امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 84 : آیا در این ترازنامه موردی وجود دارد که حقیقت نباشد یا داستانی غیر واقعی وج
#1
سوال 84 :  آیا در این ترازنامه موردی وجود دارد که حقیقت نباشد یا داستانی غیر واقعی وجود دارد که من بارها و بارها تکرار کرده باشم ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin ، ناظر9
#2
خیر

ولی ممکن است چند رنجش بزرگ را تکرار کرده باشم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، admin.a ، admin ، ناظر9
#3
هیولا نشان دادن خودم در گذشته بزرگ کردن خانواده و یا کارهای که در گذشته خانواده ام انجام داده اند رنجش های داستانی و خیالی که وجود ندارند غلو کردن در دعوا ها و کتک خوردن یا زدن مدرک تحصیلی خود را بالاتر گفتن - 
پاسخ
#4
سوال شخصی است .ولی این سوال
می خواهد بگوید که ما باید ازماسک
زدن دست برداریم وخود واقعی مان
باشیم.

قدم چهارم به انتها رسید.در ادامه  باشروع قدم پنچ با شما دوستان خوب خواهیم بود،
پاسخ
#5
بله من هرچقدر هم ک اسرارم را رک پوسکنده بگم بازم ترس باعث میشه نتونم ی چیزایی رو بگم یا بعضی هاشو فراموش کردم وبعضی هاشو بخاطر کم اهمیتیش نمیگم...وقتی با فکرو تفکر شخصیم پیش میرم بخاطر خجالت زدگی یا ترس از مقصر دیده شدن یا اینکه بتونم بعد ها ازش استفاده کنم نمیگم...نداشتن اطمینان خاطر واعتماد کافی نمیزاره من تمام مشکلات واسرارمو روکاغذ بیارم
پاسخ
#6
خیر ولی ممکن است چند رنجش
بزرگ را تکرار کرده باشم!!
ازخداوند تشکرمیکنم بابت وجود
انجمن 12قدمی NA الالخصوص
قدم زیبای 4 که کمکم کرد تا
احساساتم را بی پرده و بدون ترس
ازقضاوت دیگران بیان کنم راستی
و صداقت و دادن پاسخ و تجربه
درست به این سوالات چیزی است
که با حضور در جلسات و کارکردن
صادقانه قدمها و رعایت اصول
روحانی نهفته در این قدمها و با
الگوبرداری از راهنمایم و افراد
موفق در انجمن مان یادگرفته ام
وسعی کرده ام تمامی واقعیتهای
وجودیم رادرترازنامه هایم بنویسم.
و در رویا پردازی و توهم زندگی
نکنم.زیرابه این باوررسیده ام که
ناصادقی و دروغ بیماری اعتیادم
رادوباره فعال میکند ومرضم تحت
فرمان وسوسه هایم دوباره شروع
به فرستادن سیگنالها وامواج منفی
کرده وروح وروانم را آزرده میسازد
تا مرا دوباره به آغوش خودش
برگرداند ومن نمیخواهم باداستان
پردازی وطفره رفتن ازبیان حقیقت
چیزهای با ارزشی که دراین برنامه
وباکارکردن این قدمهابدست آورده
ام را ازدست بدهم..
من باتمایل کامل قلبی وباصداقت
تمام کارکرد این قدمهارا بطور
مستمر ادامه میدهم واینک احساس
خوبی دارم برای اینکه توانسته ام
این قدم را هم به خوبی به پایان
برسانم وحال آماده ام که با کمک
خداوند ویاری راهنمایم ترتیب کار
کردن قدم پنجم را بدهم ..!!
پاسخ
#7
خیر چون من به راهنما و خداوند اطمینان دارم
پاسخ
#8
85_راستی وصداقت وپاسخ وتجربه درست دادن به این سوالات چیزی است که باحضور درجلسات وکارکردن ورعایت اصول روحانی نهفته در این قدمها وباالگوبرداری از افراد موفق در انجمن مان یادگرفته ام وسعی کرده ام تمامی واقعیتهای وجودیم رادرترازنامه هایم بنویسم ودر رویا پردازی و توهم زندگی نکنم.زیرابه این باوررسیده ام که ناصادقی ودروغ بیماری اعتیادم رادوباره فعال میکند ومرضم تحت فرمان وسوسه هایم دوباره شروع به فرستادن سیگنالها وامواج منفی کرده وروح وروانم را آزرده میسازد تامرادوباره به آغوش خودش برگرداند ومن نمیخواهم باداستان پردازی وطفره رفتن ازبیان حقیقت چیزهای با ارزشی که دراین برنامه وباکارکردن این قدمهابدست آورده ام راازدست بدهم.
من باتمایل کامل قلبی وباصداقت تمام کارکرد این قدمهارابطور مستمر ادامه میدهم.?
پاسخ
#9
با سلام....
بله
غلو و گُنده کردن و شاخ و برگ اضافه دادن به حقایق یا بزرگ جلوه دادن هزینه های خانه ، جاهایی مظلومیت خود را غلو میکنم و جوری حرف میزنم که احساسات دیگران را تحت تاثیر قرار بدهم.
گاهی شایعه ایی به من میرسد من آنرا چند برابر کرده و تحویل دیگران میدهم ، گاهی برای جلب نظر دیگران و گرفتن تایید چه در ترازنامه چه در روزمرگی زندگی عادت به دور زدن حقیقت دارم. 
اتفاقاتی که سوءتفاهم از جانب خودم بوده و واقعی نیستند ولی من سالها به خاطرش خودم را به ناکجا آباد کشاندم مثلا میگویم پدر و مادرم باعث بدبختی من شدند در حالیکه ممکن است پدر و مادر یکسال فرصت را از من گرفته باشند ولی من سالهای سال فرصت را از خودم گرفتم. یک اتفاق هر چقدر هم بزرگ باشد نمیتواند علت و عامل همه اشتباهاتم باشد.
چیزیکه باعث شد ما (            ) شویم علت آن مسئله نبود بلکه بیماری ما بود.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#10
غلوکردن مسایل هنوزدرترازنامه وجوددارد
امروزدرترازنامه نویسی گاهی دچارهیجان
لحطه ای میشم ومسایلوبزرگترازحدواقعی
نشون میدم خصوصادرقسمت رنجشها
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، یاسی ، راکی ، یثنا
#11
سلام.
 تمام سعی و کوشش من این بوده که بتوانم صادقانه بهبودی ام را مورد کنکاش قرار بدهم.البته شاید زمانی که رنجش داشته باشم واین اتفاقات بیافتد ولی من باید بهبودی ام را در راس قرار دهم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#12
گاهی بزرگ نمایی مسایل وجودداره که سعی
کردم اصلاحشون کنم وتوحدواقعی بیارمشون
بوده مسایلی که اصلاوجودخارجی نداشته
ولی درتصورات باطل من شکل گرفته بودند
دروغهایی که ازبس تکرارشون کرده بودم خودم
هم باورشون کرده بودم توترسهاوخصوصارنجشها
که مجددا بلزنویسی کردم ومتوجه غیرواقعی
بودنشان شدم

گاهی اتفاقاتیونوشتم که تصورم یاشنیده ها
بوده ومن برای خودم واقعی جلوه
داده بودم ولی اصلاچنین چیزی 
اتفاقدنیفتاده بودیامن اشتباهامتوجه شده
بودم ویارنجش دیگری راتصاحب
کرده بودم رنجشهای ضمنی
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، راکی ، یثنا
#13
همیشه قلوودرگفته هاونوشتهایم وجودداردعوض کردن کل موصوع خیال پردازی مظلوم نشان دادن خودم ویاگاهی برعکس خودموحواس جمع زرنگ وباهوش نشون دادم گاهی شنیده هاروخیال پردازی کرده ام وبخودم نصبت داده ام
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر10 ، یثنا


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان