امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
5- ایاتوسط قضاوت خود ازدیگران منحرف وگمراه میشوم؟
#1
5-  ایاتوسط قضاوت خود ازدیگران منحرف وگمراه میشوم؟قضاوت یا -
اشتیاق من نسبت به تحمیل این سنت چگونه اتحاد یاپیام مارا به چالش
میکشد؟چگونه گوش فرا دادن من برای دریافت پیام کمک میکند تا
جزئیات منحرف کننده راکناربگذارم؟
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر11 ، ناظر۳
#2
اعتیادباعث گمراهی مامیشودمثل وابستگی های شخصی مالی ملکی شهرت به اتحادماضربه میزند.یکی ازنشانه های بیماری مااینست که ماراازچیزهایی که برایمان مهم هستنددورمیکندوقتی خوب فکرمیکنیم مطابق بااصول روحانی عمل میکنیم ذهن مان خالی ازعوامل منحرف کننده میشود.باکمک نیروی برتردورازقضاوت پشت سردیگران حرف نزدن مسایل راخوب تحلیل کردن بدون قضاوت گوش دادن به دنبال تخریب دیگران نبودن برای همین درسنت سوم ازقضاوت کردن به عنوان فعل حرام یادمیشود.هیچ چیزی به اندازه قضاوت مارابه دردسرنمیاندازد.حتی قضاوت درموردNGOهادیگر.همیشه فکرکردن درمورددیگران قضاوت کردن نیست گاهی دیدن وانالیزکردن اشتباهات دیگران درصورتی که مخالف منافع مشترک مانباشد قضاوت نیست زمانی که اگاهی من نسبت به یک مسئله3درصداست چگونه میتوانم درمورد97درصدتوانائی یک نفرنظردهیم میتوانم باطرح سوال درست واشتیاق برای شنیدن پاسخ قضاوت دران کم میشود.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، ناظر۳
#3
آیا توسط قضاوت خود از دیگران منحرف و گمراه میشوم؟

هر چیزی که در راستای منافع مشترک نباشد ما را از هدف اصلی دور میکند
پیش داوری و قضاوت در مورد دیگران ما را از شنیدن آنچیزی که نیاز داریم محروم میکند
ب)قضاوت یا اشتیاق من نسبت به تحمیل این سنت چگونه اتحاد یا پیام ما را به چالش میکشد؟

سنتها با درک و اجرای شان است که کاربرد دارند .مجبور کردن دیگران به پیروی از اصول مورد احترام خود گاها نتیجه عکس خواهد داشت.احترام خود را از دست میدهیم و حرفمان دیگر خریداری ندارد.

سهم ما شفاف سازی و عملکرد صحیح استج)چگونه گوش فرا دادن من برای دریافت پیام کمک میکند تا جزییات منحرف کننده را کنار بگذارم؟


گوش دادن فعال یکی از راههای دریافت پیام است.
ما را از قضاوت دور میکند،احساس همسانی را افزایش میدهد،،به قسمتی از زندگی یکدیگر تبدیل خواهیم شد و
همدردی جای خود برتربینی را خواهد گرفت.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ناظر۳
#4
بله مسلمااعتیادباعث حس متفاوت بودن وتافته جدابافته شدن است ودرجلسات تمرکزبرروی بهبودی شخصی مهم است واتحادنه وضع مالی پاکی انجمنی ویا....درگیرنشدن وتیراندازی نکردن به اعضایرسایرانجیوهاوگوش کردن به پیام بجای توجه کردن به شخص گوینده رعایت این سنت رامهیامیکند
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، ناظر۳


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان