امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 10:فرق بین جاذبه وتبلیغ چیست ؟
#1
سوال 10:فرق بین جاذبه وتبلیغ چیست ؟
پاسخ
#2
تبلیغ بد نیست این سوال به هیچ وجه توصیه نمی کند شما تبلیغ را سرنگون کنید تا جاذبه را به اوج برسانید.

جاذبه و تبلیغ دارای دو روش مجزا
از همدیگر هستند.

ما ترجیح دادیم از جاذبه استفاده کنیم
چون جاذبه منجر به تغییر درونی در من
بیمار خواهد شد.

چون ما بیمار هستیم  ، لازم است از
جاذبه استفاده کنیم تا هم خود تغییر
کنیم و هم اینک مبادا از مسیر تبلیغ به
کلاهبرداری برسیم.

ما بیماریم و در هر کاری افراط و تفریط
می کنیم.

اگر می خواستیم از تبلیغ استفاده کنیم ،
آنقدر اغراق می کردیم که کلا خود
موضوع تغییر می کرد و بجای تبلیغ
می رفتیم تو مسیر کلاهبرداری و دادن
وعده و  وعید و ....

باز هم تاکید می کنم ما قرار نیست تبلیغ
را بکوبیم تا جاذبه زیبا به نظر برسد.

تنها کسانی تبلیغ را می کوبند ، که 
ندانند جاذبه چیست.

جاذبه با تبلیغ فرق دارد.

در جاذبه ما درونمان تغییر می کند
در جاذبه ما همانطور که آرزو داشتیم ،
خودمان را طوری تغییر می دهیم که
مثل آرزو هایمان بشویم.

انقدر خوب ، صادق ، درستکار ، بخشنده ،
با نزاکت ، خویشتن دار و... می شویم که
دیگران از دیدن ما لذت ببرن.

البته ما همیشه اینگونه خواهیم بود ، 
نه اینکه نمایش بدهیم ، ماسک بزنیم.

قدم ها را کار می کنیم که زیبا شویم
هم درونمان زیبا شود ، هم بیرونمان
شیک و مرتب گردد.

جاذبه ، تغییر واقعی من معتاد به 
سمت بهبودی است.

تغییری که هر کسی که مرا می شناخت
امروز آنرا بیان می کند.

جاذبه فریاد من نیست که من که هستم
جاذبه فریاد دیگران است که من امروز
فردی خوب برای جامعه و خانواده ام
هستم.

در جاذبه من سخن نمی گویم
در جاذبه من مدرکی نشان نمی دهم
در جاذبه من داد نمی زنم
در جاذبه دیگران مرا نشان همدیگر 
می دهند.

در جاذبه دیگران از من می پرسند 
چه کردی که اینگونه زیبا شدی
و.......


جاذبه نشانه آشکار رسیدن به
بیداری روحانی است.

جاذبه تغییری درونی است.

جاذبه نمایش واقعی خوب شدن 
من به جامعه است.

جاذبه عطری است که از درون من 
به مشام دیگران خواهد رسید.

خوش بحال کسی که هیچ نگوید و
به همه پیام برساند.
پاسخ
#3
جاذبه یعنی چگونگی عملکرد یعنی رفتارهای ما بیش از گفتار ما بیان کننده عمق بهبودی یا بیماری ماست و شخصیت فردی ما بر اساس آنچه که نشان میدهیم و آنطوریکه زندگی میکنیم است نه تصورات و حرفهای ما لازم به ذکر است که ما به دلیل نقص توجه طلبی و دیده شدن همیشه در حال تبلیغات بوده و از خود بودن در فاصله ایم وقتی تبلیغات میکنیم نمیتوانیم پیام را آنطوریکه لازم است برسانیم و مانند شیپورچی فقط در حال قیل و قال و اثبات وجود خود بوده اما وقتی خود واقعی را به نمایش میگذاریم همین باعث جذابیت و جاذبه از طرف دیگران شده و نا خودآگاه آنها را شیفته اعمال و رفتارمان میکنیم و تاثیر گذار خواهیم بود در مورد ما معتادان که توصیه ناپذیریم تبلیغ بی اثر است
پاسخ
#4
تبلیغات سرو صدا جا رو جنجال و هیاهو دارد در تبلیغ از ابزار پر زرق و برق و شاید افراد مشهور استفاده شود تبلیغات ممکن است ما را وارد مسایل سیاسی و اقتصادی کند گمنامی ما را به خطر اندازد و باعث جبهه گرفتن و مخالفت قشر خاصی از جامعه کند و پیام ما را مخدوش کند جاذبه یعنی عملکرد ما و بهبودی ما و به اجرا گذاشتن جاذبه به حفظ روابط ما با دیگران جه در داخل انجمن جه بیرون انجمن کمک میکند در جاذبه تمرکز پیام انجمن در جهت ایجاد ارتباط درونی یا بیرونی با زیر بنای روحانی میباشد روحانیت نیازی به تبلیغ ندارد و به خودی خود کار امد است در جاذبه پایبندی تعهد و اعتقاد و موثر بودن رک و صادق بودن در ارتباط هایمان جه بیرون انجمن جه درون یعنی رعایت اصل سادگی و هدف رساندن پیام از طریق ارایه خدمات رایگان است ....
پاسخ
#5
داریوش معتاد
جاذبه تا تبلیغ
تبلیغ غلو کردن و بزرگ نمایی تعریف میشود.اما ما در انجمن بدون تبلیغ نمی توانیم به معتادان دیگر دست پیدا کنیم.اما ما واقعیات را بیان میکنیم و امار پاکی اعضاء خودش بیان این است که انجمن کاربرد دارد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، masoud1986 ، ناظر10
#6
جاذبه‌یعنی‌‌من‌توی‌بهبودی‌عملکردی‌داشته‌باشم‌.که‌دیگران‌‌هوس‌کنن‌مثل‌من‌باشن‌تبلیغ‌یعنی‌‌یکیو‌مجبور‌کنی‌‌‌قدم‌کارکنه
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر10
#7
سلام
جذب کردن از طریق روش های عملی مانند همدردی.گوش دادن و اهمیت قائل شدن وقت دادن صورت می گیرد و اما تبلیغ بیشتر بر اساس نادیده ها است.یعنی نمیتوان دید اما تعریفش کرد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر10
#8
_تبلیغ چیزی است که نمایش داده میشودوظاهری زیبا داردآنطورکه دلت میخواهدومیخواهی دیگران چیزی راببینندکه تومیخواهی.اما جاذبه باعملکرد بوجودمیایدوهیچ نیازی به تبلیغ نداردودرونی میباشد.
درتبلیغ رقابت وکشمکش ودروغ وجودداردامادرجاذبه محبت وحقیقت وجودداردوظاهروباطن یکی است که باعملکردمان معنا ومفهوم پیدامیکند.
درتبلیغ اراده شخصی ومنافع شخصی درمیان است بدون درنظرگرفتن منافع دیگران، ولی درجاذبه مسئله مهم منافع مشترک وعشقی است که درآن میان وجود دارد.درتبلیغ بیشترحرف زده میشودوعملکرددرستی وجودندارد،ولی درجاذبه عملکردوجودداردوحرف اول رامیزند،درتبلیغ غلو وبزرگنمایی درجهت منافع مادی وشخصی میشود،امادرجاذبه این عشق الهی است که تقسیم میشود، تبلیغ اراده شخصی است وجاذبه اراده خداوند.جاذبه خودرادرلحظه وفقط برای امروز نشان میدهدولی تبلیغ وعده و وعید برای آینده است.جاذبه برای طرف مقابل تمایل بوجودمیاورداماتبلیغ همیشه باشک وتردید و دودلی همراه است،که آیاطرف مقابل راست میگویدیانه؟ جاذبه کشش قلبی است اماتبلیغ لق لقه زبانیست، جاذبه به هیچ عنوان نیازبه تبلیغ ندارد ولی تبلیغ درنهایت نیاز به جاذبه دارد،درجاذبه نیازبه گول زدن وگمراه کردن کسی نداریم امادرتبلیغ به هرعنوان سعی میکنیم دیدگاه های دیگران رابه نفع خودمان تغییر دهیم،درجاذبه تمایل وجود دارد ولی تبلیغ نیاز به اصراردارد.
ماپیام رامیرسانیم وآنرا آزادانه وبدون چشمداشت به مشارکت میگذاریم اما هیچوقت بازور و دوز وکلک به کسی نمیقبولانیم .
اصلی که درمورد روابط عمومی انجمن ما بکارگرفته شده است جاذبه است نه تبلیغ،جاذبه بخوبی درموردسعی ما در رساندن پیام کاربرد دارد.
یادمان باشد:مشک آن است که خود ببوید نه آنکه عطار بگوید
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9
#9
تبلیغ بزرگنمایی داره قلوداره دروغ داره رقابت داره
ازمدمیفته گاهاغیرواقعیه وعده وعیدداره
اماجاذبه چیزیه ک واقعاهست قابل رویت ولمس کردنه
دروغیم درکارنیست رقابتم نداره
بزرگ نماییم همچنین ازمدم نمیفته
چون سنبل ماسادگیه
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، یاسی ، راکی ، ناظر9
#10
 سلام
گفتن وتعریف کردن واصرار داشتن برای یک مساله و زیاده گویی می شود تبلیغ...

دیدن تغییرات استفاده از کلمات مناسب واحترام گذاشتن می شود جاذبه...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، حـمـیـد ، ناظر۴


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان