امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 1 : تجربه کلی که از کارکرد قدم ها بدست اورده ام چیست ؟
#1
سوال 1 : تجربه کلی که از کارکرد قدم ها بدست اورده ام چیست ؟
پاسخ
 سپاس شده توسط محمدمهدی ۱۲ ، ssaeedg ، مهدی1 ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#2
من به واسطه بیماری اعتیاد دچار زندگی اشفته و بی مسئولیتی شده بودم که دبا کارکرد قدمها از قدم اول کمکم مسئولیت بیماری و بهبودی را قبول کردم .
قدم اول قبول عجز در مقابل بیماری موجب شد مسئولیت کارها و تخریبهایم را بپذیرم و دست از خود محوری برداشتم و گفتم من در مقابل بیماری اعتیاد عاجزم و به تنهایی کاری از دستم بر نمی اید ، در قدمهای بعدی در نهایت موجب شناخت بهتر و اگاهی بیشتر نسبت به خودم و در مقابل آن قبول مسئولیت هایی بر پایه توانایی ها وکاستی هایم شد . در مرحله بعد با قبول مسئولیت در مقابل خسارت هایم یاد گرفتم از خسارت زدن مجدد خودداری کنم و با جبران خسارت هایی که زده ام منبعد بیشتر عاقلانه زندگی کنم و این جایگزین زندگی تخیلی و ذهنی دوران بیماری شد .
قبول مسئولیت در حد توان و داشتن عملکرد مهمترین تجربه من در قدم ها است و در مرحله بعد شناخت همه ابعاد خودم از نظر جسمانی ، روحانی ف روانی و الگوهای رفتاری باعث شد امروز انرزی کمتری صرف کنم وبفهمم من علی هستم با یک سری خصوصیات خاص خودم و دارای توانایی ها و محسنات و یک سری کمبود ها وکاستی ها که در نهایت باید با همین داشته ها درست زندگی کنم .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#3
من یک معتاد هستم  و دارای یک بیماری هستم که در درون  من  وجود دارد و آن درقسمتهای مختلف زندگیم تولید اشکال می کند . بیماری من فقط شامل یک یاچند نقص اخلاقی نیست ، بلکه شامل طرزفکرمعتاد گونه من است که برگرفته ازخلاء روحانی و باورهای مخرب من می باشد .

من برای بهبود پیداکردن ازبیماریم
نیازبه اقرار ، پذیرش ، تسلیم وعملکردصحیح دارم.

کارکرده یازده  قدم قبلی باعث شد 
که موانعی  که برسرراه  تسلیم من بود
برداشته شود وتسلیم من عمیق ترگردد .

آنچه که بیشترین تاثیرمخرب رابرزندگیم گذاشته است ؛ خلا روحانی ، باورهای مخرب ، انگیزه های ناصحیح
وناهماهنگی من بادنیای اطرافم است.

من نیاز به وصل شدن به یک نیروی برتر دارم تاکمبود قدرت وخلاء روحانیم
برطرف شود ، راه حل جداشدن ازانگیزه
ها و باورهای مخرب ، مثبت اندیشی وساختن باورها و انگیزه های صحیح
است .

یک  برنامه  بهبودی منظم روزانه 
به من کمک می کند  تا زندگی واراده ام
را به خداوند بسپارم وبا نگاه صادقانه و
واقع بینانه به خود به فروتنی دست پیدا
کنم و با دنیای اطرافم صاف و یکی شوم وهماهنگ عمل نمایم .

نیاز دارم که همیشه جویای خواست
واراده خداوند باشم تا از اراده شخصی
و میل  درونی پیروی نکنم . حفظ یک
وضعیت روحانی مناسب مرا درمسیربهبودی قرارمی دهد وکمکم می
کند تا به آرامش برسم وبه قله آزادی
نزدیکتر شوم وبراساس آگاهی که پیداکرده ام عمل کنم . تاآنجاکه ممکن
است اصول روحانی را بکارگیرم وبراساس راهنمائیهای درونیم ، وجدانم
وارزشهایم زندگی کنم . 

برای زنده نگه داشتن واحیای این
بیداری روحانی باید سپاسگزارباشم ومدام اصول روحانی را تمرین کنم
وپیام بهبودی را ازطریق رفتار وعملکردم
به همدردانم برسانم وهرچه این اصول
را بهتر بکارگیرم پیام آورشایسته ای هستم وتاثیرگذاریم  برروی همدردانم
بیشتراست و حتی می توانم نقش موثری درجامعه داشته باشم وجاذبه ای
برای همدردان وهمنوعانم باشم .
پاسخ
 سپاس شده توسط ssaeedg ، حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#4
قدمهای 12 گانه قلب برنامه ان ای میباشند انها دو چیز را به من نشان میدهند.یکی مشکل را و دیگری راه حل را.من توانایی رویارویی با مشکلات زندگی طبق شرایط زندگی را نداشتم و انها این توانایی را به من میدهند.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، Iraj_z ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#5
خرابی های زندگی گذشته ما باعث شد که به معتادان گمنام بیاییم و تنها انتظاری که نداشتیم بیداری روحانی بود ، ما فقط و فقط می خواستیم دیگر درد نکشیم .

قدم ها ، ما را به طرف بیداری روحانی هدایت می کنند . این بیداری ، با تغییراتی که در زندگی ما پدید می آید به وضوح قابل رویت است . تغییرات پیش آمده ، به ما امکان بهتری می دهند که بتوانیم اصول روحانی را در زندگی خود پیاده کنیم و پیام بهبودی و امید را به معتادی که هنوز در عذاب است برسانیم . در صورتی که ما اصول پیام خود را در زندگی رعایت نکنیم ، پیام مان بی معنا خواهد بود . وقتی ما مطابق اصول برنامه زندگی می کنیم ، اعمال و زندگی ما به مراتب بیشتر از کلمات و نشریات مان به آن معنا می دهد .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#6
داریوش معتاد
شرکت در جلسات.تماس با راهنما و بیان روزانه احساسات.انجام دادن سهم خودم و کمک به دیگران.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#7
ترس من امروز از ناشناختهای بیماری
اعتیادم ناآگاهی از عملکردم از وسوسه و استفاده کردن از نواقصام
ترس از شکستن گمنامی  خودمحوریترس از مرگ روحانی مهمترین اصول کنه
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#8
سلام
اشتباهات گذشته تکرار نکنم -به یک دوست همدرد تجربه بدهم-نصیحت و ارشاد نکنم و حتی برای اعضا خانواده تعیین تکلیف نکنم و احساس مالکیت نداشته باشم.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#9
سلام

-من باید همیشه از ابزار وسوسه کننده دوری نمایم.برای کارهایم مشورت نمایم-از ترس ها ورنجش ها دوری نمایم-اگر اشتباهی کردم سریعا به آن اقرار کنم.دنبال تغییر باورهایم باشم.برای بهبودی خودم وقت بگذارم واز یاد گیری دست نکشم...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#10
قدمهای ۱۲گانه درکل بمن اموختندکه بتنهایی محکوم بنابودی وشکستم واینکه تاکنون زندگی موفقی نداشتم وهرانچه راداشتم یابدست اوردم خودم بواسطه دیوانگی هایم ازدست دادم اموختم فکربکرمن مصرف شکست واندوه بوده پرترس ورنجش وکینه بودم باخودم مهربان نبودم وهرگزخودمونشناختم همیشه خودمولایق شکست وبدبختی میدونستم ودرکل بمن اموختندکه بدوندموادمخدرهم میشه شادوارام وبی دردسرزیست زندگی که درخوریک انسان باشد بمن یاددادندمن بدنبوده ونیستم ولایق زندگیم واحساس انسان بودن چه موهبت بزرگیست
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، یاسی ، راکی ، mosafer8707 ، ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#11
سوال 1:تجربه کلی که ازکارکرد قدم ها بدست اورده ام چیست ؟(قدم۱۲)
قدم ها مرا مصلح به ابزاری کرده است که میتوانم در عین پاکی از زندگی هم لذت ببرم .
قدم ها نه تنها باعث التیام برای روح زخم خورده من شد بلکه آزادی را برای من به ارمغان آورد.
قدم هاباعث آشتی من با خودم و صلح با دنیای بیرون شدند .
حاصل قدم ها بیداری روح است .
با برداشتن قدم ها،افکار من تحت اختیار خودم هست.
قدم ها شناسایی ضعف های درونی و برطرف کردن کمبودهای اخلاقی خود می باشد.
قدم ها مثل پیله ای به دور تو میپیچد و به تو در پروانه شدن کمک میکند.
قدم ها نگاه مرا به زندگی عوض کرد .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#12
بیماری دارم به نام اعتیادکه اگه شبانه روز مراقب خودم نباشم پیشرفت میکنه و منو به جایی میرسونه که آرامش و آسایش رو تجربه نکنم...وقتی قدم ها رو کار کنم و خودمحوری رو بزارم کنار با خواست خداوند هماهنگ بشم روحم بیدار میشه و من خودم میشم نمونه یک انسان معنوی که دیگران و اطرافیان من هم خسارت نمیخورن و تشویق میشن برای پیمودن این راه
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#13
به طور کلی تجربه ما از کارکرد قدم ها این است که ما یک انسان هستیم و باید با درستکاری در اجتماع زندگی پاک ، شاد و آرام داشته باشیم و به دیگران نیز خدمت کنیم. همه ما قبل از آمدن به انجمن دارای یک زندگی مملو از ترس ، اضطراب ، آشفتگی و ناامیدی بودیم و بواقع هیچ کنترلی بر زندگی و اطراف خود نداشتیم ولی اکنون به آرامش نسبی ، اعتماد بنفس کافی و عزت نفس پیدا کرده ایم و دیگر احساس حقارت و تنهایی نمی کنیم و یقین داریم که ما هم جزئی از کل هستیم و برای دیگران مهم و دارای اعتبار و اطمینان می باشیم و همه این ها نتیجه کارکرد قدم ها است که بدست آورده ایم .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#14
سلام 
اولین دست اوردم این بود که به خودشناسی من کمک کرد . دست از خود فریبی برداشتم هر بار خودم را چجوری گول زدم و باعث دردسر و لغزش برای خودم میشدم . صداقت پیدا کردم صداقتی که مشکلات زندگیم را حل کرد . پیدا کردن یک نیرو برتر مهربان که هر زمان در کنار من است  و در کنار این نیرو زندگی آرامی دارم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، حوریا ___Bu
#15
در قسمت اول قدم ها شکل و فرم بیماری اعتیادم را شناسایی کردم که به چه شکلی بروز پیدا می‌کند و در قسمت دوم قدم ها طریقه طریقه روحانی که چگونه بیماری اعتیادم را متوقف کنم و چگونه می توانم نسبت به بهبودیم تعهد داشته باشم
من دارای بیماری اعتیادم پس به دنبال اینکه چرا بیماری من فعال شده نباشم بلکه به دنبال راهی برای متوقف کردن بیماری باشم و بیاد داشته باشم که صبر داشته باشم و با صبر همه چیز قابل درست شدن است
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر۴ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، ناظر9 ، A.Nasihat ، حوریا ___Bu
#16
باسلام و عرض ادب  در یک خط جواب میدم   قدمها برای بنده    تشخیص  من نفسانی   از    من  روحانی                                      خجالت میکشم خودم را پدر معرفی کنم   خجالت میکشم خودم را شهروند معرفی  کنم    خداوندا سپاسگزارم برای فهم و درک جدیدی که در من ایجاد کردی     فقط شکر گذاری میکنم ومسئولیت هایم را انجام میدهم و خدمت به خلق  خداوند     سپاسگزارم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر14 ، ناظر۴ ، ناظر9 ، ناظر۱۶ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر2 ، A.Nasihat ، حوریا ___Bu
#17
درود بر شما .با کارکرد قدمها ابتدا من بیماریم رو شناختم و تسلیم این برنامه شدم کم کم به خود شناسی رسیدم درون خودم افکارم و تمایلاتم رو شناختم در این راه یادگرفتم باید در تمامی امور مشورت کنم زندگی و کارم رو بعد تمام تلاشم به بخداوند بسپارم..کوله بار سنگ با خودم راه نبرم و...و......و ...غیره.. اینها به من زندگی بدون استرس اموخت. پذیرش خودم و دیگران رو به همین‌گونه که هستیم اموخت مسولیت پذیری و تعهد صد درصدی یاد دادو مهمتر از اینها اینکه مسئولیت هام رو انجام بدم و مسئولیت کارهای که انجام میدم رو بپذیریم فروتنی بخش مهمی از زندگی من شده و امروز دارم یاد میگیرم زندکی روحانی رو به مرحله اجرا بگذارم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۱۶ ، ناظر۴ ، ناظر۸ ، Reza.z1362 ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر2 ، ناظر۳ ، A.Nasihat ، حوریا ___Bu
#18
تجربه ما از کارکرد قدم ها این است که ما یک انسان هستیم و باید با درستکاری در اجتماع زندگی پاک ، شاد و آرام داشته باشیم و به دیگران نیز خدمت کنیم. همه ما قبل از آمدن به انجمن دارای یک زندگی مملو از ترس ، اضطراب ، آشفتگی و ناامیدی بودیم و به واقع هیچ کنترلی بر زندگی و اطراف خود نداشتیم ولی اکنون به آرامش نسبی ، اعتماد بنفس کافی و عزت نفس پیدا کرده ایم و دیگر احساس حقارت و تنهایی نمی کنیم و یقین داریم که ما هم جزئی از کل هستیم و برای دیگران مهم و دارای اعتبار و اطمینان می باشیم و همه این ها نتیجه کارکرد قدم ها است که بدست آورده ایم .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، ناظر۳ ، A.Nasihat ، حوریا ___Bu
#19
کارکردقدمها به من کمک کردتا باخودم به صلح واشتی برسم ودست ازسرزنش جنگ  سرکوب احساساتم وانجام رفتارهای بیمارگونه دست بکشم وزندگیم برمبنای اصول روحانی قدمها شکل بگیرد روابطم باخودم بادنیای اطرافم وخداوند مثبت ودرمسیررشدوتکامل قراربگیرد
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر۴ ، ناظر۳ ، A.Nasihat ، ناظر9


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان