امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 2 : بیداری روحانی من چگونه بوده است ؟
#1
سوال 2 :  بیداری روحانی من چگونه بوده است ؟ 
پاسخ
#2
با سلام به همدردانم:

بیداری روحانی من که بنظر خودم تا به امروز خیلی کمک کرده تا بتونم در انجمن بمانم و در روابطم موفق باشم چیزی نیست به غیر از ارزش نهادن به ارزش درمانی کمک یک معتاد به معتاد دیگر و این جای سپاس و قدردانی داره بخاطر اینکه شماها این فرصت را در اختیارم گذاشتید و همیشه سعی میکنم هر کمکی از دستم بر بیاد برای تازه واردین انجام دهم، بقول کتاب چگونگی عملکرد قدم 12پاسخ به درخواست کمک برای ما یک افتخار است.
پاسخ
#3
سلام 
من زمانی بیداری روحانی را درک کردم که توانستم از اصول روحانی بجای نواقص در لحظه استفاده کنم و با سپردن اراده و زندگیم به خداوندی که خود درک میکنم درخواست کنم که پیامش را از زبان من برای رساندن به دوستان همدرد و در حال عذاب جاری سازد و من بتوانم حامل تجربه خویش و پیام خدا به صورت هم زمان باشم
پاسخ
#4
اگر تا این نقطه پیش آمده ایم پس به بیداری روحانی دست یافته ایم . اگر چه ذات و طبیعت این بیداری مانند طریق روحانی مان کاملا شخصی و منحصر به فرد است ، اما تجارب مشابه ما قابل توجه است .

تقریبا بدون استثنا همه اعضا ما دوباره احساس آزادی ، زنده دلی و نشاط در اکثر اوقات ، توجه و علاقه بیشتر به دیگران و توانایی روز افزون برای از خودگذشتگی و شرکت فعال در همه مراحل زندگی صحبت می کنند.
پاسخ
#5
با سلام بیداری روحانی یعنی داشتن صداقت تمایل و روشن بینی هر گاه یکی از این اصول کار نکند پس من نمیتوانم بیداری روحانی رو درک کنم بیداری روحانی از طریق کار کرد قدم ها به دست میاد یعنی اینکه من میدوانم تعغیر کنم و خواست خدا را مشاهده کنم خدا هیچ وقت بد بنده هاش رو نمیخواد
پاسخ
#6
دیدن واقعیت ها به همون شکلی هست که همون روشن بینی هست . خدمت به خودم و دیگران . عشق بلاعوض و بلاشرطی که در انجمن یاد گرفتم . انجام عملی  قدم سوم و قدم یازده در زندگی روزمره و ...
پاسخ
#7
در بدو ورود به انجمن معنویت درمن مرده بود وبه تعبیری دیگر به مرگ معنوی تبدیل شده بودم واصول روحانی در من ازبین رفته بود ، وجدان من به حدپایین نزول پیداکرده بود وچیزی جزتهیه ومصرف موادمخدر ودنباله روی ازبیماری اعتیاد برایم مهمترنبود .

امادراثرحضوردربرنامه به مروردیدگاه من نسبت به رفتارهایم تغییرکرد واحساس پستی وپوچی وبی ارزشی درمن ازبین رفت وخودم رابه عنوان یک بیمارپذیرفتم ومتوجه شدم که یک انسان هستم که دارای یک ذات پاک بوده وارزشمندهستم .

بیداری روحانی برای من خودش رااینطورنما یان کرده که به نقش خود درزندگی نگاه می کنم ، به تبعات رفتارم
درزندگی خودودیگران ، تمرین اصل روحانی بخشش وبخشیدن خودم ودیگران ، آگاهی ازنواقص وفضائلی که
خداوند در درون من قرار داده ، آگاهی
ازحضور وتاثیرخداوند درزندگیم ، آگاه
شدن ازراه حل ساده بیماریم یعنی کمک
به دیگران باانگیزه درست ، پی بردن به
اینکه من جزئی ازکل هستم وبایدبااین
کل عمل نمایم.

من امروز کمترازنواقصم استفاده می کنم وبرروی رفتارم آگاهی دارم ودرنتیجه استفاده ازنواقصم درد می کشم .

امروزقبل ازانجام هرکاری مشورت می کنم وبا تامل و تعمق دست به اقدام وعمل می زنم ، تمایل به یادگیری وآموزش درمن زنده شده وآموزش پذیرشده ام . 

بیداری روحانی برای من یک فرایند مستمر وادامه دارومادام العمراست وبرای تحقق بخشیدن به آن نیازبه یک طریقه روحانی وارتباط موثرباخداوند دارم . 

بیداری روحانی قبل ازهرچیزی نیازبه
مراقبت وحفظ ونگهداری دارد . خدمت
کردن با انگیزه درست بیداری روحانی رادرمن احیاء وسر زنده نگاه می دارد و
همانطوری که بیماری ما خودش را درنواقص (خودمحوری) نشان می دهد ،
بهبودی ما در خدمت خلاصه می شود .
پاسخ
#8
زمانی که عواطف خودتو رعایت می کنی تعادل برقرار میشه شاید به بیداری روحانی نزدیک تر میشی نه اینکه کاملا رسیدی من هنوز بایدتمرین کنم وبس
پاسخ
#9
تمرین اصول روحانی برای­مان طبیعی­ تر و عمل از روی نقائص­ مان آزار دهنده­ تر شد. کمرنگ شدن خودمحوری (جنبه روحی بیماری اعتیاد) و پررنگ­تر شدن خدامحوری (جنبه روحانی بهبودی) در زندگی روزانه­ ام، تغییر الگوی زندگی درکل.
پاسخ
#10
من فهمیدم که مشکلم فقط مواد مخدر نیست، مشکل من بیماری اعتیاد است ،پس با قطع مصرف درمان نمی شوم،و این بیماری طی سالیان زیاد در من شکل گرفته و شاخه های زیادی دارد ، بیداری روحانی هم که دقیقا پس از شروع پاکی و آشنایی با انجمن به دنبالش هستیم، در طول زمان و با کارکرد قدم ها و به کار بستن اصول انجمن و اندک اندک و به مرور در ما شکل میگیره و نواقص کم رنگ تر و خصوصیات مثبتم بیشتر میشه.
امروز سعی می کنم بیشتر مشورت کنم، به هر نحو ممکن که میتونم خدمت کنم، و با پاک موندن و خدمت به نقطه رهایی و آزادی و هدف نهایی انجمن که همان " رساندن پیام " هست، برسم.
پاسخ
#11
درک خودم و توانایی شناخت خود و احساسات و افکارم و بخشیدن خودم بابت مشکلاتی که خودم داشته و انجام داده ام.درک دیگران.قبول زندگی انگونه که امروز هست.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#12
بیداری روحانی برای من پله پله بوده است.
پاسخ
#13
سلام
درک موقعیت خودم.
بدست آوردن اعتبار.
احترام به خودم.
کمک کردن .
درک احساس دیگران.
محبت کردن.
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#14
_بیداری روحانی من خاص خودمن است.
واین بیداری برای من یک فرآینداست که اتفاق نمیفتدمگربادرقطع مصرف ماندن و کارکردن قدمهاودرمسیرالهی وبهبودی قدم برداشتن باترک کردن انواع مخدرها ووابستگی ها،بادعابرای رفع نواقصم وبرقرارکردن رابطه صحیح بانیروی برترم،باداشتن صداقت باخودوخویشتن پذیری واعتمادبه نیروی برترم،باهدفمندزندگی کردن واصلاح کردن روابطم،باکارکردن صادقانه قدمهاو به اجرادرآوردن این قدمهادرقسمتهای مختلف زندگیم،بافراموش نکردن عجزهایم وپذیرش بیماری ومرضم،با اقرارصریح به خطاهایم و....بیداری روحانی من شکل گرفته است،باحضور درجلسات بهبودی،مشارکت صادقانه، گرفتن راهنماورهجو،باخدمت کردن، دعاومراقبه کردن،باصادق ودرستکار بودن،با پاک وروحانی شدن افکارو اندیشه هایم وبازبودن درچه قلب وافکارم،واززاویه زیباتری به زندگی نگاه کردن،نگاهم زیباشده وچیزهای غیراصولی رانمیبینم،جاهای غیراصولی نمیروم وحرف های غیراصولی نمیزنم، زندگیم نو شده.
بیداری روحانی تغییراتیست که درزندگی وروح وروانم بوجودآمده است،رساندن پیام عشق وامیدونویدبهبودی به معتادیست که هنوز درعذاب است.
بابیداری روحانی انگیزه هایم تغییر یافته ومیخواهم کارها رابخاطردلایل درست انجام دهم نه فقط بخاطرمنافع شخصی خودم،حالا انگیزه های خودخواهانه ام را ازسرراه برمیدارم وباعشق وسخاوت کامل به دیگران ابرازمحبت میکنم و بهبودی خودرابادوستان وهمدردانم درمیان میگذارم وجاذبه ای ایجاد میکنم برای کسانی که میخواهندبمابپیوندند.
بابیداری روحانی ازوسوسه خودمشغولی رهایی پیداکرده ام،دیگرتنها ومنزوی نیستم ودرمسیربهبودی درحرکتم.
حضوردرانجمن معتادان گمنام وکارکردن قدمهامرابه سمت بیداری روحانی هدایت کرده است.
بیداری روحانی برای من آگاهی از وجود دوستی است که همیشه درحمایتش بوده ام برایم چراغ راه است ومرا هدایت میکند
پاسخ
#15
سلام

-بدست آوردن اگاهی روزانه در انجمن و زندگی ام که شامل اگاه شدن از رفتارهایم وگفتارهایم است...
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#16
Lightbulb 
درود به همدردان عزیزم

بیداری روحانی برای من:
  • مجموعه ای از تغییرات به ظاهر کوچک که با کارکرد قدمها در من به وجود آمد.
  • تغییراتی که ابتدا با آگاهی در من پدیدار شد و بعد با تکرار و تمرین در من نهادینه شد.
این تغییرات در واقع با کمرنگ شدن بعضی نواقص در من ایجاد شد.

همچنین هر قدم من را به نوعی بیداری روحانی رساند:
قدم اول - آگاهی از بیماری
قدم دوم - آگاهی به نداشتن به سلامت عقل و کمک خواستن
و ... بقیه قدمها
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد
#17
مفهوم بیداری روحانی برای من شادی نشاط شکرگزاری
درست استفاده کردن ازعمرلحطه هاوداشته هاست
شادباشم وعامل شادی دیگران ارام باشم وعامل صلح وارامش
درجامعه بباورهای دیگران احترام بگزارم هم خودمووهم دیگرانوبعنوان
یک انسان باوجودتفاوتهاقبول کنم وراهی نوبدون مصرف
موادمخدربرای زندگی داشته باشم
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، یاسی ، راکی
#18
بیداری روحانی من به این شکله که دیگه نمیتونم به بقیه خسارت بزنم و شب با خیال راحت بخوابم...روحم بیدار شده اشتباهاتم کم شده و هر اشتباهی انجام بدم وجدانم تذکر میده و منو میبره سمت راه درست
ارتباطم با روحم و خداوند التیام یافته ...و یک پر بودن معنوی نسبی تجربه میکنم که منو بی نیاز کرده از مسکن های بیرونی
پاسخ
#19
با ورودمان به انجمن و تمایل به تغییر ، بصورت پیشرونده و به آرامی صورت پذیرفت. تلاش نمودیم که تجربه ها و رهنمودها و اصول برنامه را به اجراء بگذاریم. با یادگیری و عملکرد از روی اصول روحانی قدم ها روحیه و عزت نفسمان روز به روز قوی تر شد. سعی نمودیم هر روز درک فهم از خودمان ، خداوند و دوازده قدم تغییر یافته و بیشتر شود. هر چه ایمان و اعتقاد مان به نیروی برترمان افزایش یافت ، روح مان بیدارتر گشت.
با ایجاد رابطه های هر چه سالمتر ، دیگران و پرهیز از الگوهای رفتاری خودمحورانه و معتاد گونه مان ، با قرار دادن روحانیت و معنویت در صدر افکار و رفتارمان در تمام امور.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان