امتیاز موضوع:
امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
سوال 6: اشتباهات من چگونه بر زندگی خودم تأثیر گذاشت ؟ بر زندگی دیگران چطور ؟
#1
سوال 6: اشتباهات من چگونه بر زندگی خودم تأثیر گذاشت ؟ بر زندگی دیگران چطور ؟ 
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#2
من وقتی اشتباهی را مرتکب میشوم در درجه اول به خودم خسارت می زنم و چون ما انسانها اجتماعی زندگی میکنیم پس قطعاً به دیگران هم خسارت می زنیم و حالا به اطرافیان و نزدیکان بیشتر چون با هم رابطه عاطفی و احساسی داریم .

پس با تهیه تراز نامه اول از زدن وادامه دار شدن خسارت به خودمان جلوگیری می کنیم و در ثانی از ایجاد خسارت برای دیگران و خانواده و پیامد ان جبران خسارت جلوگیری می شود .
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، Iraj_z ، حـمـیـد ، ssaeedg ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر۳ ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#3
انکار وتوجیه وبهانه ابزاربیماری من هستند که من را برای سرپوش گذاشتن
بر روی اشتباهاتم وعاملی برای تکرار آنها ، از آنها استفاده می کنم . از طریق
انجام قدم دهم  متوجه اشتباهات خود
شده و با اقرار سریع به  آنها امتیاز بهبودی را بدست می آورم . اولا با اقراربه بیماریم فرصت نمی دهم تامرابه
سمت انکارببرد ودوم اینکه ازطریق یک
نفردیگربه عنوان راهنما به من کمک می
شود تا باورهای مخربی که باعث رفتار
اشتباهم شده را شناسایی کنم و بتوانم
باورهای مثبت راجایگزین آن کرده ونقش خود راخوب ببینم . 

من معمولا علاقه مندم بجای جبران
خسارت وپذیرش رفتار واشتباهاتم دیگران را مقصرقلمداد کنم ، ولی اقرارسریع کمکم می کند تا از زاویه بهتری به قضیه نگاه کنم وازطریق درست جبران خسارت نمایم و اقرارسریع به یک مشاور روحانی به من کمک می کند تا از زاویه بهتری آنها راببینم و او مرا متوجه اشتباهاتم می کند .

تاثیرات مخرب رفتارهایم چنان اثرات منفی بر زندگی خودم واطرافیانم زده که به سادگی قابل جبران نخواهند بود .

یک قسمت از آنها را می شود با تغییر رفتار ، کمک به دیگران و بررسی روزانه  خودم جبران کرد .

من مدام درحال انکار اشتباهاتم هستم ونیاز دارم که ترازنامه قدم دهم رابنویسم تاخودم رامورد بررسی قرار دهم ودرک کنم که کدام قسمت ازرفتارم اشتباه بوده است وچه تاثیرمنفی بر روی زندگیم گذاشته وچگونه روابطم رابادیگران تحت تاثیر خودش قرار داده است ، چرا که مواقعی که از روی بیماریم عمل می کنم باور دیگران نسبت به من خراب می شود و اعتبار و وجهه من شکسته می شود و اعتماد به نفس من از بین می رود و دوباره وارد چرخه بیماری خودم می شوم .
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#4
اشتباه کردن تجربه است و خود باعث پیدا کردن روش صحیح برای بهتر زیستن است. آنچه ک موجب آسیب ب دیگران و خودم شد تکرار اشتباه و زندگی کردن در این چرخه ی معیوب بوده. اشتباهات من مانند مصرف، دست زدن ب کارهای ناعقلانی مانند فروش مواد مخدر، طلاق، ازدواج خودسرانه... فقط ب دلیل اینکه خودم را موفق جلوه بدهم قربانیان زیادی برجای گذلشت. اشتباهات من بازیر بنای ترس لذت رنجش  مرا تبدیل ب یک انسان خودمحور و خودخواه کرد ک با رفتارهای ناهنجار آسیب هایی گاه جبران ناپذیر ب خود و هر آنچه ک با من در ارتباط بود، وارد کردم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر11 ، admin.a ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر۳ ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#5
معمولابعدازبسته شدن دریچه افکارم بواسطه لذت طلبی وزیاده خواهی وافراط وتفریط واحساس دانایی وعدم مشورت دچاراستباه وخطامیشوم وخودم ودیگران رابخاطراین اشتباهات وندانم کارها دچارترس ونگرانی میکنم وارامش واعتمادبنفسم راازدست میدهم وترکشهای این اشتباهات به اطرافیانم هم برخوردمیکند.
پاسخ
 سپاس شده توسط admin.a ، حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#6
باعث شد از ذات زندگی دور شوم باعث احساس شکست و افسردگی ام شد و عقب افتادگی در زندگی گردید باعث شد از راه راست دور شوم و به خاکی بیفتم و دردسرهای زیادی برای من بوجود آورد در مورد روابطم نیز باعث ناراحتی و گرفتاری برای آنها شد البته من هوشیار بودم که کمتر خسارت بزنم اما اشتباهات باعث ایجاد و تاثیر زیادی بر روی دیگران میگردد و نقش من خیلی مهم است من دچار گرفتاری کرد
پاسخ
 سپاس شده توسط حـمـیـد ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#7
سلام
زمانی که من اشتباهی در زندگی انجام میدهم خسارتی مالی.روحی هم مرتکب می شوم.ممکن است این اشتباه بر روی زندگی شخص دیگری نیر موثر باشد چرا که اشتباه من باعث خدشه به احترام کسی هم می شود. مانند زمانی که از روی عجله و قضاوت برای کسی حرفی را در میاورم.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر9 ، عبدالرحیم_بوشهر ، ناظر۱۶ ، ناظر14 ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#8
سلام

- خود خواهی باعث می شود تا من تصمیماتی بگیرم که نیاز دیگران در آن تصمیم دخیل نباشد وفقط به فکر خودم باشم وبرای دیگران نیز خسارت به بار آورد...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۱۶ ، ناظر14 ، ناظر9 ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#9
اشتباهات من چه اگاهانه چ غیراگاهانه همیشه
باعث اشفتگی زندگیم شده وتاثیراشفتگی
واشتباه من فقط متوجه خودم نیست
بلکه خانواده ام راهم درگیرمیکنه حدالعقل
حال بدیموتوخونه بعداشتباه میبرم باخودم
تصمیمات غلط اشتباهات ونتایج بدباعث اشفتگیه
هم برامن هم براافرادمتصل بمن
پاسخ
 سپاس شده توسط mosafer8707 ، ناظر۱۶ ، ناظر14 ، ناظر9 ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#10
اشتباهات من معمولأ اعتراض نزدیکانم را به همراه داشت. وقتی من از درون بهم میریزم آنرا به بیرون و اطرافیان هم انتقال میدهم. با اشتباهات مکرر، باور دیگران نسبت بمن خراب میشود و به آنها این اجازه را میدهد که در موردم قضاوت کرده و سرزنشم نمایند. وقتی اشتباهاتمان، بواسطه عدم مشورت و خودمحوری هایمان ادامه دار میشوند و به آنها اقرار نمیکنیم، آنها را نمیپذیریم و زیربنا و چگونگی دقیق آنها را پیدا نمیکنیم برروی خودمان و دیگران اثری نامطلوب، بد و منفی بجا میگذاریم، و به آنها این اجازه را میدهیم تاحتی نسبت به اصولی که بما و هزاران نفر از همدردانمان کمک کرده است بدبین و شکاک شوند. مداومت در نوشتن ترازنامه کمک میکندتا اشتباهاتمان را ببینیم آنها را بپذیریم و پی ببریم که این اشتباهات نه تنها بر زندگی خودمان تأثیرگذار است بلکه زندگی اطرافیانمان را هم متأثر خواهدکرد.
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۱۶ ، ناظر14 ، ناظر9 ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#11
 سلام

 وقتی من تصمیم را به اشتباه می گیرم قطعا در این راه  ضرر می نمایم
  وگاها متوجه هم نمی شوم یا انکار بر آن بخش از زندگی ام را تحت تاثیر می گذارد.
  حال در کنار من انسان هایی هستند که بابت اشتباه من خسارت می خورند
و متضرر می شوند همیشه اشتباهات من احتمال خسارت  به دیگران را دارد...
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۱۶ ، ناظر۳ ، ناظر۴ ، ناظر14 ، ناظر9 ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، Reza.z1362
#12
درود بر شما...ما در برنامه ی کاملا روحانی در حال بهبود هستیم در گذاشته بیشتر حرکات رفتار و گفتارم اشتباه بود چون خومحور و خود خواها بودم و قطعا تمامی خانواده و دوستان نزدیکم ضربه مبخوردن یا خسارت و صدمه..امروز با کارکرد قدمها به این نتیجه رسیدم که بعلت نداشتن سلامت عقل .احساس غرور و غیره ..نیاز است تا اعمال و رفتارم وتصمیم های مهم زندگیم رو از فلیتر راهنمام عبور دهم تا مجدد مثل گذشته عمل نکنم و به دیگران بخصوص اطرافیان نزدیکم خسارت نزنم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر۳ ، ناظر۴ ، ناظر14 ، ناظر9 ، A.Nasihat ، ناظر2 ، حوریا ___Bu ، ناظر۸ ، ناظر۱۶ ، Reza.z1362
#13
اشتباهات من ازروز اول بزرگ نبودند اشتباهات کوچک وناچیزی بودند بمرورزمان بدلیل عدم اگاهی یاسرخوردگی ویا احساساتی که من داشتم تجربه میکردم باکتفا به افکاربسته خودم کم کم اشتباهات من بزرگتر بزرگتروحتی غیرقابل جبران تبدیل شد مثال من اولین پک به موادمصرفی یک اشتباه بود اما اونقدرپیش رفتم وادامه دادم که به موادمخدرالوده شدم وبدون موادزندگی کردن برایم سخت شده بود درکناراین اشتباه اشتباهات بزرگتری مرتکب شدم که نتیجه ش اشفتگی احوالاتم زندگیم واطرافیانم شد وعنان زندگی وسررشته امورازدستم خارج شد وهروقت خواستم به تنهایی اشتباهاتم جبران کنم منجربه اشتباه بزرگتری شد وزندگیم کاملا پوشالی بی اعتبار وخسته وبریده شدم
پاسخ
 سپاس شده توسط ناظر2 ، ناظر۴ ، ناظر۳ ، ناظر۸ ، ناظر۱۶ ، A.Nasihat ، Reza.z1362 ، ناظر9 ، ناظر14 ، ناظر۱۸


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان