امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نشریه خوانی
کتاب روح سنتهای ما

سنت پنجم

امید و آزادی ما را در تیره ترین عذاب ها و روشن ترین روزها به جلو می راند . وصل بودن به ما یادآور می شود که همیشه کارهای بیشتری برای انجام وجود دارد و همیشه کارهای بیشتری در حال انجام است. ما همیشه درباره معتادی با دو روز پاکی حرف می زنیم که به یک معتاد با یک روز پاکی می گوید«این برنامه کار می کند.» وقتی بیشتر پاک می مانیم، حتی این تجربه را پیدا می کنیم که ممکن است معتادی با دو روز پاکی به معتادی به ده سال پاکی ثابت کند که این برنامه کار می کند. ما هرگز نمی دانیم که این پیام امید از کجا سرچشمه می گیرد. نگه داشتن هدفمان در اولویت به ما کمک می کند تا پیام برسانیم و همینطور نیز به ما توانایی گرفتن پیام را می دهد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر۸ ، حوریا ___Bu ، ناظر14
سلام
 
ما نباید هیچگاه از آموختن دست بکشیم حتی درباره چیزهایی که خوب بلد  هستیم...
(کتاب روح سنت ها)

سلام

 
--زمانی که از انجام کار درست دوری می کنیم,احساس ناامیدی و در دام افتادن به ما دست می دهد.وقتی که فراموش می کنیم چه چیزهایی برای ما حقیقت است, راه خود را گم می کنیم و به طرزخطرناکی بسوی مقصدی نا معلوم شناور می شویم.

(کتاب پاکزیستن)
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، آریا داریوش ، ناظر10 ، ناظر۸ ، ناظر20 ، حوریا ___Bu ، ناظر14
░⃟‌‎‌‌*وقتی در ما رنجش و یا احساس شدید دیگری به وجود می آید، استفاده نکردن از قدمها، می تواند باعث لغزش مان شود.رفتار افراطی، وجه مشترک همه معتادان است. گاه ما سعی می کنیم آن قدر خودمان را از چیزی پر کنیم، تا شاید راضی شویم، اما می بینیم که هیچ چیز نمی تواند راضیمان کند. این، جزئی از الگوی رفتاری معتادگونه ما است. برای ما هیچ وقت، هیچ چیز کافی نیست.*

*?کتاب پایه/ص80*
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر14
با سلام ... 
ما اغلب فقط رابطه ای مودبانه و از دور ؛ بدون هیچ عمق واقعی را ترجیح میدهیم . قدم پنج کمک میکند که روابط ما صادقانه باشد ...  
کتاب راهنمای کارکرد قدم  >> قدم پنجم >> به یک شخص دیگر
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ناظر۸ ، حوریا ___Bu ، ناظر14
ما اغلب به تازه‌واردان می‌گوییم که آنها را تا زمانیکه یاد بگیرند خود را دوست داشته باشند دوست خواهیم داشت. در اصل کاری که انجام می‌دهیم اینست که توسط دوست داشتن یکدیگر راه را برای بازگشت به زندگی باز می‌كنيم، فرقی هم نمی‌کند که چگونه این عشق را بيان کنیم، به هر حال این یک واقعیت است.

?پاک زیستن / ص۱۵۲
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر۸ ، حوریا ___Bu ، ناظر14
نه تنها در تمرين روحانيت‌مان بلكه در نحوه‌ی زندگی خود، ما تمايل پيدا می‌كنيم تا ترسیدن را کنار بگذاریم و كار درست را انجام دهيم.خدمت كردن برای ما صرفا از انجام وظيفه تبديل به تمايل در انجام بهترين تلاش‌مان در خدمت می‌شود. ما با انجام پيشنهادات شروع می‌کنیم و به انجام كار درست به دليل درست می‌رسيم. ما می‌توانيم همين جا توقف كنيم اما اگر خواهان بيش‌تر از اين هستيم، شانس آن را داريم تا به ورای توقعات‌مان دست يابيم.

( پاک زیستن فصل 3  ،روحانیت در عمل )
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر۸ ، حوریا ___Bu ، ناظر14
* اگر بخواهیم وجدانی آسوده داشته باشیم ، باید تصمیم بگیریم چه چیزهایی از لحاظ اخلاقی برای ما قابل قبول هستند و چه چیزهایی قابل قبول نیستند. *


*چگونگی عملکرد*
*قدم دهم«ص۹۹»*
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر۸ ، حوریا ___Bu ، ناظر14
ماچاره ای جزتغییرطرض تفکرقبلی
خودنداریم والامصرف رادوباره اغازمیکنیم 
(کتاب پایه)
درمعتادان گمنام فقط یک وعده بماداده شده
است رهایی ازاعتیادفعال(کتاب پایه)
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، حوریا ___Bu ، ناظر14
*ما دلایل فراوانی برای خدمت کردن داریم که بعضی مواقع این دلایل اصلا به خاطر از خودگذشتگی نیست.فرقی نمیکند چه توجیهی داشته باشیم به هر حال خدمت با خودمحوری مخرب است.اگر فعالیتهای ما ریشه در اصول روحانی نداشته باشد،میتوان گفت که خدمت هم نیستند.*

?کتاب روح سنت ها/ص302
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر14
*غرور ما می تواند از مشکل جسمی‌ای که داریم، نقص بزرگتری باشد. غرورمان به ما میگوید که باید همیشه خوب بنظر برسیم و مشکل جسمی که داریم استیل و کلاس ما را خراب میکند. شرم، خجالت یا عدم تمایل برای دیده شدن با یک مشکل جسمی، میتواند ما را از انجام کارهای که در توان مان هستند، بر حذر دارد یا سد راه ما برای زندگی و لذت بردن از آن شود. نقص جسمی ما اگر به آن اجازه دهیم میتواند تبدیل به بهانه‌ای برای انزوا، گوشه‌گیری و ترس شود.*

*? پاک زیستن /ص۱۲۸*
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر14
*خوداتکایی به این معنی است که ما از ساختاری که از ما حمایت می کند با در اختیار گذاشتنِ وقت، پول، آموزش و مهربانیِ لازم حمایت می کنیم...*

*"اصولِ راهنما ص ۱۷۷"*
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر14
اگرمسایل مالی درزندگی مااسیرچنگال بیماری مان شود،انگاه ممکن است در دام این احساس بیفتیم که هیچوقت هیچ چیز کافی نیست.این ترس مارابه سمت وسوسه واجبارسوق می دهد،که ممکن است ما آن را توجیه کنیم  وبگوییم به دنبال موفقیت هستیم.
 روح سنت ها،ص۱۴۴
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر14
هرقدرکه بیشترروحانیت ماافزایش یابد، بیشتر بخاطر زندگی مان وافرادحاضردرآن سپاسگزارخواهیم بود. هرقدربیشتردردنیای اطراف مان به خوبی هاتوجه کنیم، بیشتر سپاسگزار نیرویی می شویم که مارابه این آگاهی رسانده است.
 زمانی که جسم، فکر و روح مابایکدیگر در هارمونی باشند، تغییردرزندگی مابخوبی مشهوداست. ماقادرخواهیم بود تا در تعادل زندگی کنیم .
پاک زیستن،ص۶۸
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر14
مااحساسات عمیقی داریم وعواطف خود را به صورت افراطی تجربه میکنیم مایابه درون مسایل شیرجه میزنیم یاازترس انهازیرپتو قایم میشویم وتوان حرکت را ازدست میدهیم برای اکثرماهزینه رشدکردن این است که احساسات متفاوت و فراوانی رابطور هم زمان تجربه کنیم .
پاک زیستن ص ۴۸
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، ناظر14
مسائلی که ما در انجمن بیشتر درباره‌شان شکایت می‌کنیم، اغلب چالش‌هایی هستند که بیشترین را از آنها می‌آموزیم. ما خیلی دوست داریم تا تصور کنیم که از طریق خواندن و مطالعه درباره اصول روحانی یاد خواهیم گرفت که چگونه آنها را بکار گیریم، اما ما فقط از طریق برخورد و تصادم با یکدیگر و برخی مواقع از نوع خشن آن است که درک می‌کنیم اصول روحانی به چه معنی هستند و چگونه باید آنها را بکار گیریم.
 ( پاک زیستن ص ۱۵۰، ۱۵۱)
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
* دعـا خواندن مشترک با شخصی که قرار است
 شنونده ی ما در قدم پنجم باشد ، می تواند صمیمیت خـالصانه ای را بین هر دو نفرمان برقرار کند .*

*"چگونگے عملکرد،ص۵۳ "*ا
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
ما مسئول بیماری خود نیستیم،فقط مسئول بهبودی خود هستیم همان طور که ما شروع به اجرای برنامه ای که یاد گرفته ایم می کنیم، زندگی مان به مرور تغییر می‌کند و بهتر می‌شود ما از معتادانی که از وسوسه مصرف آزاد شدند و از زندگی لذت می‌برند کمک می‌گیریم لازم نیست ما این برنامه را بفهمیم تا برایمان کار کند تنها کاری که لازم است انجام دهیم حرف گوش دادن است.

کتاب پایه ،ص ۹۱
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
* پذیرش اطلاعات جدید برای ما سخت است، به خصوص اگر به شکلی که انتظارش را نداریم، به ما ارائه شوند. اگر این اطلاعات به نظرمان عجیب باشد، یا پیام‌آور آن کسی نباشد که ما معمولاً از او راهنمایی می‌خواهیم،  ممکن است در کل این اطلاعات یا پیام را نادیده بگیریم . *

*پاک زیستن، ص۸ *
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
* فروتنی وسپاسگزاری دست دردست هم دیگرهستند. ماسپاسگزاربودن راتمرین می کنیم، حتی وقتی که آن رااحساس نکنیم.  این حس ممکن است درابتداء بطور طبیعی به وجود نیاید، اماوقتیکه تشکرکردن راتمرین کنیم، کم کم تشخیص می دهیم که چقدرچیزهایی داریم که باید بخاطرشان متشکر وسپاسگزارباشیم *
* پاک زیستن،ص ۷۴ *
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
هدف از تهیه یک ترازنامه بی باکانه و جستجوگرانه اخلاقی این است که سردرگمی و دوگانگی زندگی خود را طبقه بندی کنیم، تا بدین وسیله به ماهیت اصلی خود پی ببریم.
ما راه جدیدی برای زندگی در پیش گرفته‌ایم و باید از بند دام‌ها و زنجیرهایی که زندگی ما را کنترل و از رشد ما جلوگیری کرده‌اند خلاص شویم.
کتاب پایه، ص ۲۷
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
عشق يك كلمه‌ى توأم با عمل است.و خود را به اشكال متفاوت نشان مى دهد، بعضى اوقات به صورت در آغوش گرفتنى گرم، و بعضى اوقات با گفتنِ حقيقتى سرد و تكان دهنده.زمانى كه از روى عشق عمل مى كنيم و انگيزه ما عشق است،اين حالت ما به خوبى معلوم است.اين مسئله‌ى مهمى است، زيرا ما و كسانى كه اطراف مان هستند به خوبى آن را احساس مى كنيم. ما مى توانيم از آن لذت ببريم تا باعث نشاط ما شود.زمانى كه باور مى كنيم كه مى توانيم عاشق باشيم و همينطور مورد عشق ديگران قرار گيريم بدون اين كه آزار شويم،آن گاه قادر خواهيم بود تا از ارتباط مان با ديگران و دنياى اطراف مان بهره بردارى كنيم و لذت ببريم.
 پاک زیستن،ص299
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
* ما بارها سلامت جسمی خود را به دست آورده بودیم،تا آن را با مصرف مجدد از دست بدهیم. سابقه نشان می‌دهد که برای ما مصرف موفقیت آمیز میسر نیست هر چقدر هم که ظاهراً موفق به نظر برسیم، مصرف مواد مخدر همیشه ما را به زانو در می‌آورد. *

* کتاب پایه *
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
در هنگام کار کردن این قدم اکثر ما از این می‌ترسیم که مبادا هیولایی که در وجود ماست رها شود و ما را از بین ببرد این ترس می‌تواند باعث شود که ما تهیه ترازنامه خود را به تعویق اندازیم یا اصلاً این قدم حیاتی را برنداریم ما می‌دانیم که ترس از کمبود ایمان است. ما اکنون خدای مهربانی پیدا کرده‌ایم که به ما تعلق دارد و می‌توانیم به او پناه ببریم دیگر لازم نیست از چیزی بترسیم.
کتاب پایه ص، 28
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
* قدم ها به منزله ابزارهایی هستند که در مسیر بهبودی خود از آنها استفاده می‌کنیم.
 هر چه بهبودی ما بیشتر شود، به همان نسبت نیز خداوند چشمه های دانش بیشتری را به ما نشان
 می دهد، چرا که قدرت فهم و بینش روحانی ما نیز افزایش می یابد، با ادامه مسیر بهبودی به تدریج موفق به حل بعضی از تضاد های درونی خود برای ترک اعتیاد خواهیم شد. *
کتاب چگونگی عملکرد ص، ۴۷
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
ما می‌خواهیم از زیر بار گناه خلاص شویم اما نمی‌خواهیم بهای آن را دیگران بپردازند، باید از به میان کشاندن پای شخص ثالث یا رفقای زمان مصرف که شاید مایل نباشند نامی از آنها برده شود،خودداری کنیم. ما حق نداریم و نیازی هم نیست که شخص دیگری را به خطر بیندازیم. در این گونه موارد غالباً لازم است از دیگران طلب راهنمایی کنیم.

 کتاب پایه،قدم نهم،ص ۴۱
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
سلام
از طریق خدمات، بسیاری از ما حرکت در مسیری گاهٵ طولانی را آغاز می کنیم و تبدیل به اعضای مفیدی برای جامعه می شویم.!! 

#کتاب پایه?
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر20 ، حوریا ___Bu
عصبانی شدن درجلسات به خاطرِ اینکه اعضاء
 آن گونه که دلخواهِ ما است ، با ما رفتار  
نمی کنند، مارادر شرایطِ خطرناکی قرارمی دهد.
پاک زیستن،ص۴۱
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
* اگر در تجربه گذشته خود پیام را بیابیم ، 
آنگاه دوران گذشته مفید به نظر خواهد رسید ،   پیام ما قدرتمند است زیرا حقیقت دارد .
کتاب روح سنتها،ص 259 *
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
ما باید از گذشته‌ها بگذریم و از آن جدا شویم.
ما می‌خواهیم رو در روی گذشته خود بایستیم و آن را به همان شکلی که واقعاً بوده است،نگاه کنیم و سپس از آن می‌گذریم،تا بتوانیم در زمان حال زندگی کنیم. برای اکثر ما، گذشته مانند شبحی بوده است که در پشت در به کمین نشسته و همیشه از این ترسیده‌ایم که اگر در را باز کنیم چه بر سرمان خواهد آورد. ما مجبور نیستیم با گذشته خود به تنهایی روبرو شویم،
زیرا اراده و زندگی ما در دست نیروی برتر است.

کتاب پایه،ص29
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
*هدف از زنده بودن زندگی کردن است،تفاوتی نمی کند چقدر در سپردن زندگی خود به خداوند صداقت داشته باشیم،واقعیت این است که مرتکب اشتباه خواهیم شد به بیراهه خواهیم رفت و شک و تردید بر ما مستولی خواهد شد. با این همه در هر بار شکست،به ما فرصت جدیدی داده می شود تا تعهد خود را برای اجرای اصول روحانی تجدید نماییم*

*  چگونگی عملکرد،ص۳۱ *
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
اگر ما بتوانیم به بیماری اعتیاد عریان شده از «علایم اولیه» و ظاهری آن نگاه کنیم به «این معنی که به آن جدا از مصرف مواد مخدر یا رفتارهای اجباری دیگر نگاه کنیم» و آشکار ترین شاخصه های آن را حذف نماییم،به باتلاقی مملو از ترس خودمحورانه میرسیم. ما از آزار شدن یا تحت فشار احساسی شدید قرار گرفتن می‌ترسیم و بنابراین نصفه و نیمه زندگی می کنیم، اعمال انسان های زنده را انجام می دهیم، بدون این که کاملاً زنده باشیم .ما از هر چیزی که باعث برانگیخته شدن احساساتمان شود میترسیم پس  عقب می کشیم و منزوی می شویم.

کتاب کارکرد قدم ،ص۷۱
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
سلام
تجربه کردن گمنامی یک نعمت بزرگ است. ما یاد می‌گیربم که اعتماد کنیم و قابل اعتماد باشیم. ما می‌آموزیم که بخشش کنیم بدون اینکه توقع داشته باشیم یا مورد تایید قرار گیریم. انجام خدمات ساده در حین گمنامی مانند چیدن صندلی‌ها یا جارو کردن مکان جلسه بعد از برگزاری کمک می‌کند تا به گروه احساس تعلق پیدا کنیم. بعضی از ما فراتر می‌رویم و سعی می‌کنیم بطور روزانه کارهای خوبی انجام دهیم بدون اینکه کسی متوجه شود یا خدمت بطور گمنام را در جامعه پیشه خود می‌کنیم.

" روح سنت‌های ما"
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر20 ، حوریا ___Bu
سلام
تجربه کردن گمنامی یک نعمت بزرگ است. ما یاد می‌گیربم که اعتماد کنیم و قابل اعتماد باشیم. ما می‌آموزیم که بخشش کنیم بدون اینکه توقع داشته باشیم یا مورد تایید قرار گیریم. انجام خدمات ساده در حین گمنامی مانند چیدن صندلی‌ها یا جارو کردن مکان جلسه بعد از برگزاری کمک می‌کند تا به گروه احساس تعلق پیدا کنیم. بعضی از ما فراتر می‌رویم و سعی می‌کنیم بطور روزانه کارهای خوبی انجام دهیم بدون اینکه کسی متوجه شود یا خدمت بطور گمنام را در جامعه پیشه خود می‌کنیم.

" روح سنت‌های ما"
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر20 ، حوریا ___Bu
*ما باید از گذشته بگذریم و از آن جدا شویم،ما
می خواهیم رو در روی گذشته خود بایستیم و آن را به همان شکلی که واقعا بوده است، نگاه کنیم و سپس از آن میگذریم تا بتوانیم در زمان حال زندگی کنیم.برای اکثر ما گذشته مانند شبحی بوده است که در پشت در به کمین نشسته و همیشه از این ترسیده ایم که اگر در را باز کنیم چه بر سرمان خواهد آورد.ما مجبور نیستیم با گذشته خود به تنهایی روبرو شویم زیرا اراده و زندگی ما در دست نیروی برتر است.*

* کتاب پایه،ص ۳۲ *
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
"التیامِ واقعی"  وقتی شروع می شود که درک کنیم اگر نیروی برتر ما را بدین گونه خلق کرده، پس اشکالی ندارد کسی باشیم که واقعا هستیم...

"فقط برایِ امروز ، ص۷۷"
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
برای ما دست برداشتن از اتکا کردن به افکار خودمان و درخواست کمک یک مجادله بزرگ خواهد بود اما زمانی که موفق به انجام این کار شویم،اصل روحانی فروتنی را تمرین می کنیم .

راهنمای کارکرد قدم ،ص۴۱
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
بعضی از ما سعی کردیم قسمتی از زندگی خود را مخفی کنیم فکر  کردیم می‌توانیم راه ساده‌تری برای رویارویی با احساسات درونی خود پیدا کنیم،ممکن است فکر کنیم که نوشتن در مورد گذشته کافی است اما ما نمی‌توانیم بهای این اشتباه را بپردازیم این قدم از اعمال و انگیزه‌های ما پرده برداری می‌کند.
کتاب پایه' قدم پنج' ص 33
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
یکی از تعاریف صدمه، خسارت جسمی و روحی است و تعریف دیگر آن عامل درد و رنج بودن و ضرر و زیان رساندن است. «خسارت ممکن است در اثر یک حرف، یک کار و یا عدم انجام کاری به وجود آید. صدمه می تواند نتیجه حرف‌ها یا کارهای عمدی و یا غیر عمدی باشد.» درجه و شدت صدمه، از باعث ناراحتی خیال کسی شروع و به آسیب جسمی رساندن و حتی قتل ختم می‌شود.
کتاب پایه،ص۳۸
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
هیچ کس کنترل یا نفوذی بر پیام ما ندارد .
لجاجت و غرور چیزی نیست که پیام ما را قوی می کند ، بلکه این آگاهی و دانش است که توسط تجربه سخت نیز  به دست آمده که اگر بر سر این اصول مصالحه کنیم نتیجه اش جز فاجعه نخواهد بود .
کتاب روح سنتها،ص ۱۶۲
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
سلام
. . . اگر از این توهم که چیزهایِ خارج از ما می توانند خلاءهایِ درونی ما را پُر کنند رها شویم، آنگاه می توانیم از تبدیلِ ابزارِ برنامه به اسلحه ای برعلیهِ خودمان دست برداریم...

  "اصولِ راهنما   ۱۳۶"
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر20 ، حوریا ___Bu
♦️ هرقدر که بیشتر اصول را تمرین می کنیم، درکِ ما از آن رشد می کند و عمیق تر می شود...

  "پاک زیستن"

♦️ رسیدن به این درک که همانگونه که ما در برابرِ بیماریِ مان تسلیم می شویم، می توانیم در برابرِ بهبودی نیز تسلیم شویم، یک بیداریِ روحانی است...

  "پاک زیستن ۲۶۵"
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
[۸/۱۱،‏ ۱۲:۴۵] مهران: طبیعی به نظر رسیدن با طبیعی بودن متفاوت است. مقبولیت در انظارِ مردمِ دنیا، یکی از مزایایِ بهبودی است اما با بهبودی یکسان نیست....

  "فقط برای امروز"
[۸/۱۱،‏ ۱۹:۰۴] مهران: وقتی انرژیِ ما دیگر به سمتِ اعتیاد هدایت نمی شود، درمی‌یابیم انرژیِ لازم برایِ دنبال کردنِ علائقِ دیگر را در اختیار داریم...‌


  "فقط برای امروز"
[۸/۱۱،‏ ۱۹:۰۵] مهران: پذیرفتنِ خود به عنوانِ یک بیمار بسیار آسان تر از پذیرفتنِ خود به عنوانِ یک فردِ بد است....


  "فقط برای امروز"
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر20 ، حوریا ___Bu
سلام
♦️ خوداتکایی در NA فقط به این معنا نیست که هر یک از ما خرجِ خودمان را بدهیم . ما دینِ خود به NA را نه فقط با مراقبت از خودمان ، بلکه با گشودنِ راه بهبودی برای تازه واردان ادا می کنیم...  
 " پول بی اهمیت نیست"
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر10 ، ناظر۴ ، ناظر14 ، ناظر20 ، آریا داریوش ، حوریا ___Bu
شور و هیجان موجود در انجمن شرایط ما را از انزوا ، غریبگی و یک معتاد ترسو به یک عضو عاشق، مهربان و سودبخش انجمن تغییر می‌دهد.
پاک زیستن ، ص ۱۵۱
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر۴ ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
ما به عجز خود اقرار می کنیم ، درخواست کمک می کنیم ، به اشتباهات خود اعتراف می نماییم ، بر روی نقص های خود کار می کنیم ، جبران خسارت می نماییم و خواهان راهنمایی مستمر می شویم. وقتی این اصول را در افکار و اعمال روزانه خود بکار بندیم ، کیفیت زندگی مان را بالا می بریم. 
* پاک زیستن،ص ۹۲ *
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر14 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
سلام
بازگویی و نام بردن احساستمان برای بهبودی ،بسیار اهمیت دارد ،چرا که هر چه آنها را بهتر بشناسیم ،کنار آمدن با آنها آسان تر می گردد.
چگونگی عملکرد قدم چهارم صفحه 41

سلام 
آن گروه که پس از لغزش دوباره به جلسات روی می آوردند ،اغلب دلیل بازگشت خود به جلسات را درد و ناراحتی حاصل از لغزش می دانند، ما به دلایل مختلفی به NA می آییم، اما زمانی که تمایل به قطع مصرف پیدا کنیم و این تمایل را در خود حفظ کنیم ، دیگر از بهبودی فرار نمی کنیم
چگونگی عملکرد سنت سوم ص 145
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر14 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
سلام 
دعای مداوم و منظم تمرین بسیار خوبی است و کمک می کند برقراری رابطه با نیروی برترمان برای ما به شکل یک عادت در آید که ممکن است روزی بهبودی ما را نجات دهد 
راهنمای کار کرد قدم یازده ص 185

سلام 
خواست و اراده خداوند برای ما این است که توانایی زندگی کردن توام با وقار و احترام را داشته باشیم ، خود و دیگران را دوست داشته باشیم ،بخندیم و از زیبایی های محیط اطراف مان لذت ببریم .صمیمانه ترین آمال و آرزوهای مان در زندگی دارند به واقعیت می پیوندند.
راهنمای کارکرد ص 189

سلام
که به جلسه برویم و مشکلات و حال بد خود را در آن جا خالی کرده و روح مان را پاک سازی کنیم . اما جلسات NA برای این به وجود آمده تا مکانی برای رساندن پیام باشد . خالی کردن مشکلات و حال بد ، بدون این که آن را به بهبودی ربط دهیم یا پیام را در آن آشکار کنیم به هیچ وجه در راستای پیش برد هدف گروه نخواهد بود .*

راهنما کار کرد ص 202
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر14 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
با سلام و وقت بخیر
پیشروندگی بهبودی ، حرکتی مداوم در جاده ای سربالا است . در صورتی که ما در این راه کوشا نباشیم ، دوباره به طرف قعر سرازیر می شویم . پیش روندگی بیماری ما مداوم است ، حتی در دوران پرهیز

کتاب پایه ، بهبودی و لغزش ص 83
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر۴ ، ناظر14 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
ما در حین رساندن پیام ، خود نیز پیام دریافت می کنیم و زمانی که در خدمت یک هدف باشیم خود نیز هدفمند می شویم. وقتی که هدف ما شفاف باشد ، شور و اشتیاق مان برای بهبودی ما را به جلو می راند. زمانی هم که راه خود را گم کنیم ، حس هدفمندی قوی در NA به یادمان می آورد که چه هستیم، تا کجا آمده‌ایم و هنوز چه چیزهایی در دسترس همگی ماست.

« کتاب اصول راهنما روح سنت های ما ، ص ۱۲۱
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر14 ، حـمـیـد ، حوریا ___Bu
ما در حین رساندن پیام ، خود نیز پیام دریافت می کنیم و زمانی که در خدمت یک هدف باشیم خود نیز هدفمند می شویم. وقتی که هدف ما شفاف باشد ، شور و اشتیاق مان برای بهبودی ما را به جلو می راند. زمانی هم که راه خود را گم کنیم ، حس هدفمندی قوی در NA به یادمان می آورد که چه هستیم، تا کجا آمده‌ایم و هنوز چه چیزهایی در دسترس همگی ماست.

« کتاب اصول راهنما روح سنت های ما ، ص ۱۲۱
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر14 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، حوریا ___Bu
(۱۳۹۸/۱۲/۱۰، ۰۴:۲۹ صبح)میرعلی نوشته است: اتحاد تمرین عشق است. ممکن است همیشه قبل از اینکه شروع به همکاری کنیم یکدیگر را نبخشیده باشیم اما ملزم هستیم صلح  کنیم برای اینکه به آسانی نمی توانیم از دیدن یکدیگر اجتناب نمایید .

پاک زیستن ص ۲۹۸
عالی بود، لذت بردم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر۸ ، admin4 ، ناظر14 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
با سلام
من همیشه نشریات را بعنوان یک مرجع اصلی بعد از خداوند در انجمن و همان یار دوازدهم میدانم چرا که در اوایل پاکی نشریات بزرگترین کمک را به من کرد تا بتوانم پاکیم را حفظ کنم تمام تنهایی مرا نشریات پر کرده بود و اجازه نمیداد وسوسه بشم یا به مصرف فکر کنم با توجه به مکانی که بودم و اکثر مواقع تنها بودم راه حل تمام مشکلات من چه روحی و چه روانی درون نشریات هست و با مطالعه انها میتوانم از این مشکلات رها بشم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
سلام
قلب سنت سه ، مهربانی موجود در آن است .  ما به تازه واردان می گوییم  " تنها چیزی که برای ما اهمیت دارد ، این است که شما می خواهید برای مشکلتان چه بکنید و ما چطور می توانیم به شما کمک کنیم . "  و سنت سه این حرف را به عمل در می آورد.  
  (کتاب روح سنتها
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر۱۶ ، ناظر۴ ، حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر20 ، ناظر14 ، آریا داریوش ، ناظر۱۸ ، حوریا ___Bu
سلام
این مفاهیم از روی تجربه ما طراحی شده اند و نباید آنها را به عنوان قانون جهت خدمت در معتادان گمنام شناخت ، بلکه خیلی ساده، اصولی جهت راهنمائی هستند، ما وقتی که آگاهانه این مفاهیم را به کار می گیریم، در می یابیم که خدمت کردن ما ثبات بیشتری دارد. هم چنان که که قدم ها باعث ثبات زندگی ما و سنت ها باعث ثبات گروههای ما گردیده است، مفاهیم دوازده گانه به خدمت کردن ما سمت و سو می دهد و در دسترس بودن پیام معتادان گمنام برای هر معتادی که تمایل به قطع مصرف دارد را تضمین می کند تا آن ها نیز بتوانند تمرین زندگی را به شیوه ما شروع کنند.
(دوازده مفهوم خدماتی)
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر۳ ، ناظر20 ، ناظر14 ، آریا داریوش ، ناظر۴ ، حوریا ___Bu
  سلام

[b][b]اين كتاب پايه، جهت معتادانى كه خواستار بهبودى هستند در نظر گرفته شده است. بعنوان معتاد، ما درد اعتياد را خوب مى‌دانيم، اما لذت بهبودى را نيز درانجمن معتادان‌گمنام تجربه كرده‌ايم. به اعتقاد ما اكنون زمان آن فرا رسيده است كه چگونگى بهبودى خود و آنچه را كه بدست آورده‌ايم با خواستاران بهبودى به صورت مكتوب در ميان بگذاريم و به جاست كه اين كتاب را وقف آگاهى يك‌يك معتادان كنيم:[/b][/b]

[b][b] [/b][b]. . . فقط براى امروز، ديگر هرگز مجبور نيستى چيزى مصرف كنى![/b][/b]

(کتاب پایه)
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر9 ، آریا داریوش ، ناظر۱۶ ، حـمـیـد ، ناظر20 ، ناظر۴ ، ناظر۳ ، A.Nasihat ، حوریا ___Bu
درود بر شما محمدرضا معتادهستم‌‌‌اعتیادمان نهایتا ما را به جای میرساند که دیگر نمی‌توانیم طبیعت مشکلات مان را انکار کنیم .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۱۶ ، ناظر۴ ، ناظر۳ ، A.Nasihat ، ناظر9 ، ناظر14 ، حوریا ___Bu
با سلام عباس معتاد
همانطور که یک باطری نمی تواند خودش را شارژ کند احتمال ما هم نمی توانیم بدون یک نیروی بیرون از خودمان, ی انجمن مان, NA را زنده نگاه می دارد – اما جرقۀ بهبودی را مجددأ درخویش ایجاد کنیم. سهیم بودن در زندگ درعین حال روحیۀ بهبودی را در ما حفظ می نماید. یکی از اعضا چنین مشارکت کرد: "تا زمانی که ایمان خود را ازدست نداده بودم, نمی دانستم واقعأ چقدر ایمان داشتم. بهبودی به تدریج بی معنی به نظر می رسید. طرز فکرم خشک و منفی بود و به تنهایی نمی توانستم احساسات کامل منفی را درخود تشخیص دهم. مجبوربودم به دنبال مشاهدۀ وقوع معجزه در دیگران باشم".

                                                  ((پاک زیستن))
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۱۶ ، ناظر۴ ، ناظر۳ ، ناظر9 ، A.Nasihat ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر2
با سلام و خدا قوت. لطفا جهت ارسال پیام از زبان رسمی کشور استفاده نمایید.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۴ ، ناظر9 ، ناظر14 ، حوریا ___Bu ، ناظر2 ، ناظر۱۶
تمایلِ ما برای غرق شدن در نیازهای دیگران، ابدا از خودگذشتگی نیست ، بلکه تلاش برای کنترل است...

   ( پاک زیستن - ۱۵۷ )
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر۴ ، A.Nasihat ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر۱۶
هرچه از زمانِ پاکیِ ما می‌گذرد بیشتر متوجه می شویم که اعتیادِ ما ریشه‌هایی بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر از مصرفِ موادمخدر دارد...

"چگونگی عملکرد-ص ۲۳"
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر۴ ، ناظر۳ ، Darush sistan ، A.Nasihat ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر۱۶
ما دعا میکنیم،چون به ما آرامش میدهد و اعتماد به نفس و شهامت را به ما بازمیگرداند و به ما کمک میکند که زندگی مان خالی از بی اعتمادی و ترس باشد.
«کتاب پایه»
پاسخ
 سپاس شده توسط حوریا ___Bu ، ناظر۳ ، ناظر۱۶ ، ناظر9
"داشتن دو راهنما هم زمان بسیار گیج کننده است اما به من کمک کرد تا تصمیم بگیرم که : تا چه اندازه می خواهم صادق باشم ؟ به چه چیز هایی فکر کنم ؟ چه چیز هایی را باور دارم ؟ چه احساسی می کنم ؟ چه چیزی مهم است : صداقت ، درست کاری ، زندگی با اصول و ... – در ابتدا هر دوی آن ها را فریب می دادم . اگر یکی از آن ها سعی میکرد مرا با یکی از نقص هایم روبه رو کند که من آماده ی آن نبودم ، سریع فرار می کردم و می گفتم : "من دارم روی این نقص با راهنمای دیگرم کار می کنم " . بهای این کار را هم پرداخت کردم . 
من در دیدن خودم کند تر حرکت کردم . 
ولی فکر کنم این اتفاق زمانی افتاد که خدا می خواست . من خیلی چیز ها به خاطر داشتن دو راهنما یاد گرفتم که فقط می توانم بگویم ، خیلی مثبت بود .
«کتاب راهنما و رهجو »
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، ناظر۱۶ ، ناظر9 ، ناظر۴


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 2 مهمان