسعه دادیم حال برای مراقبت از اوضاع جدید و حفظ و ارتقائ آن لازم است به نوشتن ترازنامه روزانه و شخصی خود ادامه دهیم تا هرگاه در اشتباه بودیم و متوجه شدیم به آن اقرار نموده جلوی پیشروی بیماری را و افتادن در چرخه بیماری اعتیاد را متوقف کنیم به نظرم افکار بیمار گذشته ما هر زمان آماده بروز و برگشت هستند و این قدم بهترین مانع محافظ هست
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، عباس23 ، admin.a ، ناظر10 ، Nazer 5 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، moosavi307 ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
#5
مداومت در نوشتن ترازنامه و بصورت
عادت وغریزه درآمدن آن،کمکمان میکند
تا فقط برای امروز زندگی کنیم و به آن
تعادل و آرامشی که برنامه نوید میدهدبه دست بیاریم.
پاسخ
 سپاس شده توسط عباس23 ، admin.a ، ناظر10 ، Nazer 5 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، moosavi307 ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
#6
تو زندگی هر کاری با تکرار و تمرین به صورت روتین و ناخودآگاه در میاد
مثه همه کارهای دیگه
مثه رانندگی که روزهای اول برامون عذاب آوره و با ترس و سختی انجام میشه
اما بعدا بدون این که متوجه باشیم کلاج می گیریم و دنده عوض می کنیم
الان هم برای ترازنامه نوشتن همینه
اینقدر باید تکرار و تمرین کنیم تا به ناخودآگاه ما وارد بشه
و به صورت یه تمرین روزانه در بیاد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، moosavi307 ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر20 ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
#7
*باسلام ودرودوادب واحترام**محسن معتاد**به این دلیل که هرکارورفتاری، وهرعملی به واسطه تکراروتمرین به صورت عادت وغریزه درمی آیدوناخواسته ملکه ذهن می گردد خصوصأاگربه صورت صحیح ودرست به انجام آن عادت کنیم،،،،*

*آن زمان است که می بینیم بدون هرگونه ناراحتی ویاجنگ داشتن به طور نرمال وطبیعی آن را انجام می دهیم،،،*

*ودرهرزمان،هرچیزی که با این غریزه وعادتی که پیداکرده ایم مغایرت داشته باشدسریعامتوجه آن شده ومی توانیم بدون هرگونه توجیه وبهانه ای وآوردن دلایل به ظاهرموجه آن را اصلاح کرده وکاردرست را انجام دهیم.*


*یک الگو وحرکت صحیح به مرور وبا آگاهی که پیداکرده ایم می تواندتبدیل به یک حس درونی شودومامی توانیم همواره این الگو وحس درونی را درزندگیمان به کار گرفته وبه طورخودکاراجراکنیم وبه بیماری اجازه ندهیم که ازماجلوبزند،،،*

*دیگرکارامروز رابه فردانمی اندازیم ومراقبیم که نواقصمان درتاریکی نماند.*

*بیماری ونواقص مادرتاریکی وبدون اقرار به آن،سریعأرشدمی کندهمانندعادات ورفتار بدمان که در درون ما ودرقسمت تاریک وجودمان سریع رشدمی کند.*

*ماباترازنامه نویسی ومداومت درانجام آن خودمان،رااصلاح می کنیم ومتوجه می شویم که این ترازنامه نویسی ومشورت چقدر در زندگیمان کاربرد دارد واجرای آن به صورت روزانه به کیفیت وعمق روحانیتمان کمک می کند.*

*مداومت درنوشتن ترازنامه وبه صورت عادت وغریزه درآمدن آن،کمکمان می کند تافقط برای امروز زندگی کنیم وبه آن تعادل وآرامشی که برنامه نوید میدهد برسیم*
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، moosavi307 ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
#8
(۱۳۹۸/۱۱/۹، ۰۷:۱۸ صبح)admin.a نوشته است: " هر چند وقت یکبار باید ترازنامه شخصی بنویسم ؟ "
سوال 11 :  چرا لازم است که ما آنقدر به نوشتن ترازنامه شخصی ادامه دهیم تا برایمان به صورت یک غریزه در آید ؟ 
بسم الله الرحمن الرحیم
 من زینال بندری یک معتاد .بنده عقیده دارم نوشتن ترازنامه شخصی برای یک شخص معتاد یعنی مرور کارها وعملکرد رفتارهای معتاد گونه ما که درزمان مصرف بخاطر اینکه سلامت عقل نداشته ایم ودرگیر مصرف بوده ایم و برایمان مهم نبوده که این اعمال درچهار چوب اصول و برنامه هستند یانیستندوهمیشه یک نقاب بر روی رفتارمان می پوشیده ایم ورفتار بدمان را توجیه میکرده ایمولی الان که به شکر خدا از خواب غفلت بیدار شده ایم ولطف خداوند شامل ما شده است واز خواب وغفلت بیدار شده ایم وسلامت عقل مان را داریم بدست می آوریم برای من که دارای بیماری اعتیاد بوده ام خیلی مهم هستند که به گذشته آشفته وپریشان خویش بیندیشم وبا نوشتن ترازنامه ومرور برآنها عقیده و عمل خودم رامحکم تر برافکار اصول وبرنامه ها بکارگیرم ودیگر رفتار گذشته را تکرار نکنم .فقط ازگذشته درس بگیرم واز آن تجربه ها در امروز وآینده درس بگیرم واستفاده کنم .اینست که هرچند وقت یکبار لازم است با نوشتن ترازنامه جلوگیری شود از مغرور شدن و تکبر امروز وثابت تر شدن از بهبودی ودرمان امروزم وکمک بهدوستان تازه وارد وبهتر فداهایم رابسازم واین درس را به تازه واردها انتقال بدهم.ومن الله توفیق.خدایا شکرت. Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart Heart
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، moosavi307 ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر6 ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
#9
شخصیت معتاد گونه من، افکار انحراف گونه من، وروش گذشته من با تکرار مکررات با عث شده در شرایط وموقعییت های سخت ناخواسته عملمرد بیمار گونه داشته باشم، من باید با کارکرد قدمها تغییر کنم ووقتی 9قدم قبلی راکار کردم برای اینکه از به عقب رفتن وعود مجدد بیماریم جلوگیری کنم باید با تنرین 9قدم قبلی به رشد شخصیتیم ورشد روحانیم ادامه بدهم وزندگیم را در حالت تعادل نگه دارم، با پاسخ صادقانه به سوالات تراز نانه قدم10 من مرتبا بهبودی وبیماریم وعدم تعادل در رفتاروعملکرد را بررسی میکنم ودر صورت اشتباه سریع اقرار به اشتباه وجبران خسارت میکنم واحساس رضایتمندی واحساس روحانی پیدا میکنم وبه بیداری روحانی دست پیدا میکنم، وتا جایی ادامه میدم که به یک هم اکنونی وهمزمانی دست پیدا کنم وبا آگاهی که پیدا میکنم بهترین عملکرد را در بهترین زمان وبهترین مکان انجام میدهم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، moosavi307 ، حـمـیـد ، omed44 ، سالار44 ، ناظر6 ، فریبرز۶۵ ، حسین یاری ، حمید65 ، ناظر14 ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
#10
سلام

کل قدم ها در راستای بهبودی شخصی یک سری تجربیات را انتقال می دهند.مثل قدم یک که درباره بیماری اعتیاد وعلت های اعتیاد واجبار به من تجربه انتقال می دهد.در قدم ده یک سری تجربیات نهفته از قدم اول تا قدم ده را دارد که با انجام ترازنامه قدم دهم یاد اوری میشود ومن با یک سری چالشهای بهبودی ام ارتباط برقرار می کنم.لزوم نوشتن تراز نامه برای همین است که من بتوانم هر جا که از مسیر بهبودی دور شدم دوباره به بهبودی خودم متهد شوم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، moosavi307 ، عبدالرحیم_بوشهر ، حـمـیـد ، ناظر6 ، ناظر20 ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
#11
" هر چند وقت یکبار باید ترازنامه شخصی بنویسم ؟ "
تاهرزمان که تسلیم و عاجزهستم تراز ادامه دارد.چه موقع من گرسنمه،آن موقع وقت ترازگرفته، وقتی که عینک روی صورتت کثیف هست اونابادستمال پاک میکنی،اون موقع که من کرخت میشم وقت ترازگرفتن هست ، در تراز من خودمو محاکمه نمیکنم و خودمو گول نمیزنم.
 ' تراز را بایست برای ترازگیر بخوانی ' 
ترازبه من کمک میکنه که بجای اینکه منتظربمانم دیگران یا راهنمای من اشتباهات و خطاهای من را به من گوشزد کنه من خودم متوجه آنها بشم ،
من برای برطرف شدن ترازم دعا میکنم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر6 ، حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
#12
سلام
همیشه من امکان دارد کارهایی را انجام دهم که برایم مشکل ایجاد کند و یا در شرایطی قرار بگیرم که نتوانم در آن تصمیم درست را بگیرم برای همین لازم است که من تراز خود را بگیرم و با راهنما بخوانم تا متوجه شوم که مسیر اشتباه درست کنم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20 ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
#13
من معتاد به دلیل اینکه همیشه دوست دارم عیوب دیگران را ببینم و از خودم غافل هستم و دوم به دلیل فراموشی که دارم عیب ها و نواقص خودم را نمی بینم و به همین دلیل درصد اشتباهاتم بالاست و اگر به صورت مرتب و روزانه خودم را مورد ارزیابی قرار دهم می توانم تمرکزم را از دیگران برداشته و در نتیجه بر روی خودم بگذارم و این کار اگر به صورت مداوم و پیوسته صورت بگیرد من تغییر می کنم و به صورت خودکار می توانم در آنه واحد ترازم را در شرایط گرفته و دوباره در مسیر بهبودی قرار بگیرم و از درصد خطاهایم بکاهم یا اشتباهات تازه بکنم چون به دلیل خاصیت مرموز بودن و لاعلاج بودن بیماری اعتیادم بهبودی برایم پس انداز ندارد و این یک فرایند مادام العمر و روزانه می باشد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20 ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
#14
سوال 11 :  چرا لازم است که ما آنقدر به نوشتن ترازنامه شخصی ادامه دهیم تا برایمان به صورت یک غریزه در آید ؟ (قدم۱۰)
من تا زمانی که عاجز و تسلیمم ،بایست تراز بگیرم.
برای اینکه اساس و بطن قدم ده میخاد که ما قبل ایـنکه اشتباه را انجام بدیم یا لااقل در حین انجام آن متوجه عمل اشتباهمان بشیم.
بکارگیری غریزی این تراز یعنی من روح و فکرم با اصول عجین میشود 
لازمه این کار؛تمرین،تمرین و تمرین است .
اگربخاهیم درطول روز و بصورت غریزی رفتار و اعمال خود را رسد کنیم و زیر نظر داشته باشیم لازمه آن انجام کتبی این ترازگیری بصورت مستمر است.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر6 ، ناظر20 ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
#15
سلام

- طبق اصول انجمن در قدم پنج من پذیرفته ام که هر گاه در اشتباه بودم سریع به ان اقرار نمایم واین شرط در بهبودی منوط به نوشتن روزانه رفتارها واحساساتم در تراز نامه است...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر20 ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
#16
چون تنبلی بی تفاوتی توهم خوب شدن حقدبجانبی
وندیدن خطاهاواشتباهات
انکاروخودفریبی وبی بندوباری
منظورغیرقابل اداره شدن دروجودمن جایی نرفته
نواقص من انقدرزیرکانه عمل میکنندکه گاهیدغافل
میشم ازشون وبیماریم بازفعال میشه وشروع به خسارت
زدن میکنم اینه که بایدترازهای زندگیمورفتارمووخودموبطورروزانه
بنویسم وچک کنم تابیماریی که روزانه بفرم وشکل جدیدی
بروزمیکنه دیده بشه
واینکه بهبودی رورانست پس ترازهم روتین وروزانه
معنیدپیدامیکنه براادموعملی توبرنامه هم عملکردروزانه
نیازه
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر20 ، A.Nasihat ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
#17
درود به دوستان همدردم

همانطور که مصرف مواد به صورت هفتگی، ماهانه و سالیانه برای من طور دائم میسر نبود و امکان مصرف تفریحی برایم وجود نداشت؛
نوشتن ترازنامه به صورت نامنظم و یا هر چند وقت یکبار، خیلی به کار من نخواهد آمد.

مراقبت از بهبودی یک فرآیند روزانه است. اولویت های من نیز پیشنهاد می شود تا به صورت روزانه انجام گردند.

نوشتن ترازنامه معمولاً در پایان هر روز پیشنهاد می شود تا من به صورت دائم از وضع خود با خبر باشم.

یک مثال
سوال: هر چند وقت یکبار نیاز هست تا زباله های خانه را به سطل زباله خارج از خانه منتقل کنیم؟
جواب: خودمان ج صادقانه جواب بدهیم.


اندکی صبر ... سحر نزدیک است.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر20 ، A.Nasihat ، ناظر14
#18
سلام

-همیشه کارها بسته به میزان سود ومنفعت دسته بندی می کردم وبرایم شرایط دیگر مهم نبود اما در بهبودی ودر قسمت نگارش تراز ده من این گونه عمل نمی نمایم و برایم اصل رسیدگی به اشتباهاتممهم است
- در زمینه دیگر زندگی من همیشه کارها ناتمام می گذاشتم امروز دیگر کارها را انجام می دهم تا بتوانم به بهبودی ام متعهد باشم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ناظر20 ، ناظر9 ، ناظر۴ ، A.Nasihat ، ناظر14
#19
 سلام

عادت کردن به یک روش زندگی نیازمند ممارست وتکرار وتمرین است
اگر بخواهیم برای ادامه بهبودی روش های خود را تغییر دهیم نیازمند تمرین روزانه هستیم...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۱۶ ، ناظر9 ، ناظر۳ ، ناظر۴ ، ناظر20 ، A.Nasihat ، ناظر14


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان