امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 17 . آیا از لحاظ روحانی آماده انجام جبران خسارتهای مشکل و روبرو شدن با نتایج آن
#1
 سوال 17 . آیا از لحاظ روحانی آماده انجام جبران خسارتهای مشکل و روبرو شدن با نتایج آن هستم ؟ 
پاسخ
#2
آمادگی ازلحاظ روحانی یعنی درمسیربهبودی بودن ودر روندایمان آوری قرارداشتن،یعنی ایمان واعتمادبخداوند وخواست واراده اوراپذیرفتن یعنی دست از جنگ واحساس دانایی وتوانایی برداشتن ومشورت کردن وخودرا بخداوندسپردن واعتمادداشتن به اصول روحانی وراهنمایمان،وهمین ایمان واعتماداست که باعث بوجودآمدن فروتنی وشهامت لازم برای جبران خسارتهای مشکل میشود.آمادگی روحانی یعنی توکل کردن بخداوند وپرهیزازخسارت زدن مجدد،حفظ وبخاطرسپردن حالت روحانی این قدم وبایدسعی کنیم تااین آمادگی را همیشه داشته باشیم والگوهای غلط رفتاری خودمانندخشم وعصبانیت را اصلاح کنیم واز اصول روحانی فروتنی وتواضع وعشق وبخشش استفاده کنیم تادرهرجاومکانی اگربطورناگهانی کسی رادیدیم که به اوجبران خسارت بدهکارهستیم به نحو احسنت از عهده اینکاربرآییم،وازنظر روحانی آماده باشیم که اگرطرف مقابل نخواست جبران خسارت مارابپذیرد وخواست بازهم کینه ورنجش ازماراباخودش حمل کندومارانپذیرد مابتوانیم رفتاراورابپذیریم وبرایش دعاکنیم ودوباره وچندباره بانظر راهنمایمان سعی درجبران خسارت خود بکنیم واگربازهم نپذیرفت من جبران خسارت خودراکامل وانجام شده بدانم. بایدفروتنی راکاملأرعایت کنیم.
دادن عشق وبخشش ابتدای مسیر روحانی برنامه ماست،قدمهاراکارکرده وادامه میدهیم وازلحاظ روحانی خودراآماده نگه میداریم تابتوانیم همیشه آماده باشیم برای جبران خسارتهای مشکل وروبروشدن وپذیرش نتایج آن حال هرچه میخواهدباشد.
یادمان باشد،جبران خسارت نیاز به آمادگی روحانی،مشورت،اقدام وعمل،همدلی وهمدردی،فروتنی وتواضع وحرکت روبه جلودرمسیربهبودی را دارد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، محمدمهدی ۱۲ ، حـمـیـد ، ssaeedg ، ناظر9 ، آریا داریوش
#3
انجام یک جبران خسارت نیاز به رسیدن وقرارگرفتن دریک وضعیت روحانی مناسب دارد.

قدم نهم هدف روحانی را  دنبال می کند که نهایتا من را به قله آزادی می رساند و موجب رهایی من می شود.

اگر من در یک وضعیت روحانی مناسبی نباشم احتمال آن وجود دارد که  نواقص من باعث توقفم و به تعویق افتادن این قدم شود.

مثلا خسیس بودن درجبران خسارت های مالی ، غرور درانجام خسارتهای عاطفی و یاکینه و رنجش ازکسی که ازطرف آن لطمه خورده ایم ، همه اینها می توانند باعث بوجود آمدن توجیه و بهانه برای انجام ندادن این قدم باشد وحتی ممکن است که درشرایط مشکل و نامناسب قرارگیریم وبانشان دادن واکنش بد ازخودمان خسارت مجددی بزنیم.

بهترین چیزی که کمکم می کند تا آمادگی لازم وکامل رابرای روبه روشدن با مسئله جبران خسارت را داشته باشم، فروتنی است و نیاز است که کارهای زیر را  انجام دهم . مثل دعا ومراقبه، مشورت با راهنما، بررسی انگیزه ها، مرور هدف روحانی قدم نهم، رفتن به جلسات، کارکرد قدمها، خدمت و ارتباط با اعضای قدیمی .
پاسخ
 سپاس شده توسط محمدمهدی ۱۲ ، حـمـیـد ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر9 ، آریا داریوش
#4
از لحاظ روحانی یعنی اعتماد کردن به خداوند .ارتباط معنوی با خدا داشتن و خواست خدا را انجام دادند .آمادگی برای جبران خسارت اعتماد کردن به برنامه و راهنما خداوند است .و این اعتماد باور باعث شهامت و فروتنی لازم می شود .آمادگی روحانی یعنی ارتباط معنوی باخداوند و تن دادن به خواست او و خسارت نزدن مجدد و پرهیز از خسارات همان آمادگی روحانی می باشد
پاسخ
 سپاس شده توسط محمدمهدی ۱۲ ، حـمـیـد ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر9 ، آریا داریوش
#5
بستگی به ایمان من دربرابر تسلیم واراده خداوند داره...اگر توقدم نه هنوز ترس دارم وایمانم ضعیفه باید برگردم به قدم سوم واعتمادمو محکم کنم....بامرور قدم های قبل ازنه....آماده بشم..
..یه قسمت مهم آمادگی من بستگی به هشت قدم قبلی داره...که من تمایل پیدا می کنم.برای آمادگی هرنتیجه ای ازسوی خداوند درکنارسهم عاقلانم
پاسخ
 سپاس شده توسط محمدمهدی ۱۲ ، حـمـیـد ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر9 ، آریا داریوش
#6
با مشورت و تشخیص راهنما میتوانم تشخیص دهم. 
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، عبدالرحیم_بوشهر ، آریا داریوش
#7
سلام
قطعا من این آمادگی را الان ندارم.من هنوز در کشمکش بابت بعضی خسارت ها هستم.این بخواهم جبران خسارت هایی که نیاز به آرامش وپذیرفتن این خسارت ها که عمدتا عواقب قانونی هم ممکن است داشته باشد دارد را ندارم.البته این را هم با راهنما هماهنگ هستم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، حوریا ___Bu ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر9 ، آریا داریوش
#8
سلام

- استفاده از تجربیات راهنما می تواند من را در این زمینه کمک نمایند و وقتی برای یک جبران خسارت دارم تلاش می نمایم این تجربیات کمک می کند تا من از نظر روحانی آماده پذیرش هر موقعیتی را داشته باشم...
پاسخ
 سپاس شده توسط آریا داریوش ، حـمـیـد
#9
تقریبابله چون سالهاست دراین فرایندهستم وراهنماونیروی برتر
دراین راه حمایتم کرده اندوبهرصورتی که تاکنون
راهنمایم فرموده عمل کرده ام وبدندیدم واتفاق خاص
یانگران کننده ای نبودوچندیندجبران خسارت ازاین نوع را
باکمک تجربه دوستان کمک راهنماوقدرت وایمان بخداوند
توانستم انجام دهم وبقیه راهم بهمین صورت
هدچه صلاح دیدراهنمایم باشدبهمان صورت
عمل خواهم نمود
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#10
 سلام
کارکرد قدم ها به من کمک می کند تا بتوانم میزان خسارت ها را درک کنم.
اما به هر حال من باید نسبت به خودم شناخت داشته باشم و بعد میزان تحمل خودم را بسنجم...
پاسخ
 سپاس شده توسط آریا داریوش ، حـمـیـد


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان