امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 11 : لیست نواقص خود را بنویسید و هر یک را کوتاه تعریف کنید .
#1
" نواقص شخصیتی ما سوال 11 :  لیست نواقص خود را بنویسید و هر یک را کوتاه تعریف کنید . 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ssaeedg ، admin
#2
نواقص شخصیتی ضعفهایی هستند که از هوای نفس می آیند وشکل دهنده شخصیت بیمار گونه من هستند نواقص شخصیتی من عبارتند از :
1- تکامل پرستی : همه چیز را باهم ویکجا خواستن ورسیدن به خواسته هایم بدون هیچ کم وکاست واحساس رضایت نداشتن از آنچه که دارم
2- ناشکری ونارضایتی : وقتی بیرون از وجودم چیزی طبق میل من نبود از این نقص استفاده می کردم
3- ناسپاسی : حالت طلب کارانه باعث استفاده از این نقص می شود
4- دلسوزی به حال خود : مظلوم نمایی وترحم طلبی به این شکل خودش را نشان می دهد
5- بی ملاحظگی و حق به جانبی : اصرار به این که حق با من است حاضرنبودن برای اینکه خود را به جای طرف مقابل قرار دهم وتوجه نداشتن به وظیفه خود در خانواده وغیره
6- خودرا مهم شمردن : با یک توجیه مثبت به وجود می آید مثلا چون من روابط نا مشروع جنسی ندارم ویا چون نماز می خوانم پس مقدس تر م
7-خود را محکوم کردن : احساس گناه با عث پیدایش این نقص است مانند خود آزاری، سرزنش وشماتت خود ،کذشت نکردن از خود
8- تنهایی ،جدایی وانزواطلبی : زمانی که اسیر نفس هستم از هستی جدا می شوم ودر انزوا می روم مانند احساس بی کسی کردن ،دوری از خود واقعی خداوند .
9- تفاوت وتضاد : چیز هایی که مارا از یکدیگر دور میکند مانند حس حماقت یاحقارت نسبت به دیگران ،خودرا عقل کل دانستن .
10- غیبت وبدگویی : وقتی از درون با چیزی مشکل پیدا می کنم آن را به شکل غیبت وبد گویی بروز می دهم برای دیگران بی ارزشی وبرای خود ارزش کاذب خریداری کردن ، بد دیگران را گفتن .....
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin.a ، ناظر11 ، ssaeedg
#3
تعریف چگونگی عملکرد در مورد نواقص اخلاقی: نواقص اخلاقی یکسری خصوصیات ذاتی و طبیعی انسانی هستند که به دلیل خود محوری از شکل طبیعی خود خارج شدند و به شکل یکسری کارها ی ضد ارزش به صورت قسمتی از وجود و شخصیت ما شده اندو ما به صورت الگوهای رفتاری از انها استفاده میکنیم1-غرور  :یعنی منیت داشتن و به خود غره شدن در جایگاه واقعی خود نبودن خود را بدون نیاز به دیگران و کمک دیگران دانستن خود را از دیگران بالا تر و بهتر دیدن و مانند بادکنکی است که مرا باد کند و باعث میشود ایرادات خود را نپذیرم و به دیگران خرده بگیرم و بجنگم دیگران را در شان و لایق خود نبینم به دیگران کبر و بزرگی فروختن بادی که بدلیل داشته ها و بدست اورده ها . تعریف دیگران باعث میشود که هیچگاه ایرادات خود و انتقاد دیگران را نسبت به خود نپذیرم و احساس تفاوت با دیگران بکنم من ظاهر را دیدن خود را محق شمردن و به دیگران اهمیت ندادن حق به جانب بودن که همه اینها به خاطر پوشاندن احساس حقارت و بی ارزشی و خود کم بینی مبیباشد
2-
ترس : ریشه بیماری اعتیاد است و از روی ضعف ایمان و بی اعتمادی است وحشت و هراس از هر چیز مکان و شخص اتکائ به توانییها و قدرت شخصی باعث ترس میشود هر چیز که باعث بر انگیخته شدن احساس من شود میترسم همیشه در این فکر زندگی میکنم که میتواند اتفاق و یا حادث بدی رخ بدهد و در حال پیشداوری و قضاوت در مورد اینده هستم ما  باترس نصفه نیمه زندگی میکنیم دیگران را از ترس تهایی استثمار میکنیم  ما را به انزوا میکشاند و باعث میشود که فلج شویم و نتوانیم رفتار و عکس العمل درست انجام دهیم و درست تصمیم بگیریم ترس یعنی بی اعتمادی و در شیشه زندگی کردن  ترس یعنی احساس و احساسات زیربنای نواقص
3
- نا صادقی : دروغ گویی هم ریشه در ناصادقی دارد یعنی نپذیرفتن واقعیات نپذیرفتن خودم واقعیاتم و خطاهایم و انکار کردن انها  و استفاده از توجیه و بهانه و فرار من ایرادی ندارم و کاملا ادم کار درستی هستم دور زدن خودم و دیگران  زیر رو کشیدن مخفی کاری و فریب دادن دیگران اندیشه های بیمار و نا صادق داشتن
4-خودمحوری : *هرچی من بگم *خود را محور و نقطه صقل همه چیز دانستن فقط اتکائ به خود و توانییهای محدود خود فقط به منافع خود فکر کردن تحمیل کردن خدای خود به خداوند دیگران تحمیل عقاید و نظرات خود همه اطرافیان باید نیازهای من را براورده کنند فقط مشغول طرح و خواسته های خود بودن رسیدن به خواسته های خود به هر قیمتی  همیشه در مثاث رنجش عصبانیت و ترس بودن به افکار خود اعتماد کردن و مشورت نکردن من تافته جدا بافته هستم و خود را به کمک دیگران بی نیاز دانستن ....اعتقاد محکم به اینکه همه چیز و همه کس وظیفه دارن در خدمت من باشند تا من به امیالم برسم
5-خودخواهی :* هرچی من بخوام *خود را به همه دیگران مقدم دانستن  در نظر نگرفتن منافع و خواست دیگران بیشتر از خودم دیگران در اختیار من باشند و من به هر شکلی به خواسته خود برسم دوست دارم همه چیز همانگونه که من دوست دارم باشد و همه جا من را تایید کنند همه جا من نفر اول باشم و همه مرا دوست بدارند *چون من خوابیده ام کسی سرو صدا نکند *......کلمات خودخواهی (دوست دارم من میخوام پس من چی-مال من )هر چیزی را که دوست داریم و تصور میکنیم خوب است برای ما بدون در نظر گرفتن دیگران
6-: تجمل گرائی : دنبال چشم و هم چشمی بودن لوکس گرایی و لوکس زندگی کردن علاقه زیاد به اموال دنیوی بدون در نظر گرفتن داشته ها خرج کردن و زیر بار دین دیگران رفتن به خاطر خریدن تایید در فکر داشتن بهترینها از همه چیز پر کردن خلائ و خرید محبت از طریق خرج کردن برای دیگران فریب دادن خود و دیگران از طریق وابستگی به متعلقات دنیوی
7-تنبلی : نپذیرفتن و فرار از مسئولیتهای فردی و اجتماعی  شانه خالی کردن و تفره رفتن اولیتها را انجام ندادن کارها را به گردن دیگران انداختن  انجام نداد ن وظایف حرکت نداشتن و فعال نبودن
8
- انتقام :چشم پوشی نکردن از اشتباهات دیگران تلافی کردن و صدمه زدن به دیگران صدمه رفتاری و فیزیکی و زبانی به دیگران در تلافی از اعمال و رفتار انها
9-
رنجش : دلخوری ازردگی خاطر و رنجیده شدن از دیگران به علت رفتارهای که با ما دارند درگذشته زندگی کردن احساس کردن دوباره احساسات کهنه و پوسیده و عدم توانایی برای رها کردن انها و یا وقتی که نمی توانیم چیزی را که باعث ازار ما شده فراموش کنیم

10-
سوءظن و بدبینی : تردید و شک و دو دلی نسبت به دیگران و رفتار و کارهای انها به خود راه دادن شکایت و ایراد گرفتن از دیگران نداشتن بینش و نگاه مثبت و خوشبینانه به دیگران-بی اعتمادی نسبت به دیگران قضاوت در مورد مردم ریشه در بی اعتمادی دارد و تجارب بد خود را به دیگران نسبت میدهم ( چون خودم خائن هستم و یا بد دل  هستم دیگران را نیز همانگونه میبینم)
11-
حسادت : چشم داشتن به داشته ها و منافع دیگران- مقایسه کردن داشته های خودم با دیگران مقایسه ظاهر دیگران با درون خود گاهی هم ابراز حسادت برای این است که من به چشم نمیام و این ابراز باعث میشود که من درجه بیشتری بگیرم و احساس سر خوردگی را درون خود پوشش دهم(مرغ همسایه را غاز دیدن )
12-
کنترل : دوربین انداختن به رفتار و اعمال دیگران فضولی و کنجکاوی در مسائل و زندگی دیگران ایرا گرفتن و اعتراض به دیگران گرفتن تراز دیگران و موشکافانه و جستجو گرانه زندگی دیگران را زیر ذره بین گرفتن حکومت و استثمار کردن دیگران باعث میشود از خودم ودیگران غافل باعث میشود 
13-وابستگی : از نظر مال عاطفی واحساسی و شخصیتی خود کفاء نبودن وابستگی داشتن به دیگران و اویزان بودن به انها زالو وار زندگی کردن زندگی کردن و زنده ماندن به شرط بودن کسی یا چیزی-مستقل نبودن و نصف و نیمه زندگی کردن براورده کردن نیاز های خود از طریق دیگران با خفت و خواری همیشه سرخورده و منزوی بودن و حال بدی و خماری در صورت تایید نشدن پیش هم وابسته و یا ترد شدن از طرف انها
14- خود رائی بودن : خود را عقل کل دانستن به رای و عقاید دیگران احترام نگذاشتن مشورت نکردن با کسانی که در ان مسئله دخیل باشند-اهمیت ندادن به دیدگاه دیگران-اعتقاد به این که فقط یک راه حل وجود دارد و ان راه حل مورد نظر من است
15
- خود بزرگ بینی :خود را از دیگران بیشتر و بزرگتر دانستن عدم پذیرش خود در جایگاه واقعی-در یک جمع خود را بالا تر و برتر دیدن ریشه در احساس مالکیت و برتری طلبی دارد
16
- خود کم بینی : خود را زا دیگران کمتر حقیر تر دیدن پایین تر و بی ارزش تر دیدن-جایگاه و نظر خود را ضعیف دانستن که ان هم ریشه در احساس حقارت دارد
17
- تایید طلبی : دنبال تعریف و تمجید دیگران بودن شاد شدن از چاپلوسی دیگران با خوب و بد دیگران زندگی کردن فرار از خود و اقعی و دنبال تایید دیگران بودن به هر قیمتی حتی قربانی کردن خود باید در نظر دیگران خوب جلوه کنم مد نظر قرار بگیرم و در چشم دیگران بزرگ جلوه کنم- دنبال گرفتن نمره ارزش از دیگران برای پوشش دادن به احساس حقارت و بی ارزشی-از ترس مخالفت کردن با من و اینکه تایید نشوم می ترسم نظرات خود را اعلام کنم ادم های تایید طلب انتقاد پذیر نیستند و فقط دنبال تعریف هستند و با تایید دیگران حالشان خوب میشود
18
- تصورات باطل: خرافه پنداری و افکار نادرست با خیال زندگی کردن ارمان گرایانه زندگی کردن افکار بیهوده و پوچ که در ذهن خود میپندارم باوره ها و عقاید اشتباه که ریشه در انکار و فرار از واقعیت ها دارد دائما در حال نقشه کشیدن یکجا نشستن و فکر کردن و عمل نکردن (تصورات باطل زیر بنای خیلی از نواقص است مثل توقع- حسادت تنبلی انکار)
19-
بی نظمی و بی برنامگی:نظم و ترتیب نداشتن در زندگی روزانه وقت نشناسی سر در گمی در امورات زندگی- بدون هدف بودن و انجام دادن کارها به صورت لحظه ای
20-
بد قولی : وفار دار نبودن به قول قرارها بی تفاوتی به قول و وقت و مال دیگران و یا حرفی که زده ام     عفت کلام نداشتن در وعده ها
21-
ظاهر سازی :رک گوئی نکردن و در لفافه حرف زدن با ماسک زندگی کردن ظاهر خود را به گونه ای نشان دهم که دیگران به واقعیات من پی نبرند دروئی و نفاق که ریشه در ناصادقی دارد اعتماد به نفس پذیرش خود واقعی را ندارم وبا این کار سعی در فرار از خود واقعی دارم

22-
طمع: چشم داشتن به داشته های دیگران و حریص بودن قانع نبودن و با ترس زندگی کردن .دائما ترس از دادن اموال و داشته را داشتن فقط دست بگیر داشتن به حق خود و سهم خود راضی نبودن استفاده نکردن از دارائی های خود و مراقبت با جنگ و خود خوری از انها
23-
انتقاد و سرزنش دیگران : انتقاد از عملکرد دیگران بدون بررسی احساس ضعف و ناتو انی درون خود را با جنگ و دشمنی و بیان احساسات ناسالم با دیگران پوشش دادن مقصر جلوه دادن دیگران اعتراض و توهین به دیگران دیدن و توجه به نکات منفی دیگران ریشه در قضاوت دارد
24-
عیب جوئی : دنبال عیوب و ضعفهای دیگران بودن و خورده گرفتن از انها انتقاد و نادیده گرفتن نکات مثبت دیگران که ریشه در کنترل و قضاوت دارد
25-
خشم و عصبانیت: باور من اینست که کار من درست است و وقتی کسی برخلاف این باور من حرکت کند به هر شکلی عصبانی میشوم وقتی مسائیل طبق نقشه و خواسته و میل من پیش نمیرود به هم میریزم نداشتن تحمل و پرخاشگری ابزاری است برای دفاع و پوشش دادن به ترس های درونی و ریشه در باورها و اعتقادات و اانگیزهای ناسالم من دارد
26-
کم روئی و خجالت : اعتماد به نفس نداشتن و نداشتن تو انایی در برقراری رابطه با دیگران راحت و اسوده نبودن در جمع حاضر نشدن که ریشه در احساس حقارت دارد
27-
فحاشی و بد دهنی : توهین به دیگران و از لغات زشت در کلام استفاده کردن با لحن تو هین امیز دیگران را تحقیر کردن
28
تعصب : هر چه من می گویم و دیدگاه من است مهم است هرکه باورهای من را قبول دارد و ارزشهای من را برتر از همه می داند به من نزدیک باشد و هرکه ریشه اعتقاداتش مثل من است را قبول دارم و من غیر از ان را نقض می کنم و بر این ارزش ها و اعتقادات خودم پافشاری می کنم اصرار می ورزم حتی اگر به قیمت از دست دادن زندگیم شود
29-
شهوت رانی : افراط در شهوت است از نیرو و غریضه شهوت به صورت نادرست و افراطی استفاده کردن و زیاده روی کردن در ان و وابسته شدن به ان از هر راهی خود را خالی کردن که نشانه بزرگی برای فرار از احساسات و روربه رو نشدن با انهاست یا برای اجتناب از تنهایی و. پر کردن خلاء درون
30-
خود را سرزنش کردن : خود را تحت محاکمه و شماتت قرار دادن غرغر کردن درون پس از اشتباه و یا تجربه کردن یک احساس- تنبیه کردن خود و ازار دادن خود از درون 
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، ssaeedg ، admin ، حـمـیـد
#4
تنبلی، بی‌انگیزه بودن، تن‌پروری، افراط، راحت‌طلبی، خودخواهی و تنها خود را دیدن و همه چیز را برای خود خواستن، غیبت، پشت سر  کسی را متهّم کردن، شکستن گمنامی، بی‌ملاحظگی، عدم توجه به رفتار سالم خود که موجب خسارت زدن به دیگران می‌شود، ناصادقی، فرار از واقعیت زندگی، دروغ، طمع، قانع نبودن، زیاده‌خواهی، تجمل‌گرایی، از خود شخصیت دیگر ساختن، خودکم‌بینی، افسوس خوردن به حال خود، دلسوزی و ترحم بیش از حد، قضاوت کردن، حدس زدن رفتار دیگران به طور معتادگونه و یا نقد دیگران، خودمحوری، اتکاء به نفس محدود خود و در نظر نگرفتن خداوند، سرزنش كردن دیگران، مقایسه‌ي ضعف دیگران با نقاط قوت خود، غرور، حس برتری، ترس از ناشناخته‌ها و ترس به دست نیاوردن یا از دست دادن، خشم، احساس توانایی، عدم بخشش و پذیرش، غبطه‌خوردن، حسادت‌، شهوت‌رانی، انتظار بی‌جا داشتن، لذت‌جویی افراطی
پاسخ
 سپاس شده توسط مهدی1 ، ssaeedg ، admin ، حـمـیـد
#5
سلام دوستان برای بخشیدن من باید قدم کارکنم تا به درکی برسم که متوجه بشم بخشش باعث آرامش میشه از بیماری اعتیاد شناخت پیدا کنم از خودم شناخت پیدا کنم از فواییدی که بخشش برای من داره وضررهایی که نبخشیدن داره چطور این نبخشیدنها روی روابط من با دیگران وخدا اثر میزاره وقتی من آگاهی پیدا کردم وروی خودم کارکردم اونوقت توانایی پیدا میکنم هم خودما ببخشم وهم دیگران را ممنون
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، ناظر10 ، حـمـیـد
#6
تنبلی

ترس از شرایط ناشناخته
ترس از بیرون رفتن با خانواده و خرید کردن و پارک رفتن
ترس از بی پولی
ترس از بیکاری
ترس از فقر
ترس از معتاد شدن بچه هام
ترس از تغییر
ترس از تغییر شغل

غرور
پاسخ
 سپاس شده توسط admin ، ناظر10 ، حـمـیـد
#7
سلام

-ترس از اینده: با وجود یک سری اتفاقات و نکات مثبت باز هم یک سری ترس ها را دارم
-نا امیدی: فکر یک سری تجربیات گذشته باعث این مساله می شود
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، حـمـیـد ، Mehran270
#8
۱.خشم یعنی عکس العمل افراطی ازروی 
ترس وهراس
۲.طمع اضافه خواهی وبحق خودقانع نبودن
چشم به مال دیگران داشتن
۳.ناصادقی هماهنگ نبودن درون وبیرون
یکرنگ نبودن
۴حسادت مقایسه خودموزندگیم با
درون وبیرون دیگران تنگ نظری
۵.تاییدطلبی به اب واتش زدن خودم 
بخاطرجلب توجه وتحسین دیگران
۶.پرخوری افراط درخوردن واشتهای سیری
ناپذیر

۷.بی ملاحظگی توجه نکردن بقانون وحق وحقوق
دیگران
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان