امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 3 : فروتنی چگونه به کارکرد این قدم کمک می کند ؟
#1
سوال 3 :  فروتنی چگونه به کارکرد این قدم کمک می کند ؟
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ssaeedg
#2
فروتنی ازقدم یک باماست وبرای انجام وکارایی این قدم یک امر واجب وضروریست .
فروتنی درقدم9یعنی پذیراشدن یعنی پذیرش وقبول کردن ودست ازتلاش واقدام وعمل برنداشتن واگرباشکستی روبرو شدیم دلسرد نشدن،تمام کردن کار وبه سراغ جبران خسارت بعدی رفتن.
فروتنی درقدم9یعنی دیگران رادرک کنیم وببخشیم فروتنی یعنی افتادگی ودرعین حال توانمند قدم برداشتن وتوانابودن درتحمل اتفاقات پیش بینی نشده، فروتنی یعنی پذیرش خطاهایمان یعنی قبول کنم که اشتباه کرده ام اقراربه اشتباه وعدم تکرار آن ،فروتنی یعنی شکستن دیوار انکاریعنی ایمان داشتن به سه اصل روحانی صداقت،روشن بینی وتمایل،فروتنی قدم 9 یعنی عاشقانه تسلیم اصول شدن وشکستن شخصیت غرورآمیزگذشته،فروتنی دراین قدم باعث میشودهنگام جبران خسارت به دنبال مقصر نباشیم واینکه دیگران رامجبورنکنیم بازبان خودشان ماراببخشندویافکرکننددرموردما اشتباه کرده اند،ویااینکه آنهارادچاراحساس دلسوزی وگناه وخجالت درموردخودمان بکنیم،فروتنی باعث میشودباپذیرفتن خودم مسئولیت کارهایی راکه انجام داده ام رابپذیرم،وبه نفس عملم فکرکنم، فروتنی این امکان رابمامیدهد که ازحضورخداونددرجبران خسارت هایمان بهره ببریم وازحمایت نیروی برترمان برخوردارشویم تاهنگام جبران خسارت، خسارت جدیدی نزنیم،فروتنی باعث میشود ازحالت خودبرتربینی،خودبزرگ بینی،خودخواهی وخودمحوری وتأییدطلبی که مانع جبران خسارت میشودخارج شده ومنصفانه به قضایا نگاه کنیم تاقابلیت جبران خسارت درماشکل بگیرد.
فروتنی در این قدم،،کنترل وقضاوت ومقایسه وسرزنش وتوقع وغرورکاذب راازماگرفته ومارادرمسیر روحانی وبهبودی قرارمیدهد.
فروتنی دراین قدم یعنی،نگاه صادقانه ومتواضعانه به داشته هایمان.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، sepher1877 ، ناظر11 ، ناظر9 ، ssaeedg ، A.Nasihat
#3
فروتنی باعث می شود که من از حالت خود برتر بینی مطلق که مانع از انجام جبران خسارت می شود دور شویم و به صورت منصفانه به قضایا نگاه کنیم
زمانی که من از جایگاه (حق با من است)خارج می شوم ، زمانی است که من در فروتنی به سر می برم و قابلیت جبران خسارت در من شکل می گیرد.فروتنی باعث می شود که بدانیم قدم9برای خودمان است نه برای دیگران .ما جبران خسارت می کنیم تا انسان خوبی باشیم نه برای اینکه طرف مقابل ببیند من انسان خوبی شده ام .
فروتنی غرور کاذب،توقع،مقیسه و احساس برتری را از ما می گیرد.
پاسخ
 سپاس شده توسط حمید. ، ناظر11 ، ناظر9 ، Rezamo ، A.Nasihat
#4
فروتنی به من کمک می کند تا تا اشتباهات و خساراتی را که از روی نواقص به دیگران زده ام با نگاهی عادلانه و واقع بینانه بپذیرم و انگیزه لازم را برای انجام این کار در من ایجاد می کند که با کمک نیروی برتر و راهنما به جبران خسارت بروم به من کمک می کند تا در هنگام جبران خسارت با روحیه ای نرم و فروتنانه به شخصی که می خواهم از او جبران خسارت کنم نزدیک شوم و طلب کارانه و متوقعانه و  یا با مظلوم نمایی و لودگی و یا نشان دادن خودم به عنوان قربانی جامعه و اعتیاد و خانواده از طرفم جبران خسارت نکنم فروتنی به من کمک می کند تا توقع نداشته باشم که کسی که از او جبران خسارت می کنم به من روی خوش نشان دهد و یا من را تشویق کند بلکه هر برخوردی که با من داشت چه خوب و چه بد بپذیرم و کمکم می کند که من فکر نکنم که در حق او لطف می کنم که از او جبران خسارت می کنم و انسان خوبی هستم بلکه باید بدانم که من دارم کار و اعمال خود را جبران می کنم و من می خواهم با دنیا صاف شوم 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر11 ، ssaeedg ، A.Nasihat
#5
پذیرش جایگاه امروزم نشانه شکل گیری ورشد اصل روحانی فروتنی در وجود من است . یعنی رفتارم رابراساس شخصیت درحال بهبودیم شکل بدهم .

یکی ازمسئولیتهای من درقبال بهبودیم جبران خسارتهای گذشته است . 

فروتنی کمکم کرد تا تاثیرات مثبت دیگران رادرزندگی امروزم درک کنم وبرای وصل شدن به اطرافیانم واصلاح
روابطم با آنها اقدام به جبران خسارتهای
گذشته کنم. 

فروتنی کمک کرد تا تاثیر حضور خداوند رادرزندگیم درک کنم وآنرا باانجام قدم نهم باخودم همراه کنم. 

رفتاربراساس قدم نهم یعنی چنانچه خسارتی زده ام بعد ازجبران خسارت دیگر آن رفتار راتکرار نکنم.

فروتنی  کمکم می کند  تا  با  مهربانی وعطوفت با دیگران برخورد  کنم .

اوج شکوفایی  تسلیم  و  سر  سپردن در برابر اصول نیازمند  به یک حالت فروتنی دارد .

از طریق مسئول بودن در قبال بهبودیم فرایند بهبودی مستمر و ادامه دارخواهد شد و درغیر این صورت من پیرو افکار و بیماریم می شوم و اقدام وعمل در من متوقف می شود .
پاسخ
 سپاس شده توسط A.Nasihat
#6
فروتنی کمک میکند تا بپذیرم که خسارت هایی که زدم باید جبران شوند ، حق به جانبی ام کمتر میشود ، فروتنی باعث میشود مسئولیت خسارت هایم را بپذیرم . می پذیرم که به من فرصت جبران داده 

شده است . فروتنی باعث میشود به افرادی که صدمه زده بودم رجوع کنم و جبران خسارت نمایم و صادقانه بخواهم مرا ببخشند . فروتنی باعث میشود با راهنمایم مشورت کنم و راه درست را انتخاب کنم.

فروتنی کمک میکند انتخابی عمل نکنم و از دیگران سئوال کنم تا بهترین جبران خسارت را انجام دهم و از خودم قدیس نسازم.
پاسخ
 سپاس شده توسط A.Nasihat
#7
فروتنی یک شبه حاصل نشد ، بلکه بواسطه کارکرد قدم های قبلی حاصل شد ، با فروتنی حاصل از برداشت این قدمها آماده گی کامل پیدا کردم که برای به اشتراک گذاشتن بهبودی فردی ، به تمامی آنها که خسارت زده ام در هر جا که امکان داشت ، جبران خسارت کنم
پاسخ
 سپاس شده توسط A.Nasihat
#8
سلام

-من باید بپذیرم که خسارت زده ام وباید آن را جبران نمایم.شرایط آن را باید با راهنما درباره اش صحبت کنم- اگرخسارت خورده ام مساله ای نیست اما من باید از طرف مقابل جبران خسارت نمایم وبا فروتنی به این مساله نگاه نمایم...
پاسخ
 سپاس شده توسط A.Nasihat
#9
قبول ودرک فروتنی همیشه بمن کمک میکنه
خودموتوجایگاه واقعیم ببینم 
ادم فروتن غرورکاذب ویاخودکم بینی کمتری
روحس میکنه وقتی دراین قدم فروتنی داشته
باشم کاروسخت نمیکنم وتمایل شدیدی
برای خودبودن ودوربودن ازنواقصم
خواهم داشت وراحت تراین قدم
راانجام میدهم
پاسخ
 سپاس شده توسط جعفر۲۱ ، یاسی ، A.Nasihat


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان